Τις δυνητικά ευεργετικές επιδράσεις μιας παροδικής διαμονής στο περιβάλλον της περιοχής Τροόδους, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταδεικνύει μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο μια παροδική διαμονή (≥5 ημέρες) το καλοκαίρι σε κάποια από τις ορεινές κοινότητες του Τροόδους, θα μπορούσε να βελτιώσει τα επίπεδα μεταβολικών ορμονών (λεπτίνη και αδιπονεκτίνη) και της κύριας ορμόνης του ψυχοκοινωνικού στρες (κορτιζόλη).

Συνολικά 41 Κύπριοι ενήλικες συμμετείχαν στην πιλοτική μελέτη, η οποία “ανέδειξε τη δυνητικά ευεργετική επίδραση της έστω και παροδικής διαμονής (μέσος όρος 7 μέρες) στο περιβάλλον της περιοχής του Τροόδους πάνω στα επίπεδα της μεταβολικής ορμόνης λεπτίνης για ενήλικες που μετέβησαν από την πόλη σε κάποια από τις ορεινές κοινότητες του Τροόδους (μέσο υψόμετρο 880 μέτρα) κατά την περίοδο του καλοκαιριού”. Οι ορεινές κοινότητες στις οποίες διέμειναν παροδικά οι συμμετέχοντες ήταν οι ακόλουθες: Αγρός, Άλωνα, Κακοπετριά, Καλοπαναγιώτης, Λουβαράς, Μονιάτης, Οίκος, Πλατάνια και Πλατανιστάσα. Συγκεκριμένα, τα πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν σημαντική βελτίωση των επιπέδων της μεταβολικής ορμόνης λεπτίνης. Τα επίπεδα των ορμονών αδιπονεκτίνη και κορτιζόλη βελτιώθηκαν, αλλά δεν ήταν στατιστικώς σημαντικά. Επιπρόσθετα, η βελτίωση των επιπέδων της μεταβολικής ορμόνης λεπτίνης στο περιβάλλον του Τροόδους συνδέθηκε στατιστικά με σημαντική μείωση της θερμοκρασίας του δέρματος.