Φόρμουλα για εξαίρεση των νεαρών ζευγαριών που αγοράζουν οικόπεδο από επιχειρηματία με σκοπό να ανεγείρουν οι ίδιοι την κατοικία τους, από την επιβολή ΦΠΑ 19%, φαίνεται ότι βρήκε η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Μετά την πρόσφατη εφαρμογή της νομοθεσίας για επιβολή ΦΠΑ 19% επί της πώλησης μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, προέκυψε πρόβλημα με τα νεαρά ζευγάρια τα οποία αγοράζουν οικόπεδο από επιχειρηματία με σκοπό να ανεγείρουν οι ίδιοι την κατοικία τους.

Πιο συγκεκριμένα, όσα νεαρά ζευγάρια αγοράζουν έτοιμη κατοικία (μαζί με το οικόπεδο) για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, πληρώνουν ΦΠΑ 5%. Ωστόσο, όσοι αγοράζουν οικόπεδο με σκοπό να ανεγείρουν οι ίδιοι την κατοικία τους, πληρώνουν ΦΠΑ 19% για το οικόπεδο και 5% για την ανέγερση της κατοικίας τους. Το πρόβλημα εντοπίστηκε από την πρώτη στιγμή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ η οποία ζήτησε να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ανταπόκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η τροπολογία την οποία επεξεργάζεται η Επιτροπή Οικονομικών είναι, στις περιπτώσεις νεαρών ζευγαριών που αγοράζουν οικόπεδο με σκοπό να ανεγείρουν οι ίδιοι την κατοικία τους, να τους επιστρέφεται υπό μορφή χορηγίας το επιπλέον 14%. Δηλαδή τα νεαρά ζευγάρια να πληρώνουν ΦΠΑ 19% για την αγορά του οικοπέδου και ακολούθως να τους επιστρέφεται το 14%. Με τον τρόπο αυτό τα νεαρά ζευγάρια τα οποία αγοράζουν οικόπεδο για να ανεγείρουν οι ίδιοι την κατοικία τους, θα πληρώνουν και αυτοί ΦΠΑ 5%, όπως ισχύει με όσους αγοράζουν το σύνολο (οικόπεδο και κατοικία) από τον επιχειρηματία ανάπτυξης γης.

Σημειώνεται ότι για τη ρύθμιση του θέματος απαιτείται η κατάθεση νομοσχεδίου από το Υπουργείο Οικονομικών, αφού με βάση το Σύνταγμα Βουλή δεν έχει το δικαίωμα να ρυθμίσει από μόνη της το θέμα. Ως εκ τούτου η πρόταση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής θα σταλεί τις επόμενες μέρες στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε το τελευταίο να επανέλθει με την κατάθεση σχετικού νομοσχέδιου.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου