Περικοπές επιδομάτων και ωφελημάτων στον δημόσιο τομέα επιφυλάσσει το Υπουργείο Οικονομικών το 2020 για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Με βάση τη δήλωση Πολιτικής Απασχόλησης του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2020-2022, κόβονται εξ’ ολοκλήρου πέντε επιδόματα και οικονομικά ωφελήματα και μειώνονται έντεκα ωφελήματα κατά 15% σε υπαλλήλους και ωρομίσθιο προσωπικό.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», συνεχίζεται και η απαγόρευση της πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής. Θα εξετάζονται ωστόσο, περιπτώσεις που δικαιολογούν εξαίρεση από την απαγόρευση.

Επίσης, η απασχόληση εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού για το 2020 διατηρείται στα ίδια επίπεδα με το 2019.

Τα ωφελήματα υπαλλήλων και αξιωματούχων που μειώνονται κατά 15% είναι επίδομα οδοιπορικών και κατ’ αποκοπήν επίδομα οδοιπορικών, τηλεφώνου, απουσίας εκτός έδρας, ενοικίου στο εξωτερικό, επικίνδυνης εργασίας και επίδομα καθήκοντος.

Παράλληλα, το επίδομα επίβλεψης του ωρομίσθιου προσωπικού μειώνεται κατά 50%.