Ευρωπαϊκή Ένωση και Διασφάλιση Ποιότητας

Του Δρος Αμβρόσιου Προδρόμου*

Η ανάπτυξη της οικονομίας βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν τις επιχειρήσεις αλλά και τις βιομηχανίες, οι οποίες θα πρέπει βάσει αυτών των χαρακτηριστικών να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν ορθά για να τους δώσουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν και τα Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας, τα οποία μπορούν να προσδώσουν σημαντικά οφέλη προς τις επιχειρήσεις, τόσο όσον αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες όσον και τις σχέσεις της επιχείρησης με τις εξωτερικές σχέσεις.


Η διασφάλιση και τυποποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων βοηθούν τις επιχειρήσεις να χτίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Για παράδειγμα, εργαλεία και εξοπλισμός που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα παρέχουν καλύτερη προστασία για επαγγελματίες, τόσο σε επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τα προϊόντα όσο και με τις υπηρεσίες. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του τομέα δίδει περισσότερη σημασία στην ανάγκη για τη διασφάλιση της ποιότητας, αφού ο ανταγωνισμός ωθεί τις επιχειρήσεις προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η αύξηση της παραγωγής του τομέα των υπηρεσιών οδήγησε σε αύξηση της απασχόλησης. Στην πραγματικότητα, για την πλειονότητα των οικονομιών του κόσμου ο τομέας των υπηρεσιών είναι μακράν ο μεγαλύτερος εργοδότης, οπότε η διασφάλιση της ποιότητας μέσω των προτύπων είναι εξ ορισμού αναγκαία. Η παγκοσμιοποίηση και η δυνατότητες ανάπτυξης μέσω του διαδικτύου δημιουργούν περαιτέρω ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν εγκαίρως.

Τα Εναρμονισμένα Πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν οδηγήσει χιλιάδες επιχειρήσεις στο να τα αντιμετωπίσουν ως μια στρατηγική ανάγκη. Ένα από τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις μικρομεσαίες, οι οποίες έχουν ελάχιστους παραγωγικούς πόρους, και τους οποίους θα πρέπει να διαχειριστούν με μεγάλη υπευθυνότητα, είναι το γεγονός ότι τους δίνεται η ευκαιρία να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε περισσότερες επιχειρήσεις και σε μεγαλύτερες αγορές με μεγαλύτερη ευκολία. Επίσης, η προώθηση προς τους καταναλωτές γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία.

Ο Οργανισμός International Organization for Standardization (ISO), ο οποίος εδρεύει στην Ελβετία, αποτελεί τον πλέον σημαντικό οργανισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού σε αυτόν συμμετέχουν 165 χώρες. Μέσα από τα μέλη του, ο οργανισμός συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από όλους τους τομείς της οικονομίας για να μπορέσουν να μοιραστούν γνώσεις και να αναπτύξουν εθελοντικά, και στη βάση της αμοιβαίας κατανόησης, τα σχετικά με την παγκόσμια αγορά διεθνή πρότυπα που υποστηρίζουν την καινοτομία και παρέχουν λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις κάποιες διαφορές που είχαν εντοπισθεί τα προηγούμενα χρόνια, διαφορές οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι αναπόφευκτες, έχει καταφέρει να δώσει ώθηση στον συγκεκριμένο τομέα, δίδοντας την ευκαιρία σε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να εισάγουν στις υπηρεσίες τους τα συγκεκριμένα πρότυπα. Η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει τις περισσότερες επιχειρήσεις σε εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά κυρίως στα οργανωτικά και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, θέματα τα οποία είναι αλληλένδετα.


Στη Κύπρο πολλές επιχειρήσεις, κυρίως οι μεγάλες, έχουν την τελευταία δεκαετία στρατηγικά επικεντρωθεί στον συγκεκριμένο τομέα, κάτι το οποίο τους έχει οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά έχουμε μπροστά μας τεράστιο δρόμο να διανύσουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει πρώτα από όλα το κράτος, το οποίο θα πρέπει να κατανοήσει τα μακροοικονομικά οφέλη, τις επιχειρήσεις, αλλά και τα Επιμελητήρια, τα οποία η πραγματικότητα είναι ότι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η Ένωση δίνει τεράστιες προοπτικές για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να κατανοήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες του ανταγωνισμού, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

 

*Ακαδημαϊκός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.