Εξετάζουν τις επόμενες ενέργειες τους οι συντεχνίες

Μετά το αδιέξοδο για Συλλογική Σύμβαση με ΣΕΜΗΕΚ

Τις περαιτέρω ενέργειες τους θα εξετάσουν τα συμβούλια των συντεχνιών ΣΕΜΜΗΚ ΠΕΟ και ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ μετά το αδιέξοδο που προέκυψε με τον Σύνδεσμό Εργοληπτικών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων (ΣΕΜΗΕΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΟ, οι συντεχνίες ΣΕΜΜΗΚ ΠΕΟ και ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ ανακοίνωσαν ότι μετά το αδιέξοδο που προέκυψε μεταξύ των Συντεχνιών και του Συνδέσμου Εργοληπτικών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων (ΣΕΜΗΕΚ) για συνομολόγηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα συνέλθουν τα συμβούλια των Συντεχνιών για να αποφασίσουν τις περαιτέρω ενέργειες τους.

«Η ευθύνη για το αδιέξοδο βαρύνει αποκλειστικά το ΣΕΜΗΕΚ ο οποίος αρνήθηκε να παρευρεθεί σε μεσολαβητική συνάντηση που κάλεσε το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας στις 20/1/2020», καταλήγει η ανακοίνωση.