Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000: Μια γιορτή για το περιβάλλονΗ 21η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, για να θυμόμαστε και να γιορτάζουμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τη σημασία και τα επιτεύγματα του Δικτύου Natura 2000. Ο φετινός εορτασμός έχει ως ειδικό στόχο να εμπνεύσει τους νέους κυρίως ανθρώπους να εμπλακούν ενεργά στην προστασία και στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Δίκτυο Natura 2000, το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, είναι το πολυτιμότερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για τη διαφύλαξη της φυσικής μας κληρονομιάς. Θέτει υπό την προστασία του σημαντικούς οικοτόπους και σπάνια και απειλούμενα είδη της κυπριακής χλωρίδας και πανίδας. Συνολικά 63 περιοχές της Κύπρου περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, που αντιστοιχεί στο 29% της χερσαίας έκτασης που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το 75% των Κρατικών Δασών του νησιού έχει συμπεριληφθεί στο Δίκτυο, υπογραμμίζοντας τη σημασία των περιοχών αυτών στην προστασία του πολυτιμότερου αγαθού που μας παρέχει η φύση, της βιοποικιλότητας. Η συμβολή του Δικτύου είναι καθοριστική τόσο για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων του νησιού μας και στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας -η αξία των οποίων δυστυχώς αναδείχθηκε μέσα από τις τραγικές συνέπειες της τρέχουσας πανδημίας του COVID-19- όσο και για την προώθηση βιώσιμων μορφών ανάπτυξης.

Στο ίδιο πλαίσιο, το έργο iLIFE-TROODOS, μέσα από τις εκστρατείες ενημέρωσής του, προβάλει τις απαράμιλλες ομορφιές του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους αποτελεί σημαντικό δασικό οικοσύστημα, το οποίο παρέχει υπηρεσίες επωφελείς για την ανθρώπινη διαβίωση και μέσα από το έργο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών» επιδιώκεται η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τις φυσικές αξίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους για τις οποίες εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000 και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει.

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης και των πρωτόγνωρων συνθηκών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη (και όχι μόνο) ένεκα του COVID-19, δεν θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε κάποια φυσική περιοχή, όπως συνήθως. Για το λόγο αυτό, όλα τα έργα LIFE που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος, έχουν ετοιμάσει ένα σύντομο βίντεο που προβάλλει το Δίκτυο Natura 2000 στο νησί μας. Το βίντεο μπορείτε να το δείτε στο https://bit.ly/Natura-2000-Day.

Περισσότερες πληροφορίες για τη βιοποικιλότητα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου iLIFE-TROODOS: www.ilifetroodos.eu. Το έργο iLIFE-TROODOS συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΡΟΟΔΟΣ. Είναι, στη Φύση Μας!