Εξαγγελίες που αν υλοποιηθούν, θα αναβαθµίσουν την Υγεία εντός του 2022

Αναβαθµίσεις και επεκτάσεις σε όλα τα δηµόσια νοσηλευτήρια, αναβάθµιση των ΤΑΕΠ, δηµιουργία Πρώτων Βοηθειών στο Μακάρειο και πολλά άλλα

Εφηµερεύοντα ιατρεία από προσωπικούς ιατρούς και παιδιάτρους, τα οποία θα λειτουργούν απογεύµατα και αργίες

Του Ειρηναίου Πίττα

Ο τοµέας της Υγείας στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια κάνει βήµατα µπροστά. Η εφαρµογή του Γενικού Συστήµατος Υγείας (ΓεΣΥ) αποτελεί τη σηµαντικότερη πρόοδο του τόπου στον τοµέα. Πολλή συζήτηση γίνεται για τα οικονοµικά του ΓεΣΥ, ωστόσο στην πραγµατικότητα αυτό είναι κάτι που λίγο απασχολεί τη µεγάλη µάζα του κόσµου. Ο κόσµος πληρώνει το ΓεΣΥ και ενδιαφέρεται να λαµβάνει ισότιµη, ποιοτική και έγκαιρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.

Την ίδια στιγµή, ο κόσµος έχει απαιτήσεις από τα δηµόσια νοσηλευτήρια, ως ο µεγαλύτερος πάροχος και «ραχοκοκαλιά» του Συστήµατος. Τα δηµόσια νοσηλευτήρια απέδειξαν έµπρακτα τις δυνατότητές τους και τη σηµασία της στήριξής τους κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Παρόλ’ αυτά υπάρχουν εµφανείς αδυναµίες σε υποδοµές και κτιριολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρονολογούνται.

Με το ΓεΣΥ να έχει µπει για τα καλά στη ζωή µας και την πανδηµία να φαίνεται πως φθίνει, η «περίοδος χάριτος» για ΟΑΥ και ΟΚΥπΥ, ούτως ώστε να προχωρήσουν σε εκείνες τις ενέργειες που θα αναβαθµίσουν την Υγεία των πολιτών, έχει εξαντληθεί. Οι δύο Οργανισµοί έχουν εντοπίσει αδυναµίες και σηµεία που χρήζουν βελτίωσης, γι’ αυτό έχουν εξαγγείλει σειρά από ενέργειες και έργα που θα ξεκινήσουν εντός του 2022. Ο ΟΑΥ έχει εξαγγείλει σχέδιο µε συγκεκριµένες δράσεις, ενώ ο ΟΚΥπΥ ξεκίνησε τις διαδικασίες για προώθηση και υλοποίηση 42 σηµαντικών αναπτυξιακών έργων, συνολικής αξίας €52 εκατοµµυρίων, που αφορούν όλα τα νοσοκοµεία του Οργανισµού, µε ορισµένα να εµπίπτουν και στο Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Βελτιώσεις και επεκτάσεις σε όλα τα νοσοκοµεία µε σηµαντικότερες εκείνες του Μακάρειου Νοσοκοµείου

Αρκετά από τα έργα που προγραµµατίζει ο ΟΚΥπΥ αφορούν το Μακάρειο Νοσοκοµείο. Συγκεκριµένα, εκτός από ανακαινίσεις, αναβαθµίσεις και γενικές βελτιώσεις, προγραµµατίζεται να ξεκινήσει η δηµιουργία πρώτων βοηθειών. Το ΤΑΕΠ στο Μακάρειο αποτελεί µια εισήγηση και απαίτηση που χρονολογείται και υπάρχει ελπίδα ότι επιτέλους θα γίνει πραγµατικότητα. Στο ίδιο κτίριο αναµένεται να στεγαστεί Κλινική Σπανίων Νοσηµάτων και Γενετικής, αλλά και Μονάδα Εγκαυµάτων για παιδιά. Στον προϋπολογισµό του ΟΚΥπΥ για το 2022 υπάρχει επίσης πρόνοια ποσού ύψους €2.757.000 για ανακαίνιση, επέκταση και ουσιαστική αναβάθµιση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Στον προϋπολογισµό του ΟΚΥπΥ περιλαµβάνονται επίσης µικρές και µεγάλες αναβαθµίσεις και βελτιώσεις σε όλα τα Γενικά Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας που διαχειρίζεται ο Οργανισµός. Μεταξύ άλλων, στο ΓΝ Λευκωσίας προνοείται η δηµιουργία Κέντρου Τραύµατος και Μονάδας για Καταστροφικά Λοιµώδη Νοσήµατα, µε ποσό ύψους €495.798 και €5.462.185, αντίστοιχα. Στο ΓΝ Πάφου έχει αρχίσει ήδη η νέα µονάδα Αιµοκάθαρσης και σύµφωνα µε τη σχετική Σύµβαση, αναµένεται να ολοκληρωθεί στις 14/10/2022. Στο ΓΝ Λεµεσού υπάρχει πρόνοια για επέκταση της Μονάδας Αιµοκάθαρσης και δηµιουργία νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, µεγαλύτερης δυναµικότητας.

«Στοίχηµα» η αποσυµφόρηση του Νοσοκοµείου Αθαλάσσας

Ο υπερπληθυσµός στο Νοσοκοµείο Αθαλάσσας είναι ένα πρόβληµα που αναγνωρίζεται, πλην όµως ταλανίζει τους ψυχικά πάσχοντες ασθενείς αλλά και το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Ο ΟΚΥπΥ θεωρεί ότι το πρόβληµα θα περιοριστεί µε τη δηµιουργία του νέου νοσοκοµείου. Μπορεί η ανέγερσή του να µην είναι κάτι που µπορεί να γίνει άµεσα, ωστόσο η έναρξη των εργασιών θα είναι µια ένδειξη, έστω, ότι υπάρχει «φως στο τούνελ».

Ο διαγωνισµός για την πρώτη φάση του νέου νοσοκοµείου ψυχικής υγείας στην Αθαλάσσα κατακυρώθηκε το προηγούµενο διάστηµα. Στην Α’ φάση ανέγερσης εντάσσονται δύο κλινικές Οξέων Περιστατικών Ανδρών και Γυναικών αντίστοιχα, µε δυναµικότητα 17 κλινών έκαστη, όπως επίσης και Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτηµένων Ατόµων δυναµικότητας 20 κλινών.

Μια πιο άµεση «ανακούφιση» στο Νοσοκοµείο Αθαλάσσας αναµένεται να δώσει η δηµιουργία δοµής που θα φιλοξενεί χρόνιους ψυχικά πάσχοντες ασθενείς σε σταθερή κατάσταση στα Λατσιά. Ο διαγωνισµός για τη δηµιουργία της συγκεκριµένης δοµής έχει επίσης κατακυρωθεί και αναµένεται να λειτουργήσει το δεύτερο εξάµηνο του 2022. Ο προστατευόµενος ξενώνας θα δηµιουργηθεί στο χώρο όπου στεγαζόταν το πρώην Κέντρο Υγείας Λατσιών και θα είναι δυναµικότητας 11 κλινών.

Ψάχνουν λύσεις για τα Τµήµατα Ατυχηµάτων & Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)

Η ταλαιπωρία και η πολύωρη αναµονή που υπάρχει στα ΤΑΕΠ κάποιες µέρες είναι επίσης ένα θέµα που προβληµατίζει.

Ο ΟΚΥπΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του υφιστάµενου Εγχειριδίου για τη λειτουργία των ΤΑΕΠ. Παράλληλα, ο Οργανισµός µάζεψε σχόλια από τους αρµόδιους και κατέγραψε παράγοντες που πιθανό να επιβαρύνουν την κατάσταση. Βάσει αυτών, δόθηκαν διάφορες εισηγήσεις για αποφόρτιση της κατάστασης.

Επιπρόσθετα, στον προϋπολογισµό του 2022, πέραν από τη δηµιουργία ΤΑΕΠ στο Μακάρειο (€8.000.000), υπάρχουν πρόνοιες για επέκταση των ΤΑΕΠ σε ΓΝ Λευκωσίας (€504.202), ΓΝ Λάρνακας (€890.756), ΓΝ Αµµοχώστου (€201.681), ΓΝ Λεµεσού (€403.361) και επέκταση του ΤΑΕΠ ΓΝ Πάφου (€268.908).

Το ζήτηµα των ΤΑΕΠ απασχολεί βεβαίως και τον ΟΑΥ, αφού αυτή τη στιγµή οι Πρώτες Βοήθειες του ΟΚΥπΥ και ενός ιδιωτικού νοσηλευτηρίου στη Λεµεσό είναι οι µόνες ενταγµένες στο ΓεΣΥ. Μετά το ΓεΣΥ, ορισµένα νοσηλευτήρια επέλεξαν να κλείσουν τα ΤΑΕΠ τους, ωστόσο δύο ιδιωτικά (1 στη Λευκωσία και 1 στη Λάρνακα), παρά το ότι είναι εντός ΓεΣΥ, συνεχίζουν να λειτουργούν ΤΑΕΠ εκτός ΓεΣΥ. Ο Οργανισµός προγραµµατίζει στο προσεχές µέλλον να επαναδιαπραγµατευτεί µε αυτά, µε σκοπό την ένταξη των ΤΑΕΠ τους στο ΓεΣΥ, θέτοντάς τους ως όρο ότι είτε θα τα λειτουργούν εντός ΓεΣΥ, είτε δεν θα τα λειτουργούν. Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες του ΟΑΥ για Πρώτες Βοήθειες και ασθενοφόρα ανήλθαν το 2021 στα €32,4 εκ.

Εφηµερεύοντα ιατρεία και απογευµατινή λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων προγραµµατίζουν ΟΑΥ και ΟΚΥπΥ

Ένας στόχος που θέτει ο ΟΑΥ για το 2022 είναι η καλλιέργεια κουλτούρας για την ορθή χρήση του ΓεΣΥ, είτε αυτό αφορά τους δικαιούχους είτε τους παρόχους. Αυτό θα γίνει µέσω ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ενηµέρωσης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος θα είναι η µείωση των καταχρήσεων και των αναίτιων παραποµπών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι αλλαγές που προγραµµατίζονται στα συµβόλαια των Προσωπικών Ιατρών. Στόχος είναι να περιοριστεί η κατά κεφαλήν αµοιβή σε ποσοστό 70% και το υπόλοιπο 30% να καθορίζεται βάσει ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης. Η αµοιβή βάσει ποιοτικών κριτηρίων θα αφορά στην παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, όπως π.χ. στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων, ενώ η αµοιβή βάσει δεικτών απόδοσης θα αφορά στη συµπεριφορά των προσωπικών ιατρών σε σχέση µε την έκδοση παραπεµπτικών. Αλλαγές προς την ίδια κατεύθυνση τροχοδροµούνται και για τους Ειδικούς Ιατρούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όµως, έχει η απόφαση του ΟΑΥ να εντάξει πρόνοια στα συµβόλαια των Προσωπικών Ιατρών για στελέχωση εφηµερεύοντων ιατρείων, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται και το απόγευµα.

Απογευµατινή λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων στα δηµόσια νοσοκοµεία ευελπιστεί ότι θα εφαρµόσει και ο ΟΚΥπΥ εντός του τρέχοντος έτους. Προς αυτή την κατεύθυνση διαβουλεύεται µε τις συντεχνίες, ώστε να καταλήξει ο τρόπος που θα λειτουργήσουν και θα αµείβονται οι γιατροί.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.