Ευρωβουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοθετικό πακέτο για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε την Τρίτη στο Στρασβούργο το νομοθετικό πακέτο για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική, η οποία «φιλοδοξεί να είναι πιο περιβαλλοντική, πιο διαφανής και πιο κοινωνική», διασφαλίζοντας παράλληλα την βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα για τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο «κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια» εγκρίθηκε με 452 ψήφους υπέρ, 178 κατά και 57 αποχές, ο «οριζόντιος κανονισμός» εγκρίθηκε με 485 ψήφους υπέρ, 142 κατά και 61 αποχές και ο «κανονισμός για την κοινή οργάνωση της αγοράς» εγκρίθηκε με 487 υπέρ, 130 κατά και 71 αποχές.

Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύσουν από το 2023.

Σε σχέση με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι η Επιτροπή θα αξιολογεί κατά πόσον τα εθνικά στρατηγικά σχέδια συνάδουν με αυτές τις δεσμεύσεις, ενώ οι αγρότες θα πρέπει να ακολουθούν φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικές. Τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού τους για την αγροτική ανάπτυξη και τουλάχιστον το 25% των άμεσων ενισχύσεων θα κατευθύνονται σε μέτρα για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, μέσω των διαπραγματεύσεων το Κοινοβούλιο εξασφάλισε ότι τουλάχιστον το 10% των άμεσων ενισχύσεων θα κατευθύνεται στη στήριξη μικρών και μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, ενώ τουλάχιστον το 3% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ θα διατίθεται σε νέους αγρότες.

Συστήνεται επίσης ένα μόνιμο αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων με ετήσιο προϋπολογισμό 450 εκ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), το οποίο θα στηρίζει τους αγρότες σε περιόδους που οι τιμές και οι αγορές παρουσιάζουν αστάθεια.

Εξίσου σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι για πρώτη φορά διασυνδέεται η παροχή κοινοτικών πόρων για την γεωργική πολιτική με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αφού μέσω της πίεσης που άσκησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιθεωρητών εργασίας και των οργανισμών πληρωμών της ΚΓΠ, με στόχο να παρακολουθείται καλύτερα η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας και να τιμωρούνται αυστηρότερα οι παραβάτες.

Σε σχέση με τη διαφάνεια ανακοινώθηκε ότι τα κράτη μέλη θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ένα νέο ευρωπαϊκό εργαλείο αναζήτησης και ανάλυσης δεδομένων, το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα να διασταυρώνονται πληροφορίες που τηρούνται σε δημόσιες βάσεις δεδομένων, ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα περιπτώσεις απάτης.

Στη συζήτηση που έγινε το πρωί στην Ολομέλεια για τη μεταρρύθμιση οι Ευρωβουλευτές στην πλειοψηφία τους τοποθετήθηκαν θετικά για το νομοθετικό πακέτο. Αν και αναγνώρισαν ότι δεν είναι το τέλειο αποτέλεσμα, εντούτοις σημείωσαν τα θετικά σημεία που επιτεύχθηκαν μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και έχουν να κάνουν με την κοινωνική πτυχή της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, της στήριξης των νέων αγροτών, της διαφάνειας στον έλεγχο για τους πόρους που διατίθενται και σε ποιους, αλλά και των περιβαλλοντικών προνοιών που ενθαρρύνουν την οικολογική γεωργία.  Οι Ευρωβουλευτές που τοποθετήθηκαν αρνητικά εξέφρασαν την απογοήτευσή τους γιατί το νέο νομοθετικό πακέτο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις προσδοκίες των Ευρωπαίων αγροτών.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.