ΦΠΑ 5% σε κατοικίες: Νέο νομοσχέδιο κατεβάζει τον πήχη στα 110 τ.μ.!

Η Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή νέο νομοσχέδιο το οποίο περιορίζει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των δικαιούχων του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%, για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας.

Συγκεκριμένα, το νέο νομοσχέδιο καλύπτει μόνο τα πρώτα 110 τ.μ. (σ.σ: αφορά το δομήσιμο εμβαδόν) και μάλιστα υπό τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: Πρώτον ότι η αξία των υπό αναφορά 110 τ.μ. δεν ξεπερνά τις 350 χιλ. ευρώ και δεύτερον ότι το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας δεν ξεπερνά τα 190 τ.μ. και τις 475 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται επίσης ότι, σε αντίθεση με τα νομοσχέδια τα οποία κατατέθηκαν στο παρελθόν για το ίδιο θέμα, στο νέο νομοσχέδιο δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των κατοικιών και των διαμερισμάτων.

Δηλαδή αν μια οικία (κατοικία ή διαμέρισμα) είναι μέχρι 110 τ.μ. και αξίας μέχρι 350 χιλ. ευρώ, ο αγοραστής θα επωφελείται του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για το σύνολο της αγοράς του.

Επίσης αν η οικία είναι μεταξύ 110 – 190 τ.μ. και η αξία των πρώτων 110 τ.μ. είναι μέχρι 350 χιλ. ευρώ (και υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία δεν ξεπερνά τις 475 χιλ. ευρώ), θα χρεώνεται με ΦΠΑ 5% για τα πρώτα 110 τ.μ. και για τα υπόλοιπα θα πληρώνει ΦΠΑ 19%.

Πιο απλά: Αν η κατοικία είναι αξίας 350 χιλ. ευρώ θα επιβάλλεται ΦΠΑ 17,500 ευρώ, ενώ αν είναι αξίας 475 χιλ. ευρώ θα επιβάλλεται ΦΠΑ 41,250 ευρώ (17,500 ευρώ για τις πρώτες 350 χιλ. ευρώ και 23,750 ευρώ για τις επιπλέον 125 χιλ. ευρώ).
Αν η η κατοικία είναι μεγαλύτερη από 190 τ.μ. (ή και αξίας πέραν των 475 χιλ. ευρώ) το σύνολο της αγοράς θα χρεώνεται με ΦΠΑ 19%.

Η χειρότερη εκδοχή

Σημειώνεται ότι το νέο νομοσχέδιο ενδεχομένως να αποτελεί την χειρότερη εκδοχή των όσων έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα, αφού περιορίζει σε μεγάλο βαθμό των αριθμό των δικαιούχων αλλά και την έκπτωση που θα πάρει ο κάθε δικαιούχος.
Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, κάλυπτε τα πρώτα 140 τ.μ. υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό εμβαδόν της οικίας δεν ξεπερνά τα 200 τ.μ.

Υπενθυμίζεται επίσης το αμέσως προηγούμενο νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή – μετά από διαβουλεύσεις οι οποίες διήρκησαν σχεδόν δύο χρόνια – προνοούσε την ακόλουθη φόρμουλα: Στις κατοικίες να καλύπτονται τα πρώτα 170 τ.μ. υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό εμβαδόν είναι μέχρι 220 τ.μ. και η αξία δεν ξεπερνά τις 385 χιλ. ευρώ, ενώ στα διαμερίσματα να καλύπτονται τα πρώτα 90 τ.μ. υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό εμβαδόν είναι μέχρι 110 τ.μ. και η αξία δεν ξεπερνά τις 220 χιλ. ευρώ.
Ακόμη, υπενθυμίζεται ότι στην προτελευταία συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, η Κυβέρνηση δήλωσε ότι εξασφάλισε την έγκριση της ΕΕ για την ακόλουθη φόρμουλα: Να επωφελούνται του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% όσοι αγοράζουν ή ανεγείρουν πρώτη κατοικία με εμβαδόν μέχρι 190 τ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι η αξία της δεν ξεπερνά τις 350 χιλ. ευρώ. Αναφέρθηκε επίσης ότι υπήρχε συμφωνία όπως στις περιπτώσεις στις οποίες η οικία έχει εμβαδόν μέχρι 190 τ.μ. αλλά η αξία της είναι μέχρι 475 χιλ. ευρώ, να χρεώνονται οι πρώτες 350 χιλ. ευρώ με ΦΠΑ 5% και οι υπόλοιπες με ΦΠΑ 19%.
Παρά ταύτα με το νέο νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, ανατρέπονται όλα τα πιο πάνω.

Τελεσίγραφο από Κομισιόν

Η ανατροπή φαίνεται ότι συνδέεται με το τελεσίγραφο το οποίο έστειλε σήμερα η Κομισιόν στην Κύπρο, προειδοποιώντας ευθέως με παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάτι που σημαίνει ότι πλέον η Κύπρος είναι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να της επιβληθεί βαρύτατο πρόστιμο.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν κίνησε διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Κύπρου, για τις ατασθαλίες οι οποίες έγιναν με την λανθασμένη χρήση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για να βολευτεί η βιομηχανία των «χρυσών» διαβατηρίων.
Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τις κατοικίες που αγοράζονται ή κατασκευάζονται στην Κύπρο».

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «ηύπρος επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5 % για τα πρώτα 200 τ.μ. των κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια και μόνιμη κατοικία από τον δικαιούχο, χωρίς άλλους περιορισμούς. Πράγματι, η οδηγία για τον ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τις κατοικίες στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, το ευρύ πεδίο εφαρμογής της κυπριακής νομοθεσίας και η έλλειψη περιορισμών σε αυτή δείχνουν ότι το μέτρο υπερβαίνει τον εν λόγω στόχο», προστίθεται. Αναφέρεται επίσης ότι «ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία και την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου, τα μέλη της οικογένειας που θα διαμένουν στην κατοικία και το ανώτατο συνολικό εμβαδόν της κατοικίας. Κατά συνέπεια», προστίθεται, «η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κύπρος παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τον ΦΠΑ».

«Η σημερινή αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί συνέχεια της προειδοποιητικής επιστολής που απέστειλε η Επιτροπή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2021. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στην εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», καταλήγει η ανακοίνωση της Κομισιόν.

Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών

Υπό το βάρος των νέων εξελίξεων έχει συγκριθεί έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών. Η συνεδρία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.

Η συμφωνία η οποία υπήρχε μεταξύ της Κυβέρνησης και της Επιτροπής Οικονομικών είναι ότι το θέμα θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 8 Ιουνίου. Παρά ταύτα οι νέες εξελίξεις ενδεχομένως να έχει διαφοροποιήσει τα δεδομένα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής με τη μορφή του κατεπείγοντος.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy