Ο μέσος όρος της Κύπρου στις επιδόσεις των μαθητών/τριών σε τρία γνωστικά πεδία, την κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, παραμένει χαμηλότερος από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Διεθνής Έρευνας «Programme for International Student Assessment – PISA 2018»

Τα αποτελέσματα της Διεθνής Έρευνας «PISA 2018» παρουσιάστηκαν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Μάριος Παναγίδης, ο οποίος μετέφερε τον χαιρετισμό του Υπουργού Παιδείας που βρισκόταν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανέφερε ότι η έρευνα PISA διοργανώνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και αφορά πρωτίστως στη διερεύνηση των δεξιοτήτων 15χρονων μαθητών και μαθητριών σε τρία γνωστικά πεδία, την κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες.

Σημείωσε ότι στον κύκλο του 2018 συμμετείχαν 79 χώρες, μεταξύ των οποίων και τα 28 μέλη της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι την υλοποίηση της έρευνας ανέλαβε εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο αποτέλεσε το Εθνικό Κέντρο PISA, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Ομάδα Ακαδημαϊκών Συμβούλων.

Όπως είπε, σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο της έρευνας το 2015, το 2018 καταγράφεται στατιστικά βελτίωση στις επιδόσεις στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, αλλά σημαντική πτώση στην κατανόηση κειμένου που αποτέλεσε το υπό έμφαση γνωστικό πεδίο.

Ανέφερε, επίσης, ότι διαχρονικά, έχοντας ως αφετηρία την πρώτη συμμετοχή της Κύπρου το 2012 διαφαίνεται μια ανοδική τάση στην επίδοση των παιδιών στα μαθηματικά, μια σταθερή κατάσταση στις φυσικές επιστήμες και μια πτωτική τάση στην κατανόηση κειμένων.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, το πρόγραμμα PISA στοχεύει στην αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

Η Προϊστάμενη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Γιασεμίνα Καραγιώργη, μιλώντας κατά την παρουσίαση της έρευνας είπε ότι στην έρευνα PISA 2018 το υπό έμφαση γνωστικό πεδίο ήταν η κατανόηση κειμένου.

Όπως είπε, η συλλογή των δεδομένων στην πιλοτική φάση πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2017 και η κύρια φάση πραγματοποιήθηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018 (Μάρτιο-Μάιο) με τη συμμετοχή 5.503 15χρονων μαθητών/τριών από 92 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Η Λειτουργός του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Μοδεστίνα Μοδέστου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στο γνωστικό πεδίο των μαθηματικών και της φυσικής επιστήμης είπε ότι η μέση επίδοση των μαθητών της Κύπρου ήταν 451 μονάδες στα μαθηματικά, η οποία ήταν στατιστικά χαμηλότερη από την μέση επίδοση των χωρών της ΕΕ η οποία ήταν 489 μονάδες και του ΟΟΣΑ που ήταν επίσης στο ίδιο επίπεδο.

Σημείωσε ότι η επίδοση της Κύπρου την κατατάσσει στο επίπεδο 2 που είναι το επίπεδο αναφοράς για τις βασικές δεξιότητες, ενώ η μέση επίδοση όλων των μαθητών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ τους κατατάσσει στο επίπεδο 3.

«Η πρώτη χώρα σε επίδοση ήταν η Κίνα με 591 μονάδες, η οποία συμμετείχε μόνο με τέσσερις επαρχίες της, εκ των οποίων οι δύο ήταν το Πεκίνο και η Σανγκάη. Η τελευταία σε επίδοση χώρα στα μαθηματικά ήταν η Δομινικανή Δημοκρατία με 325 μονάδες. Με βάση τις συμμετοχές της Κύπρου, η επίδοση της Κύπρου το 2012 ήταν 440 μονάδες, το 2015 υπήρχε μια μικρή πτώση, η οποία δεν ήταν στατιστικά σημαντική, με 437 μονάδες και το 2018 η επίδοση ήταν 451 μονάδες», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, φαίνεται ότι σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του 2015 , υπάρχει μια αύξηση 14 μονάδων, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, «ειδικά όταν δούμε ότι σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο υπάρχει μια σταθερότητα».

