Ερευνητή για το φαινόμενο βίας στα σχολεία ψάχνει το Υπουργείο Παιδείας

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από ερευνητή/ερευνήτρια για διεξαγωγή διαχρονικής έρευνας σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο (http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp8129), η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο 2018, ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών από ερευνητή/ερευνήτρια για διεξαγωγή διαχρονικής έρευνας σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο.

Το έργο εντάσσεται κάτω από την πρώτη ενότητα της Εθνικής Στρατηγικής, η οποία προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμών συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών αποτελεσμάτων γύρω από το φαινόμενο, την έκταση και τις μορφές βίας στο σχολείο. Το ΥΠΠ μέσα από τη δημιουργία των εν λόγω μηχανισμών επιδιώκει την παρακολούθηση του φαινομένου της βίας στο σχολείο, τον εντοπισμό των αναγκών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων παρεμβάσεων/προγραμμάτων με στόχο τη λήψη ερευνητικά τεκμηριωμένων αποφάσεων και, γενικότερα, τη χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής.  Για την επίτευξη των στόχων του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, θα γίνει συλλογή δεδομένων, για τρία (3) διαδοχικά έτη από όλες τις σχολικές μονάδες Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων και εγκεκριμένων από το ΥΠΠ ιδιωτικών σχολείων.

Το έργο με τίτλο: «Αγορά Υπηρεσιών Ερευνητή για Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο» θα έχει διάρκεια τέσσερα (4) σχολικά έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εκτιμώμενη αξία στις €80.000. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού από τον ιστότοπο https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3733587

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.