Στην διαπίστωση ότι θα πρέπει όλοι να συμβάλουν για την επιτυχή κατάληξη των διαδικασιών για εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, αποφεύγοντας λανθασμένες πρακτικές, νοοτροπίες και γενικά τις στρεβλώσεις που ίσχυαν στο Συνεργατισμό, κατέληξε η χθεσινή σύσκεψη στελεχών της ΕΤΥΚ στην Ελληνική Τράπεζα.

«Είμαστε βέβαιοι ότι μόνο με αυτό τον τρόπο το νέο σχήμα, η νέα Ελληνική Τράπεζα θα λειτουργήσει εύρυθμα και αποτελεσματικά, συμβάλλοντας στη διατήρηση της σταθερότητας στο τραπεζικό μας σύστημα», αναφέρει η ΕΤΥΚ σε ανακοίνωση της προς το προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας.

Επίσης, η ΕΤΥΚ αναφέρει ότι «είναι από όλους αποδεκτό, πως η συγκεκριμένη συμφωνία για να υλοποιηθεί, χρειάζεται τη συνειδητή συμμετοχή του συνόλου των συναδέλφων τόσο αυτών που θα μεταφερθούν από το Συνεργατισμό όσο και αυτών που είναι σήμερα στην Ελληνική Τράπεζα».

Αναφέρει πως «πρόκειται για μια γιγάντια προσπάθεια, και η ΕΤΥΚ, ως η συνδικαλιστική Οργάνωσή του Τραπεζικού χώρου, διαθέτει την εμπειρία και γνωρίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί μια τέτοια εξέλιξη».

«Είμαστε βέβαιοι πως τα μέλη μας, με τη δική μας συμπαράσταση αλλά και καθοδήγηση, όπου αυτό χρειαστεί, θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για απόλυτη επιτυχία του ‘εγχειρήματος’», προσθέτει.

Τα στελέχη μας, σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, «έχοντας υπόψη όλα τα κακώς έχοντα αναφορικά με τη λειτουργία και διακυβέρνηση του Συνεργατισμού, τα οποία τον οδήγησαν στο σημείο που βρέθηκε σήμερα, εξέφρασαν την ανησυχία τους και τόνισαν ότι δεν πρέπει κατ΄ ουδένα λόγο να αφεθούν αυτές οι ‘παθογένειες’, να μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα».

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό που θα μεταφερθεί από το Συνεργατισμό, η ΕΤΥΚ αναφέρει ότι τα στελέχη της «τόνισαν ότι το σύνολο του προσωπικού της Ελληνικής, θα καλωσορίσει καλόπιστα τους συναδέλφους αυτούς ούτως ώστε να νιώσουν γρήγορα ότι ανήκουν σε μια ενιαία οικογένεια εργαζομένων με κοινή κουλτούρα, που ξέρουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλο και όλα τα δικαιώματα που η ΕΤΥΚ, η Συνδικαλιστική Οργάνωση του χρηματοπιστωτικού χώρου, με αγώνες κατάφερε να κερδίσει για τα μέλη της θα ισχύουν για όλους».