Θα χαρούμε εάν αφιερώσετε 3 λεπτά από τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για το ραδιόφωνο Astra 92.8.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και την όλη ανατροφοδότηση που θα μας προσφέρετε.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά το ερωτηματολόγιο συμπληρώστε το εδώ