Ποιες οι θέσεις των υποψηφίων Ευρωβουλευτών σε ΛΟΑΤΙ θέματα;

Ερωτηματολόγιο έχει σταλεί σε υποψήφιους Ευρωβουλευτές για καταγραφή των θέσεων που αφορούν τα ΛΟΑΤΙ άτομα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΛΟΑΤΙ κοινότητας, “το συγκεκριμένο Ερωτηματολόγιο έχει σταλεί σε 36 Υποψήφιους Ευρωβουλευτές (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, Κίνημα Οικολόγων, ΔΗΠΑ”

Σημειώνεται ότι δεν λήφθηκαν απαντήσεις από τον ΔΗΣΥ

 

 

Αυτούσια η ανακοίνωση

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2019 έρχονται σε ένα όλο και περισσότερο πολωμένο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα. Οι βασικές αξίες και τα πρότυπα στα οποία βασίστηκε η ΕΕ – ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου – τίθενται υπό αμφισβήτηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ, αντιμετωπίζουν μια ισχυρή πρόκληση.

Σήμερα στην Ευρώπη βλέπουμε την αναβίωση ακροδεξιών ομάδων και κομμάτων που επιχειρούν την συνένωση και την κατάληψη όσο το δυνατόν περισσότερων εδρών στο ΕΚ με αποτέλεσμα να απειλούνται τα δικαιώματα που έχουν κερδηθεί σε πολλούς τομείς.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών και φίλων της Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου για τις θέσεις των Υποψηφίων Ευρωβουλευτών έχουμε αποστείλει απλό ερωτηματολόγιο για καταγραφή των θέσεων που αφορούν τα ΛΟΑΤΙ άτομα.

Το συγκεκριμένο Ερωτηματολόγιο έχει σταλεί σε 36 Υποψήφιους Ευρωβουλευτές (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, Κίνημα Οικολόγων, ΔΗΠΑ).

Ταυτόχρονα η Πανευρωπαϊκή ΛΟΑΤΙ οργάνωση ILGA-Europe, μέλος της οποίας είναι η Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, ενόψει των Ευρωεκλογών έχει ετοιμάσει την διακήρυξη «COMEOUT» (www.comeout.eu), όπου καλεί όλους τους υποψήφιους/ες Ευρωβουλευτές να την υπογράψουν.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Τέλος η  Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου υπενθυμίζει ότι οι νόμοι που  δίνουν προστασία μπορεί να ανακληθούν αν δεν κινητοποιηθούμε μαζικά για να στείλουμε στην Ευρωβουλή αυτούς που υποστηρίζουν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΙ κοινότητας και θα μας αντιπροσωπεύσουν σωστά!

 

Οι Υποψήφιοι/ες είχαν επίσης την ευκαιρία πέραν από το ερωτηματολόγιο να εκφράσουν και μερικές από τις απόψεις τους, στους φίλους και μέλη της Accept –
ΛΟΑΤΙ Κύπρου:

Το ΑΚΕΛ έστειλε τα παρακάτω σχόλια, ως κόμμα

• Δημιουργία Εθνικού Σχέδιου Δράσης για ΛΟΑΤΙ Άτομα
Καθοδηγητικός άξονας του Σχεδίου θα είναι η Σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Πρόκειται για ένα πολύ ολοκληρωμένο κείμενο που δίνει κατευθύνσεις προς τα κράτη-μέλη του ΣτΕ για δράσεις σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου (π.χ., νομοθεσία, εργασία, εκπαίδευση, υγεία, αθλητισμός, στέγαση, παροχή ασύλου, ιδιωτική και οικογενειακή ζωή κλπ),.

• Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου 2019
Είναι επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση μιας διαδικασίας γρήγορης, διαφανούς και προσβάσιμης, χωρίς να θέτει οποιεσδήποτε προϋποθέσεις για χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου, αναγκαστική στείρωση ή «ψυχιατρικοποίηση» της διαδικασίας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επισημανθεί ότι η νομική διόρθωση φύλου από μόνη της δεν λύνει τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά, ένεκα – πρωτίστως- κοινωνικών και θεσμικών συμπεριφορών. Θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθεί και να μελετηθεί η εισαγωγή μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο μιας δομής στήριξης και συμβουλευτικής των ατόμων που προχωρούν σε διόρθωση φύλου (νομική στήριξη, συμβουλευτική, σύνδεση με αρμόδιους λειτουργούς κρατικών υπηρεσιών για αντιμετώπιση διακρίσεων στην εργασία, εκπαίδευση κλπ).

 

• Προστασία των Intersex ατόμων, ιδιαίτερα των παιδιών
Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα των intersex και να διασφαλίζει ότι κανένα παιδί δεν θα υπόκειται σε μη αναγκαία ιατρική ή χειρουργική θεραπεία κατά τη διάρκεια της βρεφικής ή της παιδικής ηλικίας, να εγγυηθεί την σωματική ακεραιότητα, την αυτονομία και τον αυτό-προσδιορισμό των παιδιών που αφορά και να παρέχει στις οικογένειες με intersex παιδιά κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν ιατρικά πρωτόκολλα για τη μεταχείριση των intersex βρεφών και παιδιών.

• Δέσμευση με Come Out Pledge 2019
Το ΑΚΕΛ και η ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα της Αριστεράς (Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Βόρεια Πράσινη Αριστερά) έχει διαχρονικά αποφασιστική και συνεπή δράση υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο .Αναμφίβολα θα συνεχίσουμε αυτή τη δράση, όπως άλλωστε ζητά και η Διακήρυξη του ILGA-Europe. Δεν παραγνωρίζουμε ότι μετά από αγώνες, στην Ευρώπη –σε σχέση με άλλες περιφέρειες του πλανήτη- υπάρχει σήμερα ένα προοδευτικό θεσμικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ. Σημειώνουμε ωστόσο ότι, στη δική μας αντίληψη, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ είναι αναπόσπαστο κομμάτι των  νθρωπίνων δικαιωμάτων συνολικά –ατομικών, πολιτικών, κοινωνικοοικονομικών και για αυτό η πραγμάτωση τους χρειάζεται συνολικά μια διαφορετική πορεία κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης που να προάγει την κοινωνική ισότητα, τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα, κάτι που δεν ισχύει σήμερα, παρά τις διακηρυγμένες «αρχές και αξίες». Αντίστοιχα και στην εξωτερική δράση της ΕΕ, σε διάφορες περιπτώσεις τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ, άλλοτε παραγνωρίζονται κι άλλοτε
εργαλειοποιούνται προς προώθηση αλλότριων επιδιώξεων.

 

 


Ελένη Θεοχάρους (ΔΗΚΟ) :
«-Για την υιοθεσία παιδιών πιστεύω ότι δεν είναι ακόμη ώριμη η Κυπριακή Κοινωνία και αυτό θα αποβεί σε βάρος των παιδιών.

-Για παρένθετη μητέρα και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, υπάρχει το δικαίωμα μεμονωμένου ατόμου να το πράξει. Συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα αλλά η απάντηση είναι συνυφασμένη και με την προηγούμενη τοποθέτηση.

-Για τα Ιντερσεξ παιδιά, ως ΠαιδοχειρουργόςΠαιδοουρολόγος, που έχω χειρουργήσει δεκάδες παιδιά με αυτή την γενετική διαφοροποίηση, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, σας λέγω ότι είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση που πρέπει να εξετάζεται ανάλογα με την περίπτωση. Θα χαρώ να απαντήσω τις ερωτήσεις ξανά σε δέκα χρόνια.

-Όπως γνωρίζετε είμαι το πρώτο μέλος από την Κύπρο και για πολλά χρόνια το μοναδικό στην Επιτροπή του ΕΚ για Δικαιώματα ΛΟΑΤΙ ατόμων.»


Γιάννος Λακκοτρύπης (ΔΗΠΑ)

«Πεποίθηση μου είναι ότι η δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης και η σύσταση εθνικής επιτροπής για θέματα ΛΟΑΤΙ, είναι εκ του περισσού. Προέχει από τα υφιστάμενα φόρα, η προώθηση ενεργειών που θα έχουν στόχο την άρση των διακρίσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ, χωρίς προκαταλήψεις και κοινωνικό αποκλεισμό. Στη βάση όσων ενστερνίζεται και προάγει η ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δεν διαχωρίζει εθνοτική, πολιτισμική ή κοινωνική προέλευση, γλώσσα, ηλικία ή σεξουαλικό πρσανατολισμό.»


Ανδρέας Θεμιστοκλέους (Συνεργασία Συμμαχία Πολιτών – Οικολόγοι)

«Δηλωνω τη στήριξη μου προς τον οργανισμό σας και τους σκοπούς, κάτι άλλωστε που φαίνεται διά της πράξης και από τα πιο πάνω. Θεωρήστε ότι στο πρόσωπο μου έχετε ένα σταθερό σύμμαχο, ανεξάρτητα εκλογών. Ευχομαι κάθε επιτυχία στους στόχους του οργανισμού σας.»

Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους, μας απέστειλε και το προεκλογικό του σποτ (https://youtu.be/XkE9ITxOxXA?t=120), το οποίο δημοσιευθηκε πριν να του αποστείλουμε το ερωτηματολόγιο και στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων και την πρόθεση του να στηρίξει την ΛΟΑΤΙ κοινότητα