Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου με αντικείμενο το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της ερημοποίησης, στέλνοντας κλιμάκιο ελεγκτών και στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν στα τέλη του 2018, μαζί με έκθεση για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

Κατά το ΕΕΣ, πρόκειται περί φαινομένου κατά το οποίο προηγουμένως γόνιμα εδάφη καθίστανται διαρκώς ξηρότερα και μη παραγωγικά. Με τον έλεγχο θα αξιολογηθεί κατά πόσον ο κίνδυνος ερημοποίησης στην ΕΕ αντιμετωπίζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του ΕΕΣ, η διάβρωση του εδάφους, σε συνδυασμό με τη λειψυδρία και τις υψηλότερες θερμοκρασίες που αυξάνουν την εξάτμιση, επιτείνει περαιτέρω τον κίνδυνο ερημοποίησης. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή σε μεγάλο τμήμα της Ισπανίας, στη νότια Πορτογαλία, τη νότια Ιταλία, τη νοτιο-ανατολική Ελλάδα, την Κύπρο και σε περιοχές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Το ΕΕΣ αναφέρει ότι από έρευνες που έχει στην κατοχή του προκύπτει ότι έως το 44 % της Ισπανίας, το 33 % της Πορτογαλίας και σχεδόν το 20 % της Ελλάδας και της Ιταλίας διατρέχουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης», το 57 % των εδαφών θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τον κίνδυνο ερημοποίησης.

Η χρηματοδότηση που διαθέτει η ΕΕ σε έργα που αφορούν την ερημοποίηση προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα LIFE και τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ.

Δεκατρία κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής ότι πλήττονται από ερημοποίηση στο πλαίσιο της UNCCD (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης) και οι ελεγκτές πραγματοποιούν επί του παρόντος επισκέψεις σε πέντε εξ αυτών: στη Ρουμανία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.
 
Τα δεκατρία κράτη μέλη που έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο της UNCCD, ότι πλήττονται από ερημοποίηση είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ισπανία.

«Η ερημοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής τροφίμων, απώλεια της γονιμότητας του εδάφους και ελάττωση της φυσικής αντοχής του και της ικανότητάς του να αποθηκεύει άνθρακα», δήλωσε ο Phil Wynn Owen, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Όλα αυτά με τη σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν φτώχεια, σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω της αερόφερτης σκόνης και υποβάθμιση της βιοποικιλότητας. Η ερημοποίηση μπορεί να επιφέρει απώλεια των μέσων βιοπορισμού, με συνέπεια οι πληττόμενοι πληθυσμοί να εξαναγκαστούν να μεταναστεύσουν.»

Σημειώνεται τέλος ότι, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (UNCCD) το φαινόμενο της ερημοποίησης ορίζεται ως «η υποβάθμιση γαιών σε ξηρές, ημίξηρες και μικρής υγρασίας περιοχές που προκαλείται από διάφορους παράγοντες, όπως οι κλιματικές μεταβολές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες». Η ερημοποίηση είναι όχι μόνο αποτέλεσμα αλλά και αίτιο της κλιματικής αλλαγής. Οφείλεται επίσης στις μη βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης της γης. Επιτείνει την κλιματική αλλαγή, καθώς τα ερημοποιημένα εδάφη χάνουν την ικανότητά τους να αποθηκεύουν άνθρακα και, επομένως, μειώνονται οι όγκοι των αερίων θερμοκηπίου που μπορούν να απορροφηθούν, αναφέρει το ΕΕΣ.