Ο καθορισμός κατώτατου μισθού είναι ένα φλέγον πανευρωπαϊκό θέμα. O Λιθουανός ευρωβουλευτής Viktor Uspaskich, της ομάδας Renew Europe κατέθεσε πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο για ορισμό κατώτατου μισθού 750 ευρώ εντός της Ε.Ε., μια κίνηση που αποτελεί σημαντικό όπλο για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., όμως διαφέρουν σημαντικά.

Όμως, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός πως αυτές οι αποκλίσεις κατώτατου μισθού μεταξύ των κρατών μελών και ο ορισμός ενός ενιαίου κατώτατου μισθού θα επηρεάσουν είτε θετικά είτε και αρνητικά την αγορά εργασίας των κρατών μελών της Ε.Ε.

Η επικρατούσα κατάσταση στην Κύπρο

Στην περίπτωση της Κύπρου όπου δεν υπάρχει ένας ενιαίος κατώτατος μισθός παρά μόνον σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις και ενδεχομένως και ολόκληρη την αγορά εργασίας της Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος στη βάση Διατάγματος του Υπουργείου Εργασίας του 2012, τα επαγγέλματα στα οποία καθορίζεται ο κατώτατος μισθός είναι: πωλητής/πωλήτρια, γραφέας, νοσηλευτικός βοηθός, βοηθός παιδοκόμου, βοηθός βρεφοκόμου, σχολικός βοηθός και φροντιστής ο οποίος/ η οποία εργάζεται με πλήρη απασχόληση πρέπει να λαμβάνει αρχικό μηνιαίο μισθό ο οποίος να ανέρχεται τουλάχιστον στα €870 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός να αυξάνεται τουλάχιστον στα €924 ακαθάριστα.

Επιπλέον, κάθε φρουρός ασφαλείας πρέπει να λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό τουλάχιστον €4,90 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός πρέπει να αυξάνεται στα €5,20 ακαθάριστα. Τέλος, με βάση πάντα το Διάταγμα του Υπουργείου Εργασίας ο κάθε καθαριστής/καθαρίστρια πρέπει να λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό τουλάχιστον €4,55 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και ο μισθός αυτός πρέπει να αυξάνεται στα €4,84 ακαθάριστα.

Γ.Γ. ΠΕΟ: Πρέπει να εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση

Ο γενικός γραμματέας της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης, αναφέρει πως η καθιέρωση κατώτατου μισθού είναι περισσότερο από απαραίτητη σήμερα. «Στους τομείς που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις ο κατώτατος μισθός είναι καθορισμένος μέσα από αυτές. Κατά συνέπεια εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να νομοθετηθεί η υποχρέωση όλων των εργοδοτών ενός κλάδου ο οποίος έχει συμφωνημένη συλλογική σύμβαση, να εφαρμόζουν αυτή τη σύμβαση για όλους», επισημαίνει.

Σε ερώτημα πώς θα αντιδράσει η ΠΕΟ σε περίπτωση που δε θεσμοθετηθεί ο κατώτατος μισθός τονίζει πως η μετακίνηση του πλούτου στους λίγους και η αδυναμία ή η άρνηση της Πολιτείας να παρέμβει για αποκατάσταση των κοινωνικών ισορροπιών θα οδηγήσει σε βίαιη διατάραξη και αντίδραση ανάμεσα στους εργαζομένους που θα υποσκάψει την κοινωνική συνοχή και θα επιφέρει κοινωνική σύγκρουση και αναταραχή.

Πλήρως αντίθετη η ΟΕΒ

Ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Μιχάλης Αντωνίου ήταν αρκετά καυστικός όταν ερωτήθηκε από το Forbes για το ζήτημα. Μίλησε για ισχυρές συντεχνίες και για λάθος διαχρονικές επιλογές στον Δημόσιο Τομέα, ενώ στον Ιδιωτικό Τομέα όπως υποστήριξε επικρατεί ο ορθολογισμός με τους εργοδότες και τις ισχυρές συντεχνίες να διαπραγματεύονται και να συνομολογούν συμβάσεις εργασίας οι οποίες καθορίζουν κατώτατους μισθούς. «Επιτρέπουν στα δύο μέρη ευελιξία και ταχύτητα προσαρμογής στα αποτελέσματα μιας επιχείρησης ή ενός κλάδου. Έχουν δηλαδή τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά της ρύθμισης με νομοθετικά μέσα», είπε χαρακτηριστικά. Ο Μιχάλης Αντωνίου αφενός συμφωνεί με τη θέση της κυβέρνησης να μη θέσει θέμα κατώτατου μισθού ενόσω η ανεργία βρίσκεται πάνω από το όριο της πλήρους απασχόλησης, αφετέρου διαφωνεί με τη μελλοντική θέληση εκ μέρους της κυβέρνησης καθορισμού κατώτατου μισθού όταν υπάρξουν συνθήκες πλήρους απασχόλησης. «Αν πιστεύει ότι η νομική επιβολή κατώτατου μισθού σε συνθήκες υψηλής ανεργίας είναι επιζήμια, τι θα κάνει εάν η ανεργία ανέβει εκ νέου σε μια επόμενη κρίση; Θα πάει στη Βουλή να τον μειώσει; Στην Κύπρο; Η απάντηση είναι πρόδηλη: Έτσι και έγινε το λάθος για νομοθετική ρύθμιση, αυτό το λάθος δεν διορθώνεται ποτέ. Όχι στην Κύπρο», υποστηρίζει.

*Από το επιχειρηματικό περιοδικό Forbes Νοεμβρίου που κυκλοφορεί στα περίπτερα