Έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο μεταφέρθηκε η εκδήλωση διαμαρτυρίας των κατόχων τραπεζικών αξιογράφων , οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στα κεντρικά της Τράπεζας Κύπρου στην Αγία Παρασκευή, μετά και τις αποκαλύψεις για την καταβολή αποζημιώσεων σε συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτου που είχαν στην κατοχή τους αξιόγραφα.

Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου κατόχων τραπεζικών αξιογράφων έχει εισέλθει στο κτίριο για να επιδώσει υπόμνημα. Ο διαδηλωτές κρατούν πλακάτ που γράφουν “Απαιτούμε δικαιοσύνη” και “Φέρτε μας τον Νικολάτο”.