• Αλλαγές φιγουράρουν στη νέα σχολική χρονιά
  • Και νέες ρυθμίσεις πριν από το πρώτο σχολικό κουδούνι

 

Της Ελένης Κωνσταντίνου

Λίγο πριν από το πρώτο σχολικό κουδούνι για τη νέα χρονιά και ήδη αρκετές είναι οι αλλαγές που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν από το Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο. Μια σειρά από ζητήματα που εκκρεμούσαν εδώ και καιρό έχουν «κλείσει» τουλάχιστον από επίσημης πλευράς που είναι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ψηλά στη λίστα των αλλαγών που θα εφαρμοστούν είναι οι εξετάσεις ανά τετράμηνο στους μαθητές της Α’ Λυκείου, ένα ζήτημα ωστόσο που διχάζει αφού η ΟΕΛΜΕΚ δεν αποδέχεται τη σχετική ρύθμιση. Επίσης ξεχωρίζει τόσο η εισαγωγή εκμάθησης της Γαλλικής στα ολοήμερα δημοτικά, όσο και η πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση.

Να υπενθυμίσουμε πως οι εξετάσεις τετραμήνων συμπεριλαμβάνονται στον γενικότερο σχεδιασμό που αφορά το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης του μαθητή/τριας. Για τα εξεταζόμενα μαθήματα ο βαθμός του τετραμήνου θα είναι το άθροισμα της προφορικής τους επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης με αναλογία 60% και 40% αντίστοιχα. Η γραπτή αξιολόγηση θα περιλαμβάνει ένα κεντρικό 90λεπτο δοκίμιο αξιολόγησης, το οποίο έχει βαρύτητα 30%. Mια γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μέχρι 45 λεπτών, η οποία θα έχει βαρύτητα 10%. Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα μαθήματα γλωσσών η διάρκεια του κεντρικού δοκιμίου αξιολόγησης θα είναι 135 λεπτά. Σε ό,τι αφορά τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ισχύει το ίδιο με τα εξεταζόμενα. Ο βαθμός, δηλαδή, κάθε τετραμήνου θα αποτελείται από το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης με αναλογία 60% για την προφορική επίδοση και 40% για τη γραπτή αξιολόγηση. Η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του τετραμήνου και αξιολογείται με τις ίδιες μορφές αξιολόγησης των εξεταζόμενων μαθημάτων. Για παράδειγμα στην προφορική επίδοση αξιολογείται μεταξύ άλλων η συμμετοχή στην τάξη, η κατ’ οίκον εργασία, μια ατομική ή ομαδική μελέτη (project), 20λεπτη γραπτή άσκηση με βαθμό προειδοποιημένη αφού δεν θα γίνονται απροειδοποίητα πλέον διαγωνίσματα.

 

Εισαγωγή Γαλλικών στα Δημοτικά

Μια άλλη αλλαγή που αφορά τα Δημοτικά είναι η εισαγωγή των Γαλλικών στην Ε’ και Στ’ τάξη των Ενιαίων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων. Όπως επισημαίνεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, οι ικανότητες επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες είναι από τις πλέον βασικές ικανότητες τις οποίες χρειάζεται ένας πολίτης του 21ου αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας από νωρίς τη σημαντικότητα των ξένων γλωσσών, τόσο για την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσο και για την κοινωνική συνοχή, προχώρησε το 2002 στη Διάσκεψη Κορυφής της Βαρκελώνης, καθορίζοντας ως στόχο ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να γνωρίζουν τρεις γλώσσες και πιο συγκεκριμένα τη μητρική τους γλώσσα και ακόμη δύο ξένες γλώσσες. Στην απόφαση αυτή γινόταν ειδική αναφορά στην εκμάθηση γλωσσών από τις πολύ μικρές ηλικίες. Συγκεκριμένα, στη Διάσκεψη της Βαρκελώνης οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ αποφάσισαν να θεσπιστεί η διδασκαλία τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία και για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί έκτοτε συστηματικά περαιτέρω οδηγίες και δράσεις.

Η Κύπρος, τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει δραστικά βήματα σε ό,τι αφορά την εκμάθηση ξένων γλωσσών στις μικρές ηλικίες. Συγκεκριμένα, από το 2011 άρχισε η εισαγωγή της πρώτης ξένης γλώσσας από την Α’ Δημοτικού, καινοτομία η οποία αξιολογήθηκε θετικά από εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ σταδιακά εφαρμόζεται και η γνωριμία με την ξένη γλώσσα από το νηπιαγωγείο, ειδικά μέσα από την προσέγγιση CLIL (Content and Language Integrated Learning), που εφαρμόζεται ήδη σε 120 νηπιαγωγεία.

Από την ερχόμενη σχολική χρονιά, 2019-2020, το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί με την εισαγωγή των Γαλλικών στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την επίτευξη του στόχου για εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών από τις μικρές ηλικίες.

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το μάθημα των Γαλλικών εισάγεται πλέον ως υποχρεωτικό μάθημα στο πρόγραμμα των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει διαφοροποίηση του προγράμματος των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων, τα οποία είναι τύπος δημοσίου σχολείου και λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και εμπλουτισμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Όλα τα παιδιά που φοιτούν σε Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν Γαλλικά στην Ε’ και Στ’ τάξη για δύο διδακτικές περιόδους τη βδομάδα.

Στόχος της εισαγωγής του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα Γαλλικά και η δημιουργία θετικών στάσεων προς νέους πολιτισμούς, τη Γαλλική Γλώσσα και την εκμάθησή της. Το πρόγραμμα διδασκαλίας των παιδιών θα δίνει έμφαση στην κατανόηση προφορικού λόγου και στην προφορική έκφραση και θα είναι εμπλουτισμένο με ευχάριστες δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία και ωριμότητα των παιδιών.

 

Η διδασκαλία του μαθήματος θα ακολουθεί Αναλυτικό Πρόγραμμα βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και θα γίνεται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες κατέχουν τη Γαλλική Γλώσσα και θα τύχουν ειδικής επιμόρφωσης όσον αφορά τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε παιδιά. Ειδική Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα στηρίζει την εφαρμογή και την πρόοδο της εφαρμογής του νέου μαθήματος.

 

Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας προχωρά και με την πιλοτική εφαρμογή της πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας στα δημόσια σχολεία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Διαγνωστική εξέταση (online) κατά τον Σεπτέμβριο σε παιδιά της Α’ τάξης Γυμνασίου.

Εξέταση PET σε μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου.

Εξέταση IGCSE στη Γ’ Λυκείου για τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν θα επωμιστούν οποιοδήποτε κόστος για τις εξετάσεις, αφού αυτό θα καλυφθεί από το κράτος. Το κόστος του προγράμματος υπολογίζεται στις 245.000 ευρώ.

 

STEM σε εννέα Δημοτικά Σχολεία

Ακόμη από τη νέα σχολική χρονιά θα εφαρμοστεί σε εννέα δημοτικά σχολεία το πρόγραμμα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Το μάθημα STEM θα διεξάγεται σε δύο συνεχόμενες σαραντάλεπτες περιόδους, μετά τη λήξη των μαθημάτων (13:05), δύο φορές την εβδομάδα και θα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Στ’ τάξης που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν. Σε περίπτωση που σε κάποιο/α σχολείο/α δεν υπάρχει ικανοποιητική συμμετοχή μαθητών/τριών της Στ’ τάξης, στα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα προσκληθούν να συμμετάσχουν εθελοντικά και παιδιά της Ε’ τάξης.

Tο πρόγραμμα θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2020 στα πιο κάτω σχολεία:

•Λευκωσία: Δημοτικό Σχολείο Ελένειον, Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α’.

•Λεμεσός: Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ Τσίρειο, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών Β’ – Αγίου Γεωργίου.

•Λάρνακα: Δημοτικό Σχολείο Καμάρων, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου – Μιχαλοπούλειο.

•Πάφος: Δημοτικό Σχολείο Πάφου Η’ – Ιορδάνειο.

•Αμμόχωστος: Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας – Αντώνη Τσόκκου, Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Α’.