Τι αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο «ξέχασε» τις υποσχέσεις για απομάκρυνση σε 15 μέρες

Του Τάσου Περδίου

Άλλη μια επιταγή χωρίς αντίκρισμα αποδείχθηκαν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για άμεση απομάκρυνση του φορτίου πυρίτιδας από τη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου και μακριά από την κατοικημένη περιοχή.

Δύο μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχαν δώσει τρεις υπουργοί ενώπιον της Βουλής, η εκρηκτική ύλη παραμένει εκεί και η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα κάνει. Αυτό αποδεικνύεται από τις αποφάσεις που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6 Μαΐου 2019, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ασάφεια και αοριστία. Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Μαρτίου 2019 οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εργασίας και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημέρωσαν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι είχε βρεθεί χώρος εκτός κατοικημένης περιοχής, όπου θα μεταφερόταν εντός των επόμενων 15 ημερών από τότε η επιπλέον ποσότητα της πυρίτιδας, η οποία έθεσε το εργοστάσιο κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων εντός των προνοιών της οδηγίας Σεβέζο σημαίνοντας συναγερμό, αφού η συγκεκριμένη αποθήκη βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από σπίτια και υποστατικά.  Έκτοτε όμως, όχι μόνο δεν έχει μετακινηθεί η εκρηκτική ύλη, αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε άλλες αποφάσεις ακυρώνοντας τις δεσμεύσεις των ίδιων των μελών του. Με βάση τις αποφάσεις που λήφθηκαν, έχει μεν εγκριθεί η παραχώρηση τεμαχίου στη Βιομηχανική Περιοχή Κόσιης για μεταφορά της αποθήκης του εργοστασίου εκεί, ωστόσο, προς το παρόν, η πυρίτιδα παραμένει στη βιομηχανική Αραδίππου μέχρι η Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να καταλήξει σε λύση ανάμεσα σε τρία σενάρια.

Τρία σενάρια με παραμονή του εργοστασίου

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου κοινοποιήθηκαν με επιστολή της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου στις 17 Μαΐου 2019 στους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Έπαρχο Λάρνακας και στον δήμαρχο Αραδίππου και σε αυτή επισυνάπτεται απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου στις 6 Μαΐου 2019, στην οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

  1. Να εγκριθεί η παραχώρηση τεμαχίου στη Βιομηχανική Περιοχή Κόσιης, στο οποίο θα ανεγερθεί αποθήκη, το κόστος της ανέγερσης της οποίας θα καλυφθεί στη βάση εκτίμησης από το κράτος, έτσι ώστε να μεταφερθεί η πυρίτιδα από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας Προκόπης Γαβριηλίδης Λτδ με κάλυψη του κόστους μεταφοράς από το κράτος.
  2. Να εγκριθεί η σύσταση επιτροπής, την οποία θα συντονίζει ο Έπαρχος Λάρνακας και θα αποτελείται από εκπροσώπους των τεσσάρων πιο πάνω υπουργείων, καθώς και της Υπηρεσίας Μεταλλείων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία, μετά από μελέτη και διαπραγμάτευση με την εν λόγω εταιρεία, θα υποβάλει εμπεριστατωμένη εισήγηση για την επιλογή μιας από τις τρεις ακόλουθες λύσεις:

α) Παραμονή του εργοστασίου στην υφιστάμενη τοποθεσία με ποσότητα αποθηκευμένης πυρίτιδας στις εγκαταστάσεις μέχρι πέντε τόνους, ώστε να μειωθεί η κλίμακα των επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος και μεταφορά της αποθήκης σε τεμάχιο στη Βιομηχανική Περιοχή Κόσιης.

β. Μετακίνηση του εργοστασίου από την υφιστάμενη τοποθεσία σε μια άκρη της παρακείμενης Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου (στην ίδια περιοχή πιο μακριά από τις κατοικίες) με ποσότητα αποθηκευμένης πυρίτιδας στις εγκαταστάσεις μέχρι πέντε τόνους, ώστε να μειωθεί η κλίμακα των επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος και παράλληλα μεταφορά της αποθήκης σε τεμάχιο στη Βιομηχανική Περιοχή Κόσιης.

γ. Μετακίνηση του εργοστασίου από την υφιστάμενη τοποθεσία στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου χαρακτηρισμένη ως Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου με ποσότητα αποθηκευμένης πυρίτιδας στις εγκαταστάσεις μέχρι πέντε τόνους, ώστε να μειωθεί η κλίμακα των επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος και μεταφορά της αποθήκης σε τεμάχιο στη Βιομηχανική Περιοχή της Κόσιης.

 

  1. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως με την έγκριση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω λύσεις η εταιρεία δεσμευτεί να μεταφέρει άμεσα, ως προσωρινή λύση, τις επιπλέον ποσότητες πυρίτιδας άνω των πέντε τόνων που βρίσκονται στο εργοστάσιο σε άλλο αδειοδοτημένο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία Μεταλλείων.

Το ιστορικό

Το εργοστάσιο κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων της εταιρείας Προκόπης Γαβριηλίδης Λτδ είναι εγκαταστημένο σε κυβερνητικό βιομηχανικό οικόπεδο στη συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Το 2015 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για επέκταση των εγκαταστάσεών της, την οποία διαβίβασε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 13 Μαρτίου 2015 το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως ιδιοκτήτης του οικοπέδου.

Η αίτηση με αριθμό φακέλου ΛΑΡ/0095/2015 αφορούσε σε επέκταση του εργοστασίου κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων που βρίσκεται στην Κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή Κατηγορίας Β’ εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Λάρνακας.  Συγκεκριμένα, η εταιρεία μέσω του υπουργείου αιτήθηκε άδεια για προσθήκες υπόγειου χώρου που χρησιμοποιείται ως δωμάτιο ελέγχου φυσιγγίων, αποθηκών, γραφειακών χώρων και υποστέγων. Εκεί άρχισαν τα προβλήματα, αφού με την αιτούμενη επέκταση παραβιάζονταν πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, όπως η συνολική κυβική χωρητικότητα των προσθηκών στην οικοδομή.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως απάντησε με επιστολή του ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2015 προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ότι η ανάπτυξη παραβίαζε το Τοπικό Σχέδιο αλλά και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο υπέδειξε την υποχρέωση και ευθύνη των κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες και επιδιώξεις των σχεδίων ανάπτυξης και της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η μοναδική οδός που απέμενε ήταν η έγκριση της ανάπτυξης απευθείας από το Υπουργικό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας απόκλισης από τις σχετικές αποφάσεις του ίδιου σώματος και από τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2016 ενέκρινε την επέκταση του εργοστασίου κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων.

Όπως έχουμε ήδη αποκαλύψει στη «Χ», η ανακάλυψη 34 τόνων πυρίτιδας μέσα στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας έγινε εντελώς τυχαία κατά τη διάρκεια ελέγχου από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο εντόπισε 30 τόνους της εκρηκτικής ύλης σε αποθήκη και άλλους 4 τόνους σε μορφή φυσιγγίων. Ως εκ τούτου, αναγκαστικά η περιοχή έπρεπε να ανακηρυχθεί ζώνη επικινδυνότητας Sevezo λόγω της υπέρβασης του ορίου των δέκα τόνων που ορίζει η συγκεκριμένη οδηγία, κάτι για το οποίο ενημερώθηκε ο Δήμος Αραδίππου. Το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε εξ απροόπτου, αφού δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ότι τόσο μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών ήταν αποθηκευμένη σε τόσο κοντινή απόσταση από τα σπίτια. Με βάση τους τρεις κύκλους επικινδυνότητας της οδηγίας Sevezo, στη ζώνη 1 υπάρχουν βιομηχανικές οικοδομές μόνο, στη ζώνη 2 βιομηχανικές μονάδες, κατοικίες και δρόμοι και στη ζώνη 3 βιομηχανικές οικοδομές, κατοικίες, δρόμοι, πολυκατοικίες και τουριστικά καταλύματα.

Σε άμεσο κίνδυνο 1.250 σπίτια και υποστατικά

Το θέμα απασχόλησε εκτάκτως σύσκεψη στο δημαρχείο Αραδίππου την 1η Μαρτίου 2019, στην οποία παρευρέθηκε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. Η υπουργός παρέλαβε υπόμνημα από τον Δήμο Αραδίππου με το οποίο ζητείται άμεση ανάκληση των αδειών προς το εργοστάσιο και μετακίνησή του σε Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Α’.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, το συγκεκριμένο υποστατικό βρίσκεται σε περίκλειστη νησίδα βιομηχανικής ανάπτυξης που ανήκει στον Δήμο Λάρνακας, όμως εμπεριέχεται στις ζώνες του Δήμου Αραδίππου και περικλείεται από το όριο ανάπτυξής του. Σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου, η εγκατάσταση αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία των περιοίκων, αφού επηρεάζει περίπου 1.250 υφιστάμενα υποστατικά. ανάμεσα στα οποία εμπορικά κτίρια, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, σχολεία, νηπιαγωγεία και γηροκομεία. Πέραν τούτων, τίθεται και θέμα επηρεασμού της αξίας μιας τεράστιας έκτασης γης περίπου τριών εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων με συνολική αξία η οποία υπολογίζεται περί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της Αραδίππου.