Έξω από το προεδρικό θα βρεθούν την Τρίτη στις 11:00 το πρωί για να αξιώσουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την από μέρους του ανάληψη πρωτοβουλίας για αναβάθμιση του εθνικού θεσμικού νομικού πλαισίου για άρση των κοινωνικών, οικονομικών, δομικών και άλλων κοινωνικών εμποδίων, τα άτομα με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους. Τη διαμαρτυρία οργανώνει η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), η οποία στηρίζει και πορεία που πραγματοποιεί μια ώρα νωρίτερα, στις 10:00 π.μ., η Ομάδα Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες με συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας για τον αποκλεισμό ανάπηρων παιδιών από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ).

Τη διαμαρτυρία πραγματοποιούν με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεθνούς Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, κατά την οποία θα υποβάλουν στον Πρόεδρο τις απόψεις του Κινήματος των ατόμων με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους για τα χρόνια ελλείμματα δημόσιων ενταξιακών πολιτικών που τους αφορούν και τις παραβιάσεις αναφαίρετων, θεμελιωδών δικαιωμάτων της συμμετοχής και της ενσωμάτωσης στην κοινότητα. Ανάμεσα στα ζητήματα, που θα θέσουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΚΥΣΟΑ, περιλαμβάνονται ζητήματα όπως η παροχή κοινωνικών επιδομάτων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων διασφάλισης επαρκούς βιοτικού επιπέδου όλων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιων παθήσεων και των οικογένειών τους, ανεξάρτητα από τη φύση, το βαθμό της αναπηρίας και τα εισοδήματά τους και ο τερματισμός της χωρίς προειδοποίηση και αιτιολογία διακοπής επιδομάτων των παιδιών και ενηλίκων ατόμων με αναπηρίες από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Ταυτόχρονα θα θέσουν ζήτημα εφαρμογής απλών διαδικασιών εκτίμησης της μορφής και του βαθμού της αναπηρίας με τις οποίες να τυγχάνει σεβασμού η αξιοπρέπεια των πολιτών, να είναι στη βάση της προσέγγισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να οδηγούν στην απονομή των δικαιωμάτων της ίσης αναγνώρισης ενώπιον του νόμου, της ενιαίας εκπαίδευσης, της προσβασιμότητας, της απασχόλησης, της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ενσωμάτωσης στην κοινότητα, αλλά και αποτελεσματική αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου των συνθηκών φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης που βιώνει η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρίες. Επιπρόσθετα ζητούν τη λειτουργία ενός ασφαλούς, οικονομικά προσιτού, προσβάσιμου και βιώσιμου συστήματος δημόσιων μεταφορών για τα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα από τη μορφή και τη φύση της αναπηρίας τους. Στην ανακοίνωσή της η ΚΥΣΟΑ χαρακτηρίζει τη διαμαρτυρία ως την πιο κρίσιμη, ίσως, καμπή στην ιστορίας του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες της Κύπρου και καλεί όλους όσους συμμερίζονται την αγωνία και τα δικαιώματά τους, να συμμετέχουν για διεκδίκηση.

Άννα Μισιαούλη