Ερευνα ΣΕΜΟ: Αμεση τροποποίηση νομοθεσίας για διασφάλιση ελέγχου ρύπων αυτοκινήτων ζητά η πλειοψηφία πολιτών

Áõôïêßíçôá óôáèìåõìÝíá óå ðÜñêéíãê ôçò ÁèÞíáò ôçí Ôñßôç 26 ÌáÀïõ 2015. Ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ðñïùèåß ôçí ñéæéêÞ áíáðñïóáñìïãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò öïñïëüãçóçò êáé ôáîéíüìçóçò ôùí É.×. áõôïêéíÞôùí. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Την άμεση τροποποίηση της νομοθεσίας της Κύπρου, ώστε να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ρύπων από τα αυτοκίνητα, ζητά το 83% των ερωτηθέντων σε Έρευνα Γνώμης για το πρόβλημα που αφορά τη ρύπανση των αυτοκινήτων.

Η έρευνα γνώμης, που διεξήχθη από την εταιρεία Noverna Analytics & Research για λογαριασμό του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΣΕΜΟ) και παρουσιάστηκε σήμερα δημόσια, δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ζητά τη λήψη μέτρων για να περιοριστεί η ρύπανση από τα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΣΕΜΟ, τα κύρια ευρήματα της έρευνας, που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2019 μεταξύ 600 ερωτηθέντων, έχουν ως εξής:

Το 83% ζητά, όπως τροποποιηθεί η νομοθεσία της Κύπρου για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ρύπων από τα αυτοκίνητα
Το 79% ζητά, όπως η Κύπρος εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση οχημάτων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές
Το 75% ζητά, όπως η Κύπρος λάβει μέτρα για μείωση των ρύπων από τα αυτοκίνητα
Το 73% πιστεύει ότι τα αυτοκίνητα χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση καλωσόρισε ο Αλέξης Άννινος, Γραμματέας του ΣΕΜΟ, ο οποίος διάβασε ομιλία του Προέδρου του Συνδέσμου Πέτρου Κρασσά.
Σύμφωνα με τον κ. Κρασσά, η απόφαση για τη διενέργεια της έρευνας λήφθηκε με σκοπό να πληροφορηθεί ο Σύνδεσμος για το τι πιστεύει ο πολίτης για το σοβαρό και ευαίσθητο θέμα της ρύπανσης από τα αυτοκίνητα, ένα θέμα με οικονομική και κοινωνική διάσταση που επηρεάζει και το πλαίσιο εναρμόνισης της χώρας μας με τα όσα ισχύουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα αποτελέσματα πρόσθεσε αποδεικνύουν ότι ο Κύπριος πολίτης επιζητεί τη μείωση της ρύπανσης των αυτοκινήτων και θέλει αυτοκίνητα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Ο ΣΕΜΟ, κατέληξε, θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται για την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων με μειωμένους ρύπους και θα συμβάλλει με κάθε τρόπο ώστε να διαθέτει η Κύπρος αυτοκίνητα που δεν θα επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.