Πλεόνασμα €18,9 δισ. σημείωσε η ζώνη του ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Οκτώβριο του 2017, ενώ σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Eurostat, η Κύπρος κατέγραψε την ίδια περίοδο εμπορικό έλλειμμα 3,9 δισ. ευρώ.
 
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Οκτώβριο του 2017 ήταν 187,9 δισ. ευρώ, αύξηση 8,8% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016 (172,6 δισ ευρώ).
 
Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε €168,9 δισ. σημειώνοντας αύξηση 10,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016 (€153,4 δισ). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα €18,9 δισ. στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Οκτώβριο του 2017, σε σύγκριση με €19,2 δισ. τον Οκτώβριο του 2016.
 
Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε €160,0 δισ. τον Οκτώβριο του 2017, αυξημένο κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι συνολικές εξαγωγές της Κύπρου ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με πέρυσι. Οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές ανήλθαν σε 0,9 δισ. ευρώ και μειώθηκαν κατά -22% και οι έξωκοινοτικές εξαγωγές σε 1,5 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33%.
 
Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 6,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (3,8 δισ. ευρώ εντός της ΕΕ, πτώση κατά -2% και 2,4 δισ. ευρώ εκτός ΕΕ, αύξηση κατά 48%). Ως εκ τούτου η Κύπρος σημείωσε εμπορικό έλλειμμα 3,9 δισ ευρώ (-2,9 με την ΕΕ και -0,9 με τον υπόλοιπο κόσμο).

Τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2017, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 1 812,6 δισ (+ 7,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2016) και οι εισαγωγές σε € 1 624,7 δισ (+ 10,4% 2016). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ παρουσίασε πλεόνασμα € 187,9 δισ έναντι € 213,8 ​​δισ.
 
Τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2016. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 1 529,3 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2017, αυξημένο κατά 7,6% – από τον Οκτώβριο του 2016.

Η πρώτη εκτίμηση για εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ-28 τον Οκτώβριο του 2017 ήταν 159,4 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 8,6% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016 (146,8 δισ. ευρώ).
 
Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 159,6 δισ, αυξημένες κατά 10,6% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016 (€ 144,4 δισ.). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 σημείωσε έλλειμμα 0,3 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Οκτώβριο του 2017, σε σύγκριση με πλεόνασμα 2,4 δισ ευρώ τον Οκτώβριο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ ανήλθε σε 292,8 δισ ευρώ τον Οκτώβριο του 2017, αυξημένο κατά + 10,7% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016.

Τέλος, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2017, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 1 549,7 δισ. ευρώ (+ 8,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του Οκτωβρίου 2016) και οι εισαγωγές σε 1 544,5 δισ. ευρώ (+ 9,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2016).
 
Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ σημείωσε πλεόνασμα 5,2 δισ. ευρώ, έναντι + 5,3 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ ανήλθε σε 2 778,2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2017, αυξημένο κατά 7,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016.