ΕΥ για Ακάμα: Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι που διενεργεί είναι με βάση τα σχετικά πρότυπα του INTOSAI

Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι που διενεργεί σε σχέση με την προστατευόμενη περιοχή της Χερσονήσου Ακάμα είναι με βάση τα σχετικά πρότυπα που εκδίδονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στην ανακοίνωσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν τον έλεγχο που η ίδια έχει ήδη ξεκινήσει με τη βοήθεια ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, σημειώνει ότι διενεργεί περιβαλλοντικούς ελέγχους, με βάση τα σχετικά πρότυπα που εκδίδονται από τον INTOSAI. Συγκεκριμένα, αναφέρεται, οι σχετικοί έλεγχοι σχεδιάζονται και εκτελούνται στη βάση των προνοιών του «GUID 5200 – Δραστηριότητες με Περιβαλλοντική Προοπτική» και «GUID 5201 – Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι στο πλαίσιο οικονομικών ή κανονιστικών ελέγχων» του INTOSAI. Η χρήση των προτύπων του INTOSAI από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) αποτελεί μέρος του Κοινοτικού Κεκτημένου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Όπως εξηγείται στο GUID 5200, αναφέρει η ανακοίνωση, «ο περιβαλλοντικός έλεγχος ορίζεται συνήθως ως ένας διαχειριστικός, κανονιστικός ή οικονομικός έλεγχος που εξετάζει την προσέγγιση που ακολουθεί ο ελεγχόμενος φορέας σε ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα ή περιβαλλοντικές πολιτικές ή προγράμματα, καθώς και την απόδοσή του στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων».

Διευκρινίζεται, επίσης, προστίθεται, ότι «ένα ΑΕΙ δεν χρειάζεται να έχει ειδικό όρο εντολής για τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και μπορεί να τους εκτελεί υπό τη γενική αρμοδιότητά του για τη διεξαγωγή διαχειριστικών ή κανονιστικών ελέγχων».

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι βρίσκονται διεθνώς στην κορυφή των προτεραιοτήτων των ΑΕΙ. «Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας είναι ενεργό μέλος των Ομάδων Εργασίας Περιβαλλοντικού Ελέγχου, τόσο του INTOSAI, όσο και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Οργανισμού (EUROSAI) και συμμετείχε σε αριθμό κοινών ελέγχων, ενώ είναι και μέλος της Επιτροπής Εποπτείας (Steering Committee) του τελευταίου,» προστίθεται.

«Τα θέματα που άπτονται των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την προστατευόμενη περιοχή της Χερσονήσου Ακάμα, όπως και άλλων ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών, απασχολούν διαχρονικά την Ελεγκτική Υπηρεσία,» λέει η ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι, σε σχέση με το θέμα αυτό, «έχουν αναλωθεί σημαντικοί ανθρώπινοι πόροι από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ενώ δαπανήθηκαν αρκετά ποσά για αγορά υπηρεσιών».

«Παρέλκει να υπομνήσουμε την ανησυχία μας σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προστίθεται.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι επειδή αρκετές πτυχές αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα, το έργο της Υπηρεσίας θα συνδράμει ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας επί του θέματος, σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 620 «Χρησιμοποίηση της εργασίας Ειδήμονα του Ελεγκτή».

«Ως απάντηση σε δημοσίευμα, τονίζουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι ένας εκ των ελεγχομένων φορέων και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι ο «Ειδήμονας του Ελεγκτή»», αναφέρεται.

Τέλος, αναφέρεται ότι ο έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει και με την ολοκλήρωση του η Ελεγκτική Υπηρεσία θα προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση σχετικής Ειδικής Έκθεσης.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy