Μελέτη για την επίδραση των ομάδων πίεσης (lobbies) στο νομοθετικό έργο ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μετά από εντολή της Βουλής, ώστε να διαφανεί κατά πόσο προκύπτει ανάγκη για ρύθμιση του θέματος και σε ποιο βαθμό.

Μάλιστα η μελέτη βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, ενώ στάληκε ερωτηματολόγιο και προς τους βουλευτές με σκοπό τη συλλογή στοιχείων τα οποία θα βοηθήσουν «στο κοινωνιολογικό σκέλος της έρευνας», όπως αναφέρεται.

Ερωτηματολόγιο στους βουλευτές Στο ερωτηματολόγιο οι βουλευτές καλούνται να απαντήσουν ανώνυμα στις εξής πέντε ερωτήσεις: • Προτού υπερψηφιστεί ένας νόμος μπορεί κάποιος εξω-βουλευτικός να σχολιάσει/παρέμβει/κρίνει το νομοσχέδιο/σχέδιο νόμου; Αν ναι, με ποιο τρόπο και έως πότε;

• Υπάρχει συμμετοχή επιστημόνων και τεχνοκρατών κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία στη Βουλή;
• Αν ναι, τη θεωρείτε (α) απαραίτητη, (β) χρήσιμη, (γ) αδιάφορη, (δ) μεμπτή;
• Σας έχει προσεγγίσει ποτέ οργανωμένη ομάδα πολιτών, μη κυβερνητική οργάνωση ή μεμονωμένος πολίτης για να προωθήσει τα συμφέροντα του/της, προτού ψηφιστεί συγκεκριμένος νόμος; Αν ναι, πόσο συχνά και με τι είδους αιτήματα; • Σας έχει προσφερθεί ποτέ κάποιο δώρο προκειμένου να προωθήσετε συγκεκριμένα συμφέροντα; Αν ναι, τι είδους και σε τι ύψος; Κωνσταντίνος Ζαχαρίου