Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Σώστε τις µέλισσες και τους αγρότες»

Με µεγάλη επιτυχία στέφθηκε η πρόσφατη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών «Σώστε τις µέλισσες και τους αγρότες».

Η Πρωτοβουλία καθορίζει δράσεις που πρέπει να λάβουν η ΕΕ και τα κράτη-µέλη της για την αντιστροφή της µείωσης των µελισσών έως το 2030, καθώς σήµερα απειλούνται µε σταδιακή εξαφάνιση. Η προστασία των µελισσών αλλά και των υπόλοιπων επικονιαστών (πεταλούδες και σφυρίδες) είναι ζωτικής σηµασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του πλανήτη µας για τις µελλοντικές γενιές. Η υπερβολική χρήση φυτοφαρµάκων συνιστά σοβαρή απειλή τόσο για την επισιτιστική ασφάλεια όσο και για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί η διάσωση των µελισσών και των αγροτών, όπως διακηρύσσεται µέσα από την εν λόγω πρωτοβουλία, θα πρέπει να µειωθεί σηµαντικά η χρήση φυτοφάρµακών.

Η Οµάδα της Αριστεράς, στη συζήτηση που έγινε στην Ολοµέλεια στις 16 Μαρτίου, αρχικά τόνισε ότι αποτελεί την έβδοµη πιο επιτυχηµένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, αφού συγκέντρωσε υποστήριξη από ένα εκατοµµύριο πενηνταέξι χιλιάδες πολίτες της ΕΕ, από 11 χώρες, ενώ η συλλογή υπογραφών διεξάγεται ακόµα.

Η Οµάδα της Αριστεράς στο ΕΚ τάχθηκε εξ αρχής υπέρ της Πρωτοβουλίας και κατέθεσε σηµαντικές προτάσεις στην προσπάθεια ενίσχυσής της. Συγκεκριµένα, προτείνει όπως η Επιτροπή τροχοδροµήσει νοµικές πράξεις για σταδιακή κατάργηση των συνθετικών φυτοφαρµάκων έως το 2035 ξεκινώντας από τα πιο επικίνδυνα. Να εργαστεί προς την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστηµάτων στις γεωργικές περιοχές και να στηρίξει (τεχνικά και οικονοµικά) έµπρακτα τους γεωργούς κατά τη µετάβαση. Επίσης, προτείνει την άµεση ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών για τη σηµαντικότητα µιας γεωργίας απαλλαγµένης από φυτοφάρµακα και την απαγόρευση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών που δηµιουργούνται κυρίως µε γνώµονα την ανθεκτικότητά τους σε φυτοφάρµακα.

Τέλος, η Αριστερά εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την καθυστέρηση των εργασιών που θα έπρεπε να είχαν εκτελεστεί µέχρι σήµερα σχετικά µε το θέµα της βιώσιµης χρήσης φυτοφαρµάκων στην ΕΕ. Με πρόσχηµα τον πόλεµο στην Ουκρανία και την επισιτιστική ασφάλεια, τα λόµπι, οι εκπρόσωποι της βιοµηχανικής γεωργίας και των κατασκευαστών φυτοφαρµάκων ασκούν µεγάλη πίεση στο ΕΚ και έχουν επιτύχει την καθυστέρηση της τήρησης δεσµευτικών στόχων σχετικά µε τη µείωση χρήσης φυτοφαρµάκων, που αποτελεί και τη µεγαλύτερη απειλή για την επιβίωση των µελισσών, την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy