Φορολογικός κλοιός για καταλύματα σύντομης διάρκειας

Υπεύθυνοι οι φορείς στις πλατφόρμες για ΦΠΑ όταν οι πάροχοι υπηρεσιών δεν το πράττουν

 

Αλλαγές στα φορολογικά θέματα που αφορούν τα καταλύματα σύντομης διάρκειας (Airbnb) φέρνει νέα οδηγία της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι φορείς στις πλατφόρμες για καταλύματα σύντομης διάρκειας θα καταστούν υπεύθυνοι για την είσπραξη και την απόδοση του ΦΠΑ στις φορολογικές Αρχές όταν οι πάροχοι υπηρεσιών δεν το πράττουν, για παράδειγμα επειδή είναι μικρές επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι πάροχοι. Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσέγγιση αυτή, μαζί με άλλες διευκρινίσεις, θα εξασφαλίσει την εναρμόνιση σε όλα τα κράτη-μέλη και θα συμβάλει στη δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ διαδικτυακών και παραδοσιακών υπηρεσιών μεταφορών και παροχής καταλύματος σύντομης διάρκειας. Αναφέρεται ακόμη ότι θα διευκολύνει τις ΜΜΕ, οι οποίες, διαφορετικά, θα έπρεπε να κατανοούν και να τηρούν τους κανόνες ΦΠΑ σε όλα τα κράτη – μέλη όπου δραστηριοποιούνται.

Η πιο πάνω παράμετρος περιλαμβάνεται σ’ ένα νέο πακέτο, το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό του συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) της ΕΕ με σκοπό να καταστεί αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις και ανθεκτικότερο στην απάτη με την υιοθέτηση και την προώθηση της ψηφιοποίησης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση με βάση τα στοιχεία για το έλλειμμα ΦΠΑ, το 2020 τα κράτη-μέλη έχασαν έσοδα από ΦΠΑ ύψους 93 δισ. ευρώ. Αναφέρεται επίσης ότι βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων, το ένα τέταρτο των διαφυγόντων εσόδων μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το ενδοενωσιακό εμπόριο. Ακόμη, αναφέρεται ότι οι απώλειες αυτές είναι σαφώς επιζήμιες για τα δημόσια οικονομικά συνολικά σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη-μέλη προσαρμόζουν τους προϋπολογισμούς τους για να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των πρόσφατων απότομων αυξήσεων των τιμών της ενέργειας και του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα καθεστώτα ΦΠΑ στην ΕΕ μπορεί να εξακολουθούν να είναι επαχθή για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο ή προτίθενται να επεκταθούν σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες.

Οι νέες νομοθετικές προτάσεις θα διαβιβαστούν στο Συμβούλιο προς έγκριση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για διαβούλευση.

 

 

Φοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων
Η νέοι κανόνες περιλαμβάνονται σ’ ένα νέο πακέτο, το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό του συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας της ΕΕ με σκοπό να καταστεί αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις και ανθεκτικότερο στην απάτη με την υιοθέτηση και την προώθηση της ψηφιοποίησης. Με βάση στοιχεία, το 2020 τα κράτη-μέλη έχασαν έσοδα από ΦΠΑ ύψους 93 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.