Δεν έπρεπε να πάρει διαβατήριο ο Σαουδάραβας φίλος του Προέδρου – €1. εκατ ζημιά από φόρους

Δεν έπρεπε να πάρει διαβατήριο ο Σαουδάραβας φίλος του Προέδρου αλλά βρέθηκε με 36 διαβατήρια για αυτόν, τα αδέλφια του και τις οικογένειες τους

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τη κατ΄εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών και συγκεκριμένα της οικογένειας του Σαουδάραβα φίλου του Προέδρου της Δημοκρατίας στον οποίο «δανείζει» το προσωπικό του τζετ για να κάνει διακοπές ο Πρόεδρος με την οικογένεια του.

Έπρεπε να απορριφθεί η αίτηση πολιτογράφησης

Η αίτηση για πολιτογράφηση της συγκεκριμένης οικογένειας από τη Σαουδική Αραβία υποβλήθηκε συλλογικά για τρία αδέλφια και τρία άλλα πρόσωπα. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η έγκριση της αίτησης δεν ήταν σύμφωνη με τα κριτήρια που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξέτασης και θα έπρεπε να είχε απορριφθεί για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Οι αιτούντες έπρεπε να είναι κάτοχοι μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας αγοραίας αξίας τουλάχιστον 500.000 πλέον ΦΠΑ.
  2. Για έναν αιτούντα δηλώθηκε ως ιδιόκτητη κατοικία δύο εφαπτόμενα διαμερίσματα στην Πάφο, αλλά η κατοχή τους δεν πληρούσε τον όρο για ιδιόκτητη κατοικία.
  3. Μέρος της επένδυσης των αιτούντων (απόκτηση έπαυλης και περιβάλλουσας γης) φαίνεται αφορά αγορά εταιρείας, η οποία ωστόσο δεν είχε δραστηριότητες και διατηρούσε μόνο ακίνητη ιδιοκτησία.

Με βάση τα ευρήματα, λοιπόν, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με την έγκριση της αίτησης υπήρχε υπερτιμολόγηση και το δημόσιο απώλεσε φόρους και τέλη της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς οι εταιρείες των πολιτογραφηθέντων Σαουδαράβων δεν έχουν υποβάλει καμιά φορολογική δήλωση από το 2014.

Σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν, τα έξι πρόσωπα θα έπρεπε να είχαν επενδύσει τουλάχιστον €15 εκ. (6 άτομα * €2,5 εκ.). Η αγοραία αξία της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας του αιτούντος επενδυτή στην Κύπρο δεν περιλαμβάνεται στο πιο πάνω ποσό, με εξαίρεση την περίπτωση στην οποία ο επενδυτής αποφασίσει να επενδύσει στην αγορά μίας μόνο κατοικίας, αξίας μεγαλύτερης των €2,5 εκ., οπότε δεν υποχρεούται να αγοράσει επιπρόσθετη μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία αγοραίας αξίας €500.000.

Για τους λόγους που εξηγούνται στην Έκθεση, η έγκριση της αίτησης δεν ήταν σύμφωνη με τα κριτήρια που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξέτασής της και συνεπώς η αίτηση για πολιτογράφηση θα έπρεπε, να είχε απορριφθεί.

Μεταξύ των επενδύσεων, περιλαμβανόταν η εξαγορά εταιρείας. Η εξαγορασθείσα εταιρεία είχε, κατά την εξαγορά της στις 2.10.2014, ως μοναδική περιουσία μία έπαυλη (που κτίστηκε το 1999) και την περιβάλλουσα γη. Με βάση τη γενική εκτίμηση, η αξία της έπαυλης με την περιβάλλουσα γη ήταν ίση με €2,7 εκ. και με βάση τις πολύ πρόσφατες τιμές αγοράς ήταν ίση €3,5 εκ.

Με την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση υποβλήθηκε μη ελεγμένη κατάσταση ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΣ/01/2020 2 οικονομικής θέσης στις 30.9.2014 της εταιρείας, η οποία υπογράφεται από τον Διευθυντή της εταιρείας και τα συμβαλλόμενα μέρη και η οποία φαίνεται να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πιο πάνω συμβολαίου, ημερ. 2.10.2014.

Στην κατάσταση αυτή τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δηλώνονται ως έχοντα αξία ίση με €7,5 εκ. Στη βάση των πιο πάνω, αν η πράξη της απόκτησης της έπαυλης και της περιβάλλουσας γης γινόταν μέσω του Κτηματολογίου (και όχι μέσω του Εφόρου Εταιρειών υπό τη μορφή εξαγοράς της εταιρείας), τότε θα καταβάλλονταν μεταβιβαστικά τέλη επί της αξίας ακινήτων που είχε δηλωθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών ως ίση με €7,5 εκ.

Επίσης, αν η πράξη της απόκτησης της έπαυλης και της περιβάλλουσας γης γινόταν μέσω του Κτηματολογίου, η ελεγκτική υπηρεσία θεωρεί προφανή τη δυσκολία που θα υπήρχε, για περιουσία που τόσο πρόσφατα αγοράστηκε έναντι ποσού €3,5 εκ. (και είχε αξία γενικής εκτίμησης ίση με €2,7 εκ.) να παρουσιαστεί στο Κτηματολόγιο ως έχουσα αξία ίση με €7,5 εκ. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν γινόταν αποδεκτή η δήλωση, θα προέκυπτε αυτόματα το ύψος του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, με βάση το ποσό των €7,5 εκ. και όχι με βάση το ποσό των €5,5 εκ. που δηλώθηκε αργότερα στο Τμήμα Φορολογίας, ως η αξία της περιουσίας της εταιρείας.

Συνεπώς, με την έγκριση της αίτησης, τη στιγμή που ήταν προφανές ότι υπήρχε υπερτιμολόγηση («φούσκωμα») των τιμών, το δημόσιο απώλεσε φόρους και τέλη της τάξης του €1 εκ.

Η συγκεκριμένη χαλάρωση στα κριτήρια δεν έγινε ειδικά για την υπό εξέταση περίπτωση πολιτογράφησης των έξι επενδυτών, πλην όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε απώλεια φορολογικών εσόδων και μεταβιβαστικών τελών, έστω κι αν ενημερώθηκε το Τμήμα Φορολογίας. Ουσιαστικά το Υπουργείο Οικονομικών εφάρμοσε κριτήρια που δεν είχαν την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και, λόγω των ενεργειών του, υπήρξε απώλεια φορολογικών εσόδων της τάξης του €1 εκ.

Δεν ξέρει κανείς εάν οι έξι παραμένουν δικαιούχοι της εταιρίας που απέκτησε τα ακίνητα

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι 6 πολιτογραφηθέντες παρέμειναν οι τελικοί δικαιούχοι της εταιρείας που απέκτησε την ακίνητη ιδιοκτησία και την εταιρεία στην οποία ανήκε η έπαυλη για την περίοδο των τριών ετών που προβλέπει το Πρόγραμμα. Φαίνεται επίσης να μην υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών μηχανισμός για έλεγχο της πτυχής αυτής.

Είναι ωστόσο γεγονός ότι υποβλήθηκαν στοιχεία ότι τουλάχιστον οι 2 εκ των πολιτογραφηθέντων, μεταξύ των οποίων και ο υπό αναφορά πολιτογραφηθείς ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κύπρο.

Σε επιστολή του στις 20.1.2020, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι τα κριτήρια για απόδοση υπηκοότητας, αποτελούν διοικητική πράξη και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στις εξουσίες που περιβάλλεται η Ελεγκτική Υπηρεσία. Από την πλευρά της, η Υπηρεσία τονίζει ότι δεν έχει εξουσία όπως ένα δικαστήριο, αλλά το δικαίωμα να προβεί σε συστάσεις που πιθανό να αφορούν και σε διοικητικές πράξεις.

Έκανε αίτηση ο ίδιος και τα πέντε αδέλφια του ακ πήραν 36 υπηκοότητες

Ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους με το οποίο ταξιδεύει ο ΠτΔ είναι ένα από έξι αδέλφια τα οποία κατέθεσαν αίτηση για πολιτογράφηση

Η αίτηση για πολιτογράφηση υποβλήθηκε συλλογικά για τρία αδέλφια (ένας είναι ο πιο πάνω αναφερόμενος ως ιδιοκτήτης του αεροσκάφους) και τρία άλλα πρόσωπα, δηλαδή συνολικά για έξι πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά έλαβαν Κυπριακή υπηκοότητα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 14.1.2015.

Με την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στα 6 πιο πάνω πρόσωπα, παραχωρήθηκε υπηκοότητα και σε 36 μέλη των οικογενειών τους (συζύγους και τέκνα), 19 από τα οποία ήταν μέλη της οικογένειας των τριών αδελφών.

Για την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας από τις συζύγους και τα τέκνα των αιτούντων δεν απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις…

Τάσος Αναστάση

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.