Η Εκκλησία κατέβαλε στο  Τμήμα Φορολογίας 17,5 εκατ.   από το 2012.

 

Τεράστια κέρδη φαίνεται να αποκόμισε η Εκκλησία από τις «μπίζνες» στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο ο Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών που κατέβαλε η Εκκλησία για πέντε περίπου χρόνια ανήλθε στα 16,3 εκατομμύρια ευρώ! Συνολικά στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι φόροι που κατέβαλε στο κράτος η Εκκλησία της Κύπρου για τη δραστηριότητά της στην αγορά γης από το 2012 μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο.


Σχετική ερώτηση υπέβαλε προς το Υπουργείο Οικονομικών η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, η οποία ζήτησε ενημέρωση για την ενεργοποίηση ή όχι της Συμφωνίας της Εκκλησίας και του κράτους που έγινε μεταξύ της κυβέρνησης Χριστόφια και της Εκκλησίας το 2012. Σύμφωνα με την απάντηση που απέστειλε στη Βουλή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Χρίστος Πατσαλίδης, με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, από τις 13/2/2012, ημερομηνία της Συμφωνίας μεταξύ κράτους και Εκκλησίας της Κύπρου, μέχρι τις 10/11/2017, η Εκκλησία έχει καταβάλει στο Τμήμα Φορολογίας, υπό μορφή φόρων, τόκων και επιβαρύνσεων που συνδέονται με την κατοχή και πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας, το συνολικό ποσό των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό αφορά Φόρο Ιδιοκτησίας 1,2 εκατ. ευρώ και Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών ύψους 16,3 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 14/3/2012, άρχισε να εφαρμόζεται στην ολότητά της από την ημερομηνία έγκρισής της, εκτός από το σημείο 13, του οποίου η εφαρμογή άρχισε τον Απρίλιο του 2016 και αναφέρεται στην απαλλαγή της Εκκλησίας από την καταβολή ΦΠΑ για ανέγερση, συντήρηση των ναών και ακινήτων που βρίσκονται στον περίβολο των ναών. Η απαλλαγή γίνεται με την παραχώρηση κατά χάριν κρατικής χορηγίας έναντι του καταβληθέντος ΦΠΑ.

 

Σπύρος Σωτηρίου