Έργα μαθητών του Γυμνασίου Αγίου Βασιλείου στο Στρόβολο