Φορο-εκπτώσεις και για πωλήσεις ακινήτων με σκοπό αποπληρωμή χρέους

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.

 

Την παραχώρηση φορολογικών εκπτώσεων και στις περιπτώσεις πώλησης ακινήτων σε τρίτους με σκοπό τη μείωση ή/και την πλήρη αποπληρωμή μη εξυπηρετούμενων δανείων, προωθεί η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής διαμέσου πέντε προτάσεων νόμου οι οποίες αναμένεται να οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση σε 15 μέρες.

Η υφιστάμενη νομοθεσία προνοεί την παραχώρηση φορολογικών εκπτώσεων στις περιπτώσεις που οι δανειολήπτες παραχωρούν ακίνητα στις τράπεζες έναντι διαγραφής μέρους ή/και του συνόλου των δανείων τους, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης. Η παραχώρηση των πιο πάνω φορολογικών ελαφρύνσεων εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Βουλή και αφορά πράξεις μέχρι το τέλος του 2019.

Οι νέες προτάσεις προνοούν την επέκταση της νομοθεσίας, ώστε οι φορολογικές εκπτώσεις να παραχωρούνται και στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης επιλέξει να πουλήσει ακίνητα σε τρίτα πρόσωπα και να αξιοποιήσει τα χρήματα τα οποία θα προκύψουν από την πώληση, για μείωση ή/και την πλήρη αποπληρωμή των μη εξυπηρετούμενων δανείων του.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις αφορούν τα μεταβιβαστικά τέλη, το φόρο εισοδήματος, το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, την έκτακτη εισφορά για την άμυνα και τα χαρτόσημα.


Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το 2017 οι τράπεζες πήραν ακίνητα στα πλαίσια διακανονισμών με δανειολήπτες, διαγράφοντας χρέη ύψους 676,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι τράπεζες έχουν συσσωρεύσει στα βιβλία τους ακίνητα πέραν των 3 δισ. ευρώ.

 

 

Προβληματισμός για εγγυητές

Εν τω μεταξύ, κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, οι εκπρόσωποι των κομμάτων ζήτησαν την προώθηση των προτάσεων που εκκρεμούν για το θέμα των εγγυητών.
Πιο συγκεκριμένα, το ΑΚΕΛ κατέθεσε εδώ και ένα μήνα περίπου τέσσερις προτάσεις νόμου οι οποίες στοχεύουν στην επιμήκυνση των χρονοδιαγραμμάτων όσον αφορά τις εκποιήσεις, αλλά και στην αποτελεσματική προστασία των εγγυητών.

Η πρώτη πρόταση στοχεύει στην επιμήκυνση της προθεσμίας εντός της οποίας ο ενυπόθηκος οφειλέτης οφείλει να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό προς τον ενυπόθηκο δανειστή, προκειμένου ο τελευταίος να μην προχωρήσει στην έναρξη της διαδικασίας εκποίησης, από τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία επίδοσης σχετικής ειδοποίησης που ισχύει σήμερα σε ενενήντα ημέρες, καθώς και την επιμήκυνση της προθεσμίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό, από τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία επίδοσης της νέας ειδοποίησης προς τον ενυπόθηκο οφειλέτη, που ισχύει σήμερα, σε ενενήντα ημέρες μετά την εν λόγω ημερομηνία. Με τον τρόπο αυτό το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις εκποιήσεις επιμηκύνεται κατά τουλάχιστον τέσσερις μήνες.


Επίσης με την ίδια πρόταση νόμου το ΑΚΕΛ προτείνει όπως η επίδοση των ειδοποιήσεων για την πώληση ακινήτων (Μέρος VIA) γίνεται με διπλοσυστημένη επιστολή, αντί με απλή συστημένη επιστολή όπως ισχύει σήμερα.

Οι υπόλοιπες τρεις προτάσεις αφορούν την επέκταση της προστασίας των εγγυητών, στις νομοθεσίες που αφορούν τα Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής, τα Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών, τη διαδικασία πτώχευσης του πρωτοφειλέτη και το πλαίσιο για εκκαθάριση εταιρειών. Με βάση τις υφιστάμενες νομοθεσίες η προστασία η οποία παρέχεται προς τους εγγυητές αφορά αποκλειστικά και μόνο δάνεια τα οποία συνήφθησαν πριν από την ημερομηνία έναρξης του βασικού νόμου, δηλαδή πριν την 7η Μαΐου του 2015.

Η πρόταση του ΑΚΕΛ στοχεύει στην επέκταση της προστασίας μέχρι έξι χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού νόμου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση η οποία συνοδεύει τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, «με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται να επεκταθεί η προστασία εγγυητή σύμφωνα με την οποία αφενός επιβάλλεται ότι για τον καθορισμό του ύψους των μηνιαίων δόσεων που καταβάλλει εγγυητής σε σχέση με τη σύμβαση εγγύησης, θα λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα διαβίωσής του, καθώς και οι μηνιαίες δόσεις που αυτός καταβάλλει για δικά του χρέη και αφετέρου δεν επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, ο πιστωτής να εκποιήσει την κύρια κατοικία του εγγυητή προς ικανοποίηση της αξίωσής του εναντίον του εγγυητή η οποία προκύπτει από σύμβαση εγγύησης».


Τις τέσσερις προτάσεις νόμου υπογράφουν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης και τα τρία μέλη της ομάδας του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Οικονομικών, Στέφανος Στεφάνου, Άριστος Δαμιανού και Αντρέας Καυκαλιάς.

Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ζήτησαν την προώθηση και των πιο πάνω προτάσεων, καθώς και προτάσεων τις οποίες κατέθεσαν και άλλα κόμματα.

Κωνσταντίνος Ζαχαριού

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.