Έτοιμη η Κύπρος να δεσμευτεί για ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, λέει ο Καδής σε διεθνή διάσκεψη

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής συμμετείχε στη 15η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά και σε αυτή έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των χωρών -πέραν των 190- που έχουν υιοθετήσει τη Σύμβαση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η 15η Διάσκεψη αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια των κρατών-μερών της Σύμβασης για την ανάσχεση μιας από τις σημαντικότερες κρίσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας, αυτής της απώλειας της βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, στη διάσκεψη συζητείται το νέο Στρατηγικό Πλαίσιο που θα ακολουθηθεί για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030 και ο προσδιορισμός νέων, μετρήσιμων και φιλόδοξων στόχων προς αυτή την κατεύθυνση. To Παγκόσμιο Στρατηγικό Πλαίσιο Βιοποικιλότητας περιλαμβάνει 21 στόχους.


Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την προστασία του 30% των χερσαίων και του 30% των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε όλους του τομείς και ιδιαίτερα στον χωροταξικό σχεδιασμό, τη σημαντική μείωση της χρήσης εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, την αποκατάσταση των ειδών και οικοτόπων και τη σύνδεση της κλιματικής αλλαγής και της βιοποικιλότητας μέσα από την εφαρμογή λύσεων με βάση τη φύση. Σημαντικός στόχος της Διάσκεψης είναι η κινητοποίηση πόρων, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, με τρόπο που η χρήση των πόρων αυτών να είναι αποδοτική ως προς την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η Κύπρος αποτελεί μέρος της ομάδας 119 χώρων που στηρίζουν την προστασία του 30% των χερσαίων και του 30% των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέχρι το 2030 (High Ambition Coalition). Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη η οποία δόθηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης.

Ο κ. Καδής, προσφωνώντας τη Διάσκεψη, σημείωσε την ετοιμότητα της Κύπρου να δεσμευτεί για ένα πλαίσιο φιλόδοξων στόχων για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ανέφερε ότι στην Κύπρο, ήδη, πέραν του 30% της χερσαίας έκτασης που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, διέπεται από ειδικό καθεστώς προστασίας των οικοσυστημάτων και ειδών που φιλοξενεί.

Η Κύπρος, ανέφερε, εφαρμόζει την Εθνική Στρατηγική της για τη Βιοποικιλότητα που είναι βασισμένη στην Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Επεσήμανε, επίσης, ότι το κάθε κράτος μπορεί να κάνει τη διαφορά, ακόμα και τα μικρά κράτη όπως η Κύπρος, και κάλεσε όλες τις χώρες να συνδράμουν στην παγκόσμια προσπάθεια για ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η κυπριακή αντιπροσωπεία συμμετέχει στις καθημερινές συντονιστικές συναντήσεις που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από τις οποίες προσδιορίζονται οι φιλόδοξοι στόχοι που θα επιδιωχθούν κατά τη διαπραγμάτευση μεταξύ όλων των χωρών που συμμετέχουν στη Σύμβαση.


Η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2022 και, εκτός από την επίτευξη συμφωνίας ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους που θα τεθούν, αναμένεται να καταλήξει και στην κινητοποίηση των κονδυλίων που θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η ΕΕ εντάσσεται σε εταιρική σχέση για υποστήριξη του Παγκόσμιου Πλαισίου Βιοποικιλότητας

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Virginijus Sinkevičius, εξ ονόματος της ΕΕ, εντάχθηκε σε μια εταιρική σχέση για να υποστηρίξει τη μελλοντική εφαρμογή του Παγκόσμιου Πλαισίου Βιοποικιλότητας (GBF) στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων COP15 στο Μόντρεαλ.

Επιπλέον, η ΕΕ και πολλοί άλλοι εταίροι δεσμεύονται να δημιουργήσουν μια Παγκόσμια Υπηρεσία Υποστήριξης Γνώσης για τη Βιοποικιλότητα.


‘Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν, αυτές οι πρωτοβουλίες θα συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των βασικών εμποδίων στην υλοποίηση των μελλοντικών παγκόσμιων στόχων βιοποικιλότητας από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η εταιρική σχέση με την ονομασία Accelerator θα συμβάλει στην αύξηση των ροών χρηματοδότησης προς τη βιοποικιλότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η εταιρική σχέση Accelerator θα επιτρέψει την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, θα βοηθήσει στην εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, που αποτελούν βασικά εθνικά εργαλεία για την υλοποίηση των παγκόσμιων στόχων.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.