«Αυτό δείχνει μια ανοδική τάση στην επίδοση των μαθητών μας στα μαθηματικά», συμπλήρωσε.

Η κα. Μοδέστου είπε ότι σύμφωνα με την έρευνα, το 2018 η μέση επίδοση των μαθητών στις φυσικές επιστήμες ήταν 439 μονάδες , η οποία και πάλι ήταν στατιστικά χαμηλότερη από την μέση επίδοση των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

«Και πάλι πρώτη χώρα σε επίδοση ήταν η Κίνα με 590 μονάδες και τελευταία επίσης η Δομινικανή Δημοκρατία με 336 μονάδες. Ως προς τη διαχρονική μας συμμετοχή στο πρόγραμμα, εδώ η κατάσταση διαφοροποιείται λίγο, καθώς το 2012 είχαμε 438 μονάδες, παρουσιάστηκε μια μικρή πτώση το 2015 και το 2018 είχαμε επαναφορά περίπου στην ίδια κατάσταση με το 2012. Οπότε, στις φυσικές επιστήμες μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια σταθερή κατάσταση σε σχέση με τη διαχρονική μας συμμετοχή», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, σε σχέση με την κατανομή των μαθητών/τριών στα επίπεδα γραμματισμού, το 2018 τα αποτελέσματα (όπως και στις προηγούμενες φάσεις – κύκλους του 2012 και του 2015) ανέδειξαν δύο ζητήματα για τους/τις 15χρονους μαθητές/μαθήτριες της Κύπρου: Τη συγκέντρωση μεγάλου ποσοστού μαθητών/τριών κάτω από το Επίπεδο 2 στην Κατανόηση Κειμένου (43,7%), τα Μαθηματικά (36,9%) και τις Φυσικέ Επιστήμες (39%) και Το πολύ χαμηλό ποσοστό μαθητών/τριών στα ανώτερα γνωστικά Επίπεδα 5 και 6 (Κατανόηση Κειμένου: 1,8%, Μαθηματικά: 4,4%, Φυσικές Επιστήμες: 1,7%).

Αναφέρθηκε, επίσης, ότι σε σχέση με το 2015, το 2018 στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες, παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική μείωση 5,7 και 3,2 μονάδων, αντίστοιχα, στο ποσοστό μαθητών/τριών κάτω από το Επίπεδο 2.

Σημειώθηκε, παράλληλα, ότι στα Μαθηματικά παρουσιάστηκε και ταυτόχρονη στατιστικά σημαντική αύξηση κατά 1,2 μονάδες στο ποσοστό μαθητών/τριών στα Επίπεδα 5 και 6.

Όπως αναφέρθηκε, όσον αφορά την κατανόηση κειμένου, παρουσιάστηκε ταυτόχρονη στατιστικά σημαντική αύξηση στο ποσοστό μαθητών/τριών κάτω από το Επίπεδο 2 (8,1%) και μείωση στο ποσοστό μαθητών/τριών στα Επίπεδα 5 και 6 /1,3%).

Ως προς το φύλο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2018, τα κορίτσια παρουσίασαν στατιστικά καλύτερη επίδοση από τα αγόρια και στα τρία γνωστικά πεδία, ενώ παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση τα Μαθηματικά στα οποία τα αγόρια υπερτερούν των κοριτσιών, με στατιστικά σημαντική διαφορά 4 μονάδων.

Σημειώθηκε, επιπρόσθετα, ότι σε σχέση με το 2015, το 2018 τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια στην Κύπρο παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση της επίδοσης τους στην Κατανόηση Κειμένου και βελτίωση της επίδοσης τους στα Μαθηματικά.

Η Λειτουργός του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Χριστιάνα Νικολάου, παρουσιάζοντας το γνωστικό πεδίο της κατανόησης κειμένου είπε ότι η μέση επίδοση της Κύπρο το 2018 ήταν στις 424 μονάδες.

«Στατιστικά πάλι χαμηλότερη από αυτή της ΕΕ και του ΟΟΣΑ που ήταν στις 482 και 487 μονάδες. Εξακολουθεί η Κίνα να κατατάσσεται στο Επίπεδο 6 με 555 μονάδες και οι Φιλιππίνες είναι στο χαμηλότερο Επίπεδο με 340 μονάδες», σημείωσε.

Η κα. Νικολάου είπε ότι διερευνήθηκαν συγκεκριμένοι παράγοντες που πιθανόν να σχετίζονται με την επίδοση των μαθητών/τριών στην Κατανόηση Κειμένου και οι οποίοι αφορούν στο υπόβαθρο των μαθητών/τριών, το σχολικό κλίμα και την ποιότητα της ζωής τους.

Ανέφερε ότι ανάμεσα σε άλλα, η διερεύνηση κατέδειξε ως προς το υπόβαθρο των μαθητών/τριών ότι το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο μπορεί να ερμηνεύσει τη διαφοροποίηση της επίδοσης των μαθητών/τριών, παρόλο που αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό στην Κύπρο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ενώ το 2018, το ποσοστό των Κυπρίων «ανθεκτικών » μαθητών/τριών αυξήθηκε στο 12,8% (2012: 1,9%, 2015: 10,1%), με το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες της ΕΕ να βρίσκεται στο 11% (2012: 5,9%, 2015: 27,1%).

Ως προς το σχολικό κλίμα, συνέχισε η κα. Νικολάου, οι μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες αναφέρουν ότι είτε είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού, είτε φοιτούν σε τάξεις στις οποίες υπάρχει μόνιμο πρόβλημα πειθαρχίας, είτε απουσιάζουν αδικαιολόγητα από μαθήματα, παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση από τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/μαθήτριες, ενώ στην Κύπρο περίπου ένας/μία στους/στις τρεις μαθητές/μαθήτριες (34%) αναφέρει ότι υπήρξε θύμα σχολικού εκφοβισμού τουλάχιστον μερικές φορές κατά τη διάρκεια ενός μήνα (EE: 24%).

«Το ποσοστό των μαθητών/τριών αυτών στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες από το 2015 στο 2018, με την αύξηση αυτή να είναι η μεγαλύτερη από όλες τις συμμετέχουσες χώρες (ΕΕ: 4,6%)», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι το 14,8% των μαθητών στην Κύπρο έχουν μεταναστευτική βιογραφία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι χαμηλότερο. «Χαμηλότερο ήταν και το 2015, αλλά εμείς έχουμε μια αύξηση των τρεισήμισι ποσοστιαίων μονάδων. Η μέση επίδοση των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία που μιλούν στο σπίτι την γλώσσα διδασκαλίας είναι μεγαλύτερη ή ψηλότερη από αυτούς που δεν την μιλούν στο σπίτι. Η μέση επίδοση είναι 424», συμπλήρωσε.

Σημείωσε, επίσης, ότι η στήριξη που δέχονται οι μαθητές/μαθήτριες από τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά και η συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές/μαθήτριες, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένη επίδοση τόσο στην Κύπρο όσο και σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Ως προς την ποιότητα της ζωής των μαθητών/τριών, η κα. Νικολάου είπε ότι η πλειοψηφία των μαθητών δηλώνει ικανοποιημένη από τη ζωή τους, αν και σε σχέση με το 2018 υπάρχει μια μείωση του 3,9% αντίστοιχη και στην ΕΕ.

Η Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αθηνά Μιχαηλίδου, κλείνοντας την συνέντευξη Τύπου είπε ότι «μας προβληματίζει το σύνολο του αποτελέσματος της έρευνας, όπως όλες οι διεθνείς έρευνες και το βλέπουμε σαν ένα πολύ καλό εργαλείο για την προσπάθεια που καταβάλουμε για την βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών μας».