Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης: Μια κοινή ολιστική προσέγγιση είναι απαραίτητη

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ολοµέλειας συζητήθηκε και τελικώς εγκρίθηκε έκθεση της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας σχετικά µε τον «Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης: µια κοινή ολιστική προσέγγιση».


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΗ εν λόγω έκθεση αποτελεί την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης (EXE) έως το 2025 και στο ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης (2021-2030).

Η έκθεση περιλαµβάνει κάποιες ιδιαίτερα θετικές αναφορές, όπως τη σηµασία µιας ποιοτικής, οικονοµικά προσιτής (αν και όχι δωρεάν) και χωρίς αποκλεισµούς εκπαίδευσης, προσβάσιµης σε όλους καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση συνδέεται µε την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη αλλά και την κοινωνική πρόοδο.

Επίσης θετικό στοιχείο αποτελεί η αναφορά σε αύξηση των δηµοσίων δαπανών και όχι απλά των δαπανών για εκπαίδευση, αφού συχνά οι κυβερνώντες προσµετρούν τις ιδιωτικές δαπάνες σε µια προσπάθεια να ωραιοποιήσουν την εικόνα των δαπανών για την εκπαίδευση.

Τονίζεται η σηµασία της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και η ανάγκη επαρκούς αµοιβής των εκπαιδευτικών. Κάνει έκκληση όπως διατεθεί το 10% του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας στην εκπαίδευση, ενώ καλεί τα κράτη-µέλη να αυξήσουν τις δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ (4,7% του ΑΕΠ το 2019).

Η έκθεση παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη-µέλη να θέσουν φιλόδοξους στόχους, όπως το ποσοστό των ατόµων µε χαµηλές επιδόσεις (στόχος αναφοράς από 15% σε 10%) και των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο (στόχος αναφοράς από 10% σε 5%).

Επιπλέον, η έκθεση αναφέρεται στη σηµασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, της πολυσυλλεκτικότητας, της ανάγκης προσαρµοσµένης προσέγγισης έναντι των ευάλωτων οµάδων (ατόµων µε αναπηρίες, µαθησιακές διαφορές κ.λπ.). Επίσης τονίζεται η ανάγκη προώθησης της έρευνας και της καινοτοµίας στην εκπαίδευση και καλεί τα κράτη-µέλη να γεφυρώσουν το χάσµα µεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στους τοµείς των θετικών επιστηµών, της τεχνολογίας, της µηχανικής, των τεχνών και των µαθηµατικών και να καταπολεµήσουν τα έµφυλα στερεότυπα.

Βεβαίως στην έκθεση υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία, τα οποία απορρέουν από την αντίληψη των κυρίαρχων κύκλων της ΕΕ για την παιδεία, αλλά και από το ισοζύγιο των δυνάµεων που επικρατεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Μια τέτοια αναφορά αποτελεί η αναφορά για µια σαφέστερη και ισχυρότερη γεωπολιτική διάσταση του ΕΧΕ, για να χρησιµοποιηθεί στρατηγικά µε τις κοντινότερες γειτονικές χώρες και εταίρους.

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η έκθεση προειδοποιεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν απλώς στρατηγικό περίγραµµα, γι’ αυτό προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριµένων στόχων και προθεσµιών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Αριστερά στο επίπεδο της Επιτροπής κατάφερε να ενσωµατώσει τροπολογίες σε θέµατα που αφορούν την προσβασιµότητα στην παιδεία, τη διεθνή συνεργασία στην εκπαίδευση, την καταβολή του 10% του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας στην εκπαίδευση κ.λπ.

Η έκθεση υιοθετήθηκε µε µεγάλη πλειοψηφία, µε τους δύο βουλευτές του ΑΚΕΛ να υπερψηφίζουν την έκθεση.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.