Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού για επιθεώρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε σχολεία και τονίζει πως η δημόσια συζήτηση περί επικινδυνότητας που παρουσιάζουν ορισμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη για τη θεσμοθέτηση του τακτικού ελέγχου των εγκαταστάσεων αυτών.

“Επί του προκειμένου θέματος, το οποίο έχει απασχολήσει και τη Βουλή, το ΕΤΕΚ προχώρησε σε σειρά δημόσιων παρεμβάσεων ενώ έχει καταθέσει και συγκεκριμένη πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα πρέπει να αναλάβει και τη πρωτοβουλία για τον καθορισμό και εφαρμογή σχετικής πολιτικής όπως και για τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος”, αναφέρει συγκεκριμένα σε ανακοίνωση το ΕΤΕΚ.

Αναφέρει πως θα πρέπει η τακτική επιθεώρηση συγκεκριμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων να θεσμοθετηθεί μέσω κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης και υπενθυμίζει ότι έχει διαχρονικά καταθέσει εμπεριστατωμένες θέσεις εκσυγχρονισμού του συστήματος αδειοδότησης, έγκρισης και τακτικού ελέγχου τους σε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στους πιο κάτω πυλώνες:

-Απλοποίηση της νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων
-Ενίσχυση του επαγγελματισμού και υπευθυνότητας όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα και ενσωμάτωση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για διατήρηση της άδειας τους
-Θωράκιση των επαγγελματιών του τομέα και περαιτέρω αξιοποίηση τους μέσω εκχώρησης αρμοδιοτήτων αλλά και ευθυνών
-Διατήρηση από το κράτος στρατηγικού – εποπτικού ρόλου.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση σε κτίρια δημόσιας χρήσης ή και σε άλλα κτίρια που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως οι σχολικές μονάδες, επιβάλλεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες  των χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους με ασφάλεια, αναφέρει το ΕΤΕΚ, προσθέτοντας πως εκ φύσεως και λόγω της ανάγκης συνεχών επεκτάσεων, τροποποιήσεων, ακόμα και της γήρανσης των υλικών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις απαιτείται η συνεχής συντήρηση και επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε τακτά χρονικά διαστήματα για επιβεβαίωση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας της.

Όσον αφορά τη γενικότερη πτυχή του θέματος, το ΕΤΕΚ επαναλαμβάνει πως η θεσμοθέτηση της τακτικής προληπτικής επιθεώρησης καθορισμένων κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τους η οποία να καλύπτει όλα τα θέματα που άπτονται της ασφάλειας και προστασίας του χρήστη και του κοινού γενικά, συνιστά επιτακτική ανάγκη που θα πρέπει να προωθηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση.