Εσωτερικές αδυναμίες και αυξημένοι κίνδυνοι για την Κυπριακή οικονομία – Οι έντεκα συστάσεις της ΕΕ

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει εσωτερικές αδυναμίες ενώ την ίδια ώρα αυξάνονται οι εξωτερικοί κίνδυνοι, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αποτελέσματα της έκτης αξιολόγησης της Κύπρου.


Όπως αναφέρεται, οι βασικές αδυναμίες της οικονομίας εστιάζονται στο πολύ υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, την περιορισμένη αύξηση της παραγωγικότητας και τη μεγάλη εξάρτηση από τις ροές ξένων κεφαλαίων. Αναφέρεται επίσης ότι οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι σχετίζονται κυρίως με τον δημοσιονομικό αντίκτυπο της μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης και το αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τους μισθούς και τις συντάξεις στον δημόσιο τομέα.

Έντεκα συστάσεις

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει συνολικά έντεκα συστάσεις.


Συγκεκριμένα, ζητά την ενίσχυση της πειθαρχίας στην αποπληρωμή των δανείων του ιδιωτικού τομέα και την αντιμετώπιση των δανειοληπτών οι οποίοι κρίνονται ως μη βιώσιμοι μέσα από την πλήρη αξιοποίηση του πλαισίου αφερεγγυότητας και εκποιήσεων.

Επίσης, για το Εστία ζητά αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας και ταχεία εκποίηση των δανείων που θα καταστούν ξανά μη εξυπηρετούμενα. Ακόμη, ζητά τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διακυβέρνησης για την ΚΕΔΙΠΕΣ, το οποίο να διασφαλίσει λειτουργική ανεξαρτησία από το κράτος και να διαθέτει κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο.

Επιπρόσθετα, η ΕΕ ζητά μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, μεταρρύθμιση του συστήματος έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, μεταρρύθμιση και αύξηση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατάργηση διοικητικών εμποδίων στις επενδύσεις (σ.σ.: γραφειοκρατία), άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ολοκλήρωση των έργων ιδιωτικοποίησης.


Όπως αναφέρεται, η επόμενη (7η στη σειρά) αξιολόγηση της μεταμνημονιακής πορείας της Κύπρου θα γίνει το φθινόπωρο του 2019.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.