Γι’ αυτούς που δεν θα ενταχθούν στο Σχέδιο Εστία ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών

 Την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ενημερώνει σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης για το Σχέδιο Εστία, αλλά και για τις προθέσεις και τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για την εκπόνηση σχετικού σχεδίου για τα πρόσωπα που δεν δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο, καθώς και για τους συνεπείς δανειολήπτες. Επίσης ο Υπουργός θα ενημερώσει την Επιτροπή αναφορικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τις εκποιήσεις.

 

Σε σχέση με τα ζητήματα των εκποιήσεων, κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 2 Αυγούστου ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, ανέφερε τότε ότι η ΚΤΚ σέβεται τις ανησυχίες των βουλευτών να βρεθεί ένας τρόπος οι αδικημένοι δανειολήπτες να βρουν το δίκαιό τους, αλλά να μην είναι γενικός μηχανισμός, όπως σημείωσε, «που να προκαλεί καθυστερήσεις στις προσπάθειες των τραπεζών και να επηρεάζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ούτε να μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης από δανειολήπτες που τυχόν θα θέλουν να προκαλέσουν καθυστερήσεις».

 

Την ίδια ημέρα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμο για τις μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις που αφορά τις εκποιήσεις ακινήτων, για τον οποίο έκανε αναφορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία θα εξεταστεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

 

Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα προσφυγής (έφεση για παραμερισμό της ειδοποίησης σκοπούμενης πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου) δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου για εξέταση παραπόνων τους κατά τραπεζών που αφορούν μεταξύ άλλων υπερχρεώσεις και παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας. Αν ο Επίτροπος διαπιστώνει παραβίαση του κώδικα εκ μέρους της Τράπεζας.  ο δανειολήπτης θα δικαιούται να προσφύγει στο δικαστήριο το οποίο θα εκδίδει αυθημερόν διάταγμα για αναστολή της εκποίησης της ενυπόθηκης κατοικίας του ή της επαγγελματικής του στέγης. Επίσης περιλαμβάνει πρόσθετο λόγο προσφυγής την περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα αρνήθηκε να προσέλθει ή δεν προσήλθε σε διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείου.

 

Εκτός από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της ΚΤΚ, στη συνεδρία κλήθηκαν να παραστούν, μεταξύ άλλων, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, εκπρόσωποι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), του Κινήματος Προστασίας και Δικαιωμάτων Δανειοληπτών και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής του Κινήματος ενάντια στις Εκποιήσεις.