Θα ληφθεί υπόψη στον καθορισμό των αυξήσεων των υφιστάμενων υπαλλήλων.

Η πλήρωση των 380 κενών θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, η οποία αποφασίστηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα έχει ετήσιο κόστος ύψους 14,6 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Σημειώνεται ωστόσο ότι το πιο πάνω κόστος θα ληφθεί υπόψη στον καθορισμό του περιθωρίου αύξησης του κρατικού μισθολογίου με τρόπο ώστε η συνολική ποσοστιαία αύξηση να μην ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το σημείωμα, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αφορά την πλήρωση 380 κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και 56 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με ετήσιο κόστος ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης την πλήρωση 211 κενών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ετήσιο κόστος 4,7 εκατ. ευρώ, και 93 θέσεων ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού με ετήσιο κόστος 1,2 εκατ. ευρώ.

Με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το τέταρτο τρίμηνο του 2017 εργάζονταν στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα συνολικά 67.266 πρόσωπα (57.178 στην Κεντρική Κυβέρνηση, 5.872 σε εταιρείες που ελέγχονται από την Κεντρική Κυβέρνηση και 4.216 σε Τοπικές Αρχές). Επίσης όπως αναφέρεται στο σημείωμα, στις 31 Δεκεμβρίου 2017 υπήρχαν συνολικά 5.273 κενές θέσεις στο δημόσιο, αλλά και 4.353 εργοδοτούμενοι ή αντικαταστάτες αορίστου χρόνου. Ακόμη, αναφέρεται ότι το 2018 θα αφυπηρετήσουν 341 από τη δημόσια υπηρεσία και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ενώ το 2019 θα αφυπηρετήσουν άλλοι 493 και το 2020 άλλοι 558.

Για κάλυψη των πιο πάνω κενών υποβλήθηκαν αιτήματα στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποφάσισε το ξεπάγωμα σε πρώτη φάση συνολικά 380 θέσεων. Επίσης όπως αναφέρεται στο σημείωμα θα υπάρξει και νέο πακέτο ξεπαγώματος θέσεων, το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Πώς έγινε η αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των αιτημάτων που υποβλήθηκαν από τα διάφορα υπουργεία έγινε στη βάση οκτώ κριτηρίων: Των υπηρεσιακών αναγκών, των νέων αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σε συγκεκριμένα Υπουργεία και Υπηρεσίες, των προτεραιοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής, των νέων θέσεων που δημιουργήθηκαν με τον Προϋπολογισμό του 2018, των μελετών για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας (τα νομοσχέδια βρίσκονται υπό μελέτη και αναμένεται να κατατεθούν σύντομα ξανά στη Βουλή), του συνολικού αριθμού υπηρετούντων σε κάθε Υπηρεσία, Τμήμα, Υπουργείο, του συνολικού αριθμού κενών μόνιμων θέσεων σε σχέση με τις εγκεκριμένες θέσεις στον Προϋπολογισμό, και των καταργήσεων θέσεων τα προηγούμενα χρόνια.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Όσον αφορά τη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί, για την πλήρωση των θέσεων μέχρι την κλίμακα Α8 θα πραγματοποιηθεί γραπτή εξέταση η οποία ενδεχομένως να είναι κοινή για ομοειδείς θέσεις. Για τις θέσεις με μισθολογική κλίμακα Α9, Α11 και Α12 (π.χ. δικηγόροι, ελεγκτές, μηχανικοί) η νομοθεσία δίνει την ευχέρεια για διεξαγωγή είτε γραπτής είτε προφορικής εξέτασης, είτε και των δύο. Σε περίπτωση που μεταξύ των υποψηφίων υπάρχουν άτομα με αναπηρία, θα εφαρμόζεται η νομοθεσία του 10%. Εν τω μεταξύ όπως αναφέρεται στο σημείωμα ενδεχομένως να μην πραγματοποιηθούν ούτε φέτος οι γενικές κυβερνητικές εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν χωριστές εξετάσεις για τις πιο πάνω θέσεις.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου