Ερωτηματολόγιο ACCEPT: Το ΑΚΕΛ με τις πιο προχωρημένες και προοδευτικές θέσεις

Όπως κάθε εκλογική περίοδο έτσι και για τις επερχόμενες Βουλευτικές του 2021, η Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου έχει δημιουργήσει ερωτηματολόγιο το οποίο έχει ως σκοπό την καταγραφή των θέσεων των υποψήφιων, σε σχέση με θέματα που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, την νομική προστασία τους, την θεσμοθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και συναφών ζητημάτων που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Σημειώνεται οτι από τον ΔΗΣΥ, μόνο 3 υποψήφιοι έχουν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο της ACCEPT, ενώ η ίδια αντιμετώπιση υπήρξε και από άλλα κόμματα και υποψηφίους. Τι απάντησαν τα υπόλοιπα κόμματα εδώ 

Το ΑΚΕΛ στήριξε την απάλειψη από τη κυπριακή νομοθεσία κάθε αναχρονιστικής διάταξης σε βάρος των ΛΟΑΤΙ ατόμων. Πιο κάτω οι απαντήσεις του ΑΚΕΛ στο ερωτηματολόγιο της ACCEPT.

 

 

Ερώτηση

 

Συμφωνώ

 

Διαφωνώ

 

Ψήφισμα Νόμου για την Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου.

 

ΝΑΙ

 

 

Πολιτικός Γάμος Ομόφυλων Ζευγαριών.

 

ΝΑΙ

 

 

Προστασία και κατοχύρωση δικαιωμάτων δεύτερων- γονέων σε ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες.

 

NAI

 

 

Τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

 

ΝΑΙ

 

 

Απόκτηση τέκνου με παρένθετη μητέρα από ομόφυλα ζευγάρια.

 

ΝΑΙ

 

Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από ομόφυλα ζευγάρια.  

ΝΑΙ

 

Δικαίωμα στα ομόφυλα ζευγάρια σε παροχές οικονομικής στήριξης π.χ. Επιδόματα για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, σύνταξη χηρείας.  

ΝΑΙ

 

 

Ανάγκη αλλαγής τρόπου ποινικοποίησης ρητορικής μίσους για ομοφοβικό, τρανσφοβικό, ΛΟΑΤΚΙφοβικό λόγο.

 

ΝΑΙ

 

Συμπερίληψη των όρων: Σεξουαλικός προσανατολισμός, Ταυτότητα φύλου, Έκφραση Φύλου και Χαρακτηριστικά Φύλου στον Περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών

και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας Νόμο του 2011

(134(Ι)/2011).

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

Δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για ΛΟΑΤKΙ+ Άτομα.

 

ΝΑΙ

 

 

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για ΛΟΑΤΚΙ+ Θέματα.

 

ΝΑΙ

 

 

 

Εκπαίδευση μαθητών όλων των βαθμίδων για ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα, όπως ΛΟΑΤΚΙ Ιστορία, εκτός του πλαισίου των μαθημάτων που ήδη διδάσκονται.

Διαθεματική Προσέγγιση:

–  Να ενταχθούν στο συνολικότερο μάθημα της Σεξουαλικής Εκπαίδευσης η οποία πρέπει να αναβαθμιστεί.

–  Τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα να γίνουν πιο συμπεριληπτικά.

–  Να ενισχυθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Νομοθεσία για παύση μη αναγκαίων, επεμβατικών ιατρικών διαδικασιών σε Ίντερσεξ παιδιά, σύμφωνα με την καθοδήγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

ΝΑΙ

 

Υιοθέτηση νομοθεσίας για την προστασία ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από “θεραπείες” μεταστροφής και δημιουργία πλάνου για προσπάθεια εξάλειψης τους.  

ΝΑΙ

 

 

Έχετε γνώσεις για τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ ή έχετε παραβρεθεί σε σεμινάρια που αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπινα δικαιώματα.

 

ΝΑΙ

 

Δέσμευση για την υιοθέτηση προτάσεων και πρακτικών σύμφωνα με την Καινούρια Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, η οποία δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020. Περισσότερες πληροφορίες στο Ενημερωτικό δελτίο για την ΛΟΑΤΚΙ Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΟΑΤΙ ΑΤΟΜΩΝ

 

Το ΑΚΕΛ στήριξε την απάλειψη από τη κυπριακή νομοθεσία κάθε αναχρονιστικής διάταξης σε βάρος των ΛΟΑΤΙ ατόμων. Το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Χριστόφια είχε εγκρίνει το πρώτο προσχέδιο της νομοθεσίας για την Πολιτική

Συμβίωση, ενώ το ΑΚΕΛ ήταν το μόνο κόμμα που στήριξε τον τερματισμό των διακρίσεων σε βάρος των ομόφυλων ζευγαριών και σε σχέση με το δικαίωμα τεκνοθεσίας. Από το 22ο Συνέδριο του Κόμματος το 2015, οι θέσεις του ΑΚΕΛ για τα ΛΟΑΤΙ άτομα και την καταπολέμησης της ομοφοβίας/τρανσφοβίας έχουν ενταχθεί στις Συνεδριακές Θέσεις, καθιστώντας το την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου που στηρίζει ξεκάθαρα τα δικαιώματα των  ΛΟΑΤΙ ατόμων  με  αποφάσεις  του συνόλου της  κομματικής  βάσης και όχι   μόνο  των καθοδηγητικών σωμάτων ή μεμονωμένων στελεχών. Αντίστοιχα και οι Θέσεις της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ προς το 23ο Συνέδριο του Κόμματος (που έχει αναβληθεί) περιλαμβάνουν ειδική ενότητα για τα ΛΟΑΤΙ άτομα και θα αποτελέσουν μέρος της συζήτησης σε επίπεδο κομματικού συνόλου και τελικής έγκρισης από το Συνέδριο.

 

Προεκλογικές θέσεις ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις για βουλευτικές εκλογές

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 30ης Μαΐου 2021, οι θέσεις που έχουμε προτάξει ως προτεραιότητες στο προεκλογικό μας πρόγραμμα για θέματα ΛΟΑΤΙ αναφέρουν τα εξής:

 

Η Κύπρος χρειάζεται να εκπονήσει και να εφαρμόσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΛΟΑΤΙ άτομα, το οποίο θα συνιστά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα νομοθετικών παρεμβάσεων, μέτρων και δράσεων σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου (π.χ., νομοθεσία, εργασία, εκπαίδευση, υγεία, αθλητισμός, στέγαση, παροχή ασύλου, ιδιωτική και οικογενειακή ζωή). Στις προτεραιότητες του ΑΚΕΛ ξεχωρίζουμε τα εξής:

  • Ενίσχυση και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την ομοφοβική και τρανσφοβική ρητορική μίσους.
  • Καταπολέμηση διακρίσεων στον τομέα της εργασίας.
  • Τερματισμός διακρίσεων στην τεκνοθεσία και την εξωσωματική γονιμοποίηση
  • Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου

https://akel.org.cy/thematikes-proteraiotites/

 

 

Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου

Είναι επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση μιας διαδικασίας γρήγορης, διαφανούς και προσβάσιμης, χωρίς να τίθενται οποιεσδήποτε προϋποθέσεις για χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου, αναγκαστική στείρωση ή «ψυχιατρικοποίηση» της διαδικασίας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επισημανθεί ότι η νομική διόρθωση φύλου από μόνη της δεν λύνει τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά, ένεκα -πρωτίστως- κοινωνικών και θεσμικών συμπεριφορών. Θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθεί και να μελετηθεί η εισαγωγή μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο μιας δομής στήριξης και συμβουλευτικής των ατόμων που προχωρούν σε διόρθωση φύλου (νομική στήριξη, συμβουλευτική, σύνδεση με αρμόδιους λειτουργούς κρατικών υπηρεσιών για αντιμετώπιση διακρίσεων στην εργασία, εκπαίδευση κλπ).  Το  ΑΚΕΛ  έχει  επανειλημμένα  καταγγείλει  –και  στην  Κοινοβουλευτική  Επιτροπή   Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Ολομέλεια της Βουλής- την απαράδεκτη κωλυσιεργία της  κυβέρνησης σε σχέση με τη νομική αναγνώριση φύλου στην Κύπρο δεδομένου ότι το νομοσχέδιο πηγαινοέρχεται μεταξύ Υπουργείων εδώ και χρόνια.

 

 

Καταπολέμηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής ρητορική μίσους

Η θέση για ενίσχυση και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την ομοφοβική και τρανσφοβική ρητορική μίσους περιλαμβάνεται στις προεκλογικές θέσεις του ΑΚΕΛ για τις βουλευτικές εκλογές καθώς και στις Θέσεις της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ προς το 23ο Συνέδριο του Κόμματος (που έχει αναβληθεί). Παράλληλα, το ΑΚΕΛ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημόσια  καταδίκη του ομοφοβικού λόγου που εκφέρεται από δημόσια πρόσωπα για αυτό τοποθετείται ανελλιπώς σε τέτοια κρούσματα. Επιπρόσθετα και μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο απαιτεί την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αλλά και την απομόνωση της ομοφοβίας και του ρατσισμού. Το ΑΚΕΛ από το 2016 ζήτησε, με  αφορμή  δηλώσεις  του Αρχιεπισκόπου σε  βάρος  των  ΛΟΑΤΙ ατόμων, να εγγραφεί  στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το θέμα «Η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την ρητορική μίσους απέναντι στα ΛΟΑΤΙ άτομα». Εξαιτίας της κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκε από πλευράς ΔΗΣΥ που έχει την Προεδρία της Επιτροπή, το θέμα συζητήθηκε τελικά το 2019.

 

Επιπρόσθετα, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του περί της Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2020 (Ν. 209(I)/2020), το ΑΚΕΛ επέμεινε –και τελικά υιοθετήθηκε- ότι η καταπολέμηση του σεξισμού αφορά σε σεξισμό σε βάρος προσώπων και όχι μόνο σε βάρος γυναικών, ακριβώς για να ενταχθούν στο πλέγμα προστασίας και τα ΛΟΑΤΙ άτομα.

 

 

Προστασία των Intersex ατόμων, ιδιαίτερα των παιδιών

Υποστηρίζουμε τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα των intersex και να διασφαλίζει ότι κανένα παιδί δεν θα υπόκειται σε μη αναγκαία ιατρική ή χειρουργική θεραπεία κατά τη διάρκεια της βρεφικής ή της παιδικής ηλικίας, να εγγυηθεί την σωματική ακεραιότητα, την αυτονομία και τον αυτό-προσδιορισμό των παιδιών που αφορά και να παρέχει στις οικογένειες με intersex παιδιά κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν ιατρικά πρωτόκολλα για τη μεταχείριση των intersex βρεφών και παιδιών.

 

 

Ευρωπαϊκή δράση για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων

Σε επίπεδο ευρωκοινοβουλίου, η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, στην οποία συμμετέχει το ΑΚΕΛ, αποτελεί έναν από τους πιο συνεπείς και μαχητικούς συμπαραστάτες στον αγώνα για κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΑΚΕΛ είναι το μόνο κυπριακό κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο που όχι μόνο ψηφίζει υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων αλλά συμμετέχει ενεργά και στις διεργασίες για την προώθησή τους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζιλγιουρέκ ήταν ανάμεσα στους συνεισηγητές του Ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ.

 

Η Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο καλωσόρισε τη νέα Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων που παρουσιάστηκε από την Κομισιόν τον περασμένο χρόνο. Σημειώνουμε ωστόσο ότι, στη δική μας αντίληψη, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνολικά – ατομικών, πολιτικών, κοινωνικοοικονομικών- και για αυτό η πραγμάτωση τους χρειάζεται συνολικά μια διαφορετική πορεία κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης που να προάγει την κοινωνική ισότητα, τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα, κάτι που δεν ισχύει σήμερα, παρά τις διακηρυγμένες «αρχές και αξίες». Αντίστοιχα και στην εξωτερική δράση της ΕΕ, σε διάφορες περιπτώσεις τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ, άλλοτε παραγνωρίζονται κι άλλοτε εργαλειοποιούνται προς προώθηση αλλότριων επιδιώξεων.

 

 

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.