Φορολόγηση υπερκερδών: Για «προεκλογικό» και οικονομικό μανιφέστο του ΑΚΕΛ κάνει λόγο ο ΥΠΟΙΚ

«Το ΑΚΕΛ έχει αναγάγει καθημερινά, ως κύριο προεκλογικό και οικονομικό του μανιφέστο τη φορολόγηση «υπερκερδών» των εταιρειών παραγωγής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)», ισχυρίστηκε ο υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Υποστηρίζει μάλιστα ότι «η προώθηση επενδύσεων σε ΑΠΕ αποτελεί τον πιο βασικό πυλώνα της πράσινης μετάβασης και σημαντική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Επιδιώκουμε τη στήριξη και την περεταίρω ανάπτυξη του τομέα, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο στα αρχικά του στάδια. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ένα ελκυστικό και σταθερό νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο για την διείσδυση τέτοιων επενδύσεων».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι «οι δυο προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ, για φορολόγηση των υπερκερδών εταιρειών προμήθειας ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, και η επιβολή τέλους ανταπόδοσης επί των διμερών συμβάσεων ηλεκτρισμού ΑΠΕ σε ποσό που θα υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή αγοράς από ΑΠΕ που θα καθορίζεται με Απόφαση της ΡΑΕΚ, είναι πρόχειρες. Χωρίς οικονομική λογική και αναμφίβολα λειτουργούν ως αντικίνητρο με τιμωρητικό τρόπο έναντι αυτών των επενδύσεων και θα λειτουργήσουν ανασταλτικά στις προοπτικές ενθάρρυνσης και ανάπτυξης του τομέα. Ένας τομέας που αποτελεί τη λύση για φθηνότερη ενέργεια, αντιμετωπίζεται από το ΑΚΕΛ ως μέρος του προβλήματος».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι «η 1η πρόταση νόμου βασίζεται στη διαφορά του περιθωρίου μικτού κέρδους σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και δεν λαμβάνει υπόψη τις συνολικές δαπάνες καθότι βασίζεται στις δαπάνες που σχετίζονται με κόστος πωλήσεων μόνον. Περαιτέρω, και βάσει των προνοιών της εν λόγω Πρότασης, η φορολόγηση επιβάλλεται μόνο στους προμηθευτές ΑΠΕ και εξαιρεί τους παραγωγούς ΑΠΕ που συμμετέχουν σε Σχέδια μέχρι την έναρξη της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, γεγονός που περιορίζει στο ελάχιστο τα όποια έσοδα προκύψουν από τέτοιου είδους φορολόγηση. Βάσει των προνοιών της 2η πρότασης νόμου, το τέλος ανταπόδοσης το οποίο θα επιβάλλεται σε μελλοντικές πωλήσεις ηλεκτρισμού ΑΠΕ, δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν υπερκέρδη που δημιουργήθηκαν από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, και παραβλέπει επίσης τις συνολικές δαπάνες του συμβαλλόμενου μέρους που πωλεί ηλεκτρική ενέργεια ΑΠΕ».

«Η φορολόγηση υπερκερδών προμηθευτών ΑΠΕ και η επιβολή τέλους ανταπόδοσης επί των διμερών συμβάσεων ηλεκτρισμού ΑΠΕ, βάσει των προνοιών των προτάσεων του ΑΚΕΛ θα επιφέρουν πολύ περιορισμένα έσοδα. Είναι προκλητικό προς τη νοημοσύνη του κάθε συμπολίτη μας, να παρουσιάζονται αυτά τα δυνητικά έσοδα ως η λύση για ανακατανομή πλούτου προς όφελος των συμπολιτών μας λόγω της ενεργειακής κρίσης.

«Τη στιγμή μάλιστα που η Κυβέρνηση διάθεσε μέχρι στιγμής πέραν των €400 εκ. μέσω της επιχορήγησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μείωσης του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, αύξησης επιδόματος θέρμανσης στις ορεινές περιοχές, και άλλα στοχευμένα μέτρα στη γεωργία και σε άλλες ευάλωτες ομάδες.

Και τη στιγμή που συμπεριλαμβάνει πέραν των €150 εκ. στον προϋπολογισμό για επιχορήγηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και φωτοβολταϊκών συστημάτων στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει διοχευτεύσει πέραν των €550 εκ. που είναι υπερπολλαπλάσια από τα έσοδα που υπολογίζει το ΑΚΕΛ.

Είναι δε λυπηρό και επιπόλαιο, να υιοθετούνται αυτές οι προτάσεις ως το κύριο μέρος πολιτικής από τους δύο κύριους υποψηφίους για την προεδρία που υποστηρίζονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τέτοιες «λύσεις» δεν αποτελούν τίποτε παρά εμπαιγμό στους συμπολίτες μας», ισχυρίστηκε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Υποστήριξε μάλιστα ότι «το ΑΚΕΛ και ο Γενικός του Γραμματέας, καθημερινά κάνουν αναφορά στον Πρόεδρο της Αμερικής κ. Μπάιντεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Γκουτέρες, ως παράδειγμα της πολιτικής που προτείνει το ΑΚΕΛ. Αναφορές οι οποίες αφορούν την πιθανότητα επιβολής έκτακτου φόρου στις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου με στόχο να δοθεί ώθηση στις εταιρείες αυτές για αύξηση της παραγωγής ώστε να επέλθει μείωση στην τιμή των καυσίμων και να διοχετεύσουν τα υπερκέρδη τους προς όφελος των καταναλωτών και όχι τις εταιρείες ΑΠΕ. Μέτρο που προφανώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Κύπρο εφόσον δεν υπάρχουν εταιρείες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου».

«Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν επίσης γίνει ενέργειες, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα με την επιβολή εφάπαξ ειδικής εισφοράς ύψους 90% στα απροσδόκητα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, όπου όμως περιλήφθηκαν συγκεκριμένες εξαιρέσεις για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Τέτοιες ατυχείς συγκρίσεις είτε παραπέμπουν σε σκόπιμο λαϊκισμό είτε σε άγνοια, επικίνδυνα χαρακτηριστικά για κόμμα που θέλει να ανέλθει στην εξουσία σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο», ισχυρίστηκε.

«Επισημαίνεται ότι, η Κύπρος, βάσει πρόσφατου Κανονισμού της ΕΕ, έλαβε εξαίρεση από την υποχρέωση για καθορισμό πλαφόν στα έσοδα των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρισμού, περιλαμβανομένων και των ΑΠΕ, με αιτιολόγηση την πλήρη απομόνωση από τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και τον περιορισμένο αντίκτυπο που θα έχουν τέτοια μέτρα στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Περαιτέρω, σε ότι αφορά τη φορολόγηση των Εταιρειών και των Διανομέων Πετρελαιοειδών, ο Κανονισμός της ΕΕ κάνει αναφορά σε φορολόγηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αργού πετρελαίου (εξαγωγής και εξόρυξης) και των διυλιστηρίων, δραστηριότητες οι οποίες δεν πραγματοποιούνται στην Κύπρο. Ενδεχομένως ο κ. Μαυρογιάννης, που πρέπει να είναι γνώστης του ευρωπαϊκού πλαισίου, να διαφωτίσει το ΑΚΕΛ, αντί να υιοθετεί χωρίς κανένα ενδοιασμό τις πολιτικές του», υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών.

«Καταληκτικά, εκ μέρους της Κυβέρνησης βρίσκεται υπό ετοιμασία νομοσχέδιο το οποίο προνοεί την επιβολή ενός ειδικού τέλους επί του κύκλου εργασιών των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, του οποίου το επίπεδο δεν θα αποτελεί αντικίνητρο για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων των ΑΠΕ», ισχυρίστηκε.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy