Περιορίζονται οι τρύπες φοροδιαφυγής, αφού η Ολομέλεια της Βουλής προχώρησε χθες στην αλλαγή της νομοθεσίας ώστε οι συναλλαγές πέραν των 10 χιλ. ευρώ σε μετρητά να μπορούν να ελέγχονται από τον Έφορο Φορολογίας.

Η προηγούμενη νομοθεσία, η οποία προέβλεπε ότι μόνο ορισμένες συναλλαγές πέραν των 10 χιλ. ευρώ πρέπει να τυγχάνουν ελέγχου από τις κρατικές υπηρεσίες, κρίθηκε ως μη επαρκής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ως εκ τούτου ζητήθηκε από την Κύπρο η εναρμόνισή της με το μίνιμουμ όριο το οποίο θέτει η ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, που είναι 10 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το ΑΚΕΛ πρότεινε την υιοθέτηση πιο αυστηρών ορίων (5 χιλ. ευρώ), ώστε να περιοριστούν ακόμη περισσότερο τα παράθυρα της φοροδιαφυγής.

Ωστόσο δεν το αποδέχτηκαν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, τα οποία καταψήφισαν την τροπολογία. Σημειώνεται επίσης ότι το ΕΛΑΜ καταψήφισε και την τροποποίηση της νομοθεσίας για το όριο των 10 χιλ. ευρώ.

Πάντως όλα τα κόμματα επεσήμαναν ότι οι συναλλαγές με μετρητά ενέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο φοροδιαφυγής, αφού πολλές φορές δεν περνάνε μέσα από διόδους οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν από το Τμήμα Φορολογίας. Κωνσταντίνος Ζαχαρίου