Φωτογραφία: Φίλιππος Χρίστου

Σε γραπτές δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Φακοντής, δημοσιεύει την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για καθορισμό κριτηρίων που ορίζουν την ύπαρξη σχέσης εργοδότη και εργοδοτουμένου και για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων.

Η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ:

Α) Πρόταση Νόμου ΑΚΕΛ για καθορισμό των κριτηρίων που ορίζουν την ύπαρξη σχέσης εργοδότη και εργοδοτούμενου

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση του φαινομένου της απόκρυψης της σχέσης εργοδότη- εργοδοτούμενου με διάφορες μεθόδους, μεταξύ άλλων με την αγορά υπηρεσιών και τη ψευδοαυτοαπασχόληση. Τα φαινόμενα αυτά είναι έντονα τόσο στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Για το κεφαλαιώδες ζήτημα το οποίο αφορά στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει επανειλημμένως τις εισηγήσεις του. Σήμερα συζητήσαμε την πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτική μας Ομάδας, η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση νέας νομοθεσίας για καθορισμό των απαιτούμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων για διαπίστωση της ύπαρξης σχέσης εργοδότη – εργοδοτούμενου, όπως καθορίζονται από τη Σύσταση 198 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) του 2006.

Η απόκρυψη της πραγματικής σχέσης εργοδότη – εργοδοτούμενου αποτελεί ηθικά μεμπτή πρακτική, η οποία αποστερεί από τους εργαζόμενους την προστασία και τα δικαιώματα που η ιδιότητα του εργοδοτούμενου συνεπάγεται. Απορυθμίζει την αγορά εργασίας και καταστρατηγεί τα εργασιακά δικαιώματα, καθώς τα άτομα προσφέρουν εξαρτημένη εργασία χωρίς καμία προστασία και κανένα δικαίωμα.

Εξάλλου, πολλές είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες λαμβάνονται διαφορετικές αποφάσεις, μετά από προσφυγή των επηρεαζόμενων, για τη διαπίστωση σχέσης εξαρτημένης απασχόλησης.

Με την πρόταση νόμου της Κ.Ο. του ΑΚΕΛ καθορίζονται τα κριτήρια που ορίζουν την ύπαρξη σχέσης εργοδότη – εργοδοτούμενου, όπως και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται προς διαπίστωση του πραγματικού καθεστώτος απασχόλησης ενός προσώπου.

Παρά την αρνητική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην προτεινόμενη ρύθμιση, ως ΑΚΕΛ θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για προστασία των εργασιακών σχέσεων, περιορισμό του φαινομένου της μίσθωσης υπηρεσιών και διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Η συζήτηση του θέματος θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Β) Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων

Ως ΑΚΕΛ εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για τη σημερινή απόφαση των κοινοβουλευτικών ομάδων ώστε να παραπεμφθεί στην επόμενη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής για λήψη τελική απόφασης το εξαιρετικής σημασίας νομοσχέδιο που αφορά στη σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.

Όπως έχουμε τονίσει κατ΄ επανάληψη η νέα Υπηρεσία θα συμβάλει στην πιο στοχευμένη αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, καθώς και στην αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως η προστασία των μισθών, η ετήσια άδεια, οι ώρες απασχόλησης και ανάπαυσης, η άδεια μητρότητας, η άδεια πατρότητας και πολλά άλλα βασικά εργασιακά δικαιώματα.

Ευχή μας όπως το νομοσχέδιο υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής χωρίς άλλη καθυστέρηση.