Φόβοι για µόλυνση του Κούρρη από απόβλητα µε ίνες αµιάντου

Το πρόβληµα ξεκίνησε τον περασµένο Νοέµβριο µε τον καθαρισµό του φράγµατος Σαϊττά και την απόρριψη τεράστιων όγκων λάσπης στον ποταµό

 

Του Χρήστου Χαραλάµπους

Όλοι ανησυχούν για τα όσα τεκταίνονται τους τελευταίους µήνες στο φράγµα του Σαϊττά πλην των αρµοδίων, οι οποίοι µοιάζουν να σφυρίζουν αδιάφορα στους έντονους φόβους που εκφράζονται για τους τεράστιους όγκους λάσπης που διοχετεύονται στον ποταµό και καταλήγουν στο φράγµα του Κούρρη. Υλικό για το οποίο υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι µεταφέρει υπολείµµατα αµιάντου, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δηµόσια υγεία αφού ο Κούρρης, εκτός των άλλων, αποτελεί τη βασική πηγή υδροδότησης της Κύπρου.

Το πρόβληµα, που άρχισε να παρατηρείται από τον περασµένο Νοέµβριο οπότε και άρχισαν οι εργασίες καθαρισµού της λεκάνης του φράγµατος Σαϊττά, αφορά κατά κύριο λόγο τη λάσπη που ανασύρεται και η οποία, όπως προκύπτει, δεν έτυχε καµιάς ανάλυσης για να διαπιστωθεί το είδος των βλαβερών στοιχείων που ενδεχοµένως περιέχει. Κι αυτό προφανώς δεν είναι άσχετο µε το γεγονός ότι το φράγµα του Σαϊττά, χωρητικότητας 340.000 κ.µ., δεν εµπίπτει στη δικαιοδοσία διαχείρισης του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων (όπως ισχύει για τα άλλα φράγµατα), αλλά ανήκει στην Αρδευτική Επιτροπή της κοινότητας Τριµίκλινης, η οποία έχει και την ευθύνη συντήρησής του.

Bcc6Ccfa683B2B47Fd73C5425266603E A 1

Από το 1958 που κατασκευάστηκε το φράγµα, υδρεύονται οι καλλιέργειες της κοινότητας και εµπλουτίζεται το υδροφόρο στρώµα του ποταµού από τον οποίο τροφοδοτείται και το φράγµα του Κούρρη. Όλα τα προηγούµενα χρόνια, αν και µικρό, το φράγµα αποτελούσε και ένα σηµαντικό υδροβιότοπο για την περιοχή ο οποίος σήµερα δεν υπάρχει. Κι αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι παραµελήθηκε και αφέθηκε να γεµίσει µε κάθε είδους απόβλητα.

Το πρόβληµα άρχισε να παρουσιάζεται πιο έντονο, µετά τη µεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή Σαϊττά το 2007, οπότε, µε τη διάβρωση του εδάφους που προέκυψε, έκλεισαν οι πόρτες του φράκτη από χώµατα, ξύλα και ό,τι άλλο έφερνε ο ποταµός. Ο οποίος όµως έρχεται από την περιοχή του µεταλλείου αµιάντου…

Για τις εργασίες καθαρισµού του φράγµατος, πληροφορίες µάς αναφέρουν ότι δόθηκε ένα γερό κονδύλι από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Αρδευτική Επιτροπή της Τριµίκλινης. ∆εν υπήρξε όµως, όπως φαίνεται, εποπτεία ή άλλη εµπλοκή του Τµήµατος Υδάτων και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση της λάσπης. Γι’ αυτό και αρχικά είδαµε τη λάσπη να στοιβάζεται στην όχθη του φράκτη σε τεράστιους όγκους, καλύπτοντας δέντρα και άλλη βλάστηση που έχει καταστραφεί, ενώ στη συνέχεια η λάσπη άρχισε να ρίχνεται στην έξοδο του φράκτη και διαµέσου του ποταµού να καταλήγει στον Κούρρη.

A34F776327B8Dca80089B2E1484Dbe37 A 1

Ο κοινοτάρχης Τριµίκλινης, Ανδρέας Ορφανός, µε τον οποίο επικοινωνήσαµε ζητώντας κάποιες διευκρινίσεις, µας ανέφερε ότι το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων δεν ασχολείται µε τα φράγµατα που ανήκουν σε αρδευτικές επιτροπές, ενώ όταν ρωτήσαµε για τον τρόπο διάθεσης της λάσπης, µας απάντησε ότι η λάσπη «θα πάει και πάλι στον ποταµό γιατί αν ήταν ανοικτός ο φράκτης πάλι εκεί θα πήγαινε…» Σε ό,τι αφορά το ενδεχόµενο η λάσπη να είναι µολυσµένη από υπολείµµατα αµιάντου, ο κοινοτάρχης ανέφερε ότι «δεν έκανε κανένας ανάλυση για να ξέρει».

Έντονη ανησυχία από περιβαλλοντικές οργανώσεις…

Την έντονη ανησυχία τους για το όλο ζήτηµα έχουν εκφράσει προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες διάφοροι οργανωµένοι περιβαλλοντικοί φορείς και κόµµατα, ζητώντας ενηµέρωση, χωρίς όµως να υπάρξει ανταπόκριση.

Η Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου έχει θέσει το πρόβληµα στο Τµήµα Υδάτων και άλλες αρµόδιες Υπηρεσίες υποδεικνύοντας ότι «η εκτέλεση των έργων δεν ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέσιµες πρακτικές, αλλά αντίθετα τα υλικά που ανασύρονται ρίχνονται εκ νέου στον ποταµό που καταλήγει στον µεγαλύτερο ταµιευτήρα ύδρευσης πόσιµου νερού που είναι το φράγµα του Κούρρη».

Ο επιστηµονικός λειτουργός της Οµοσπονδίας, Κλείτος Παπαστυλιανού, τονίζει ότι αυτό είναι δυνατόν να επιφέρει σηµαντικές σωρευτικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού.

Επισηµαίνοντας ότι οι εργασίες όπως εκτελούνται οδηγούν σε σηµαντική υποβάθµιση του παρόχθιου οικοσυστήµατος και της βλάστησης, ο κ. Παπαστυλιανού εκφράζει την εκτίµηση ότι δεν έχει γίνει εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το γεγονός, όπως αναφέρει, ότι ο Σαϊττάς βρίσκεται στην άµεση ζώνη προστασίας του Κούρρη που υπάγεται στην πλήρη αρµοδιότητα του ΤΑΥ, προφανώς υπερέχει των αρµοδιοτήτων της Αρδευτικής Επιτροπής που χειρίζεται το φράγµα του Σαϊττά. Θα έπρεπε, όπως υποδεικνύει, «να σταµατήσει άµεσα κάθε περαιτέρω εργασία και να ζητηθεί εκτίµηση επιπτώσεων», ενώ σε ό,τι αφορά το υλικό, τονίζει ότι «σε καµιά περίπτωση δεν θα έπρεπε να ρίχνεται στον ποταµό, αλλά να µεταφέρεται σε αδειοδοτηµένη µονάδα επεξεργασίας τέτοιου είδους αποβλήτων».

Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας ετοιµάζει και το Terra Cypria και όπως µας ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής της Οργάνωσης, Λεύκιος Σεργίδης, θα ζητηθεί ενηµέρωση για το αν έγινε ανάλυση της ποιότητας του ενζύµατος που καταλήγει στον Κούρρη, αλλά και αν έγινε µοντέλο διασποράς του υλικού.

Επισηµαίνοντας ότι δεν έχει διαπιστωθεί να έγινε οποιαδήποτε µελέτη για την καταλληλότητα του υλικού που φεύγει από τον Σαϊττά και διοχετεύεται στον ποταµό, ο κ. Σεργίδης υποδεικνύει ότι το πρόβληµα έγκειται στο ότι καταλήγει στον Κούρρη που αποτελεί την κύρια πηγή του πόσιµου νερού όλης της Κύπρου. Έχοντας υπόψιν ότι αυτό το υλικό προέρχεται και από την περιοχή του µεταλλείου Αµιάντου, θα έπρεπε, όπως τονίζει, «να γίνουν πολύ καλές αναλύσεις και εκτιµήσεις της επικινδυνότητας και ενδεχοµένως θα έπρεπε να επιστραφεί η λάσπη πίσω στο µεταλλείο και να θαφτεί εκεί, όπως γίνεται µε όλα τα άλλα υλικά που περιέχουν αµίαντο».

…και κόµµατα

Ο βουλευτής ΑΚΕΛ Λεµεσού και τέως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Άντρος Καυκαλιάς, δήλωσε ότι η περιβαλλοντική πτυχή του θέµατος απασχολεί ιδιαίτερα και ότι «είναι κατανοητή η ανάγκη καθαρισµού του φράγµατος, πρέπει όµως να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να µη µεταφέρεται το πρόβληµα αλλού».

Έθεσε παράλληλα και µιαν άλλη πτυχή του θέµατος καλώντας την κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Και αυτή είναι η διαχείριση µεγάλων υδατικών έργων, όπως το συγκεκριµένο. Όπως σηµείωσε, «δεν µπορεί να καλείται µια αρδευτική επιτροπή, χωρίς εµπειρογνωµοσύνη, να διαχειριστεί ένα τόσο µεγάλο έργο. Άστε που προκύπτουν και θέµατα ασφάλειας των υδατοφρακτών. Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να ανταποκριθεί στην αναγκαιότητα, τα µεγάλα τουλάχιστον υδατικά έργα να µετατραπούν σε κυβερνητικά».

Το Κίνηµα Οικολόγων έχει επίσης θέσει γραπτώς σειρά ερωτηµάτων, για την αδειοδότηση της όλης διαδικασίας και ποιος ελέγχει αν όλα γίνονται σύµφωνα µε τις άδειες που έχουν εκδοθεί, αλλά και εκφράζοντας αµφιβολίες για το κατά πόσον έχει γίνει µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά όπως αναφέρει «εδώ και ένα µήνα ουδείς δίνει ξεκάθαρη απάντηση».

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.