Η Ερευνητική Επιτροπή αναφορικά με την Κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος ολοκλήρωσε σήμερα την πρώτη φάση παραλαβής μεγάλου όγκου εγγράφων και στοιχείων από τον Γενικό Ελεγκτή, τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, και τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικής Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι για κατάθεση έλαβαν κλήση τα κάτωθι πρώην μέλη της Επιτροπείας ή/και στελέχη της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας:

(α) Τάκης Ταουσίανης (Πρώην Πρόεδρος Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας),

(β) Μάριος Κληρίδης (Πρώην Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας),

(γ) Γιώργος Στροβολίδης (Πρώην Μέλος Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας),

(δ) Δημήτρης Θεοδότου (Πρώην Μέλος Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας),

(ε) Σουζάνα Πογιατζή (Πρώην Μέλος Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας),

(στ) Θανάσης Σταύρου (Πρώην Μέλος Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας),

(ζ) Ευθύμιος Πανταζής (Πρώην Μέλος Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας),

(η) Παύλος Θεοδότου (Πρώην Μέλος Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας),

(θ) Άδωνης Πηγασίου (Πρώην Μέλος Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας)

(ι) Ανδρέας Τρόκκος (Ανώτερος Διευθυντής Αναδιάρθρωσης & Συντονισμού Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας).

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή, εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η κατάθεση εγγράφων από τον Υπουργό των Οικονομικών, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων και την Πρόεδρο της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς, με βάση τις προθεσμίες που έχουν ταχθεί.

Η Επιτροπή σήμερα, 20 Ιουλίου 2018, έχει περατώσει την αποστολή κλήσεων για κατάθεση μαρτυρίας, σε ανοικτή συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία κατά τις ημερομηνίες 3, 6, 7 και 8 Αυγούστου 2018.

Θα ακολουθήσει εντός της επόμενης εβδομάδας λεπτομερέστερο ανακοινωθέν όσον αφορά την ανοιχτή συνεδρίαση της Επιτροπής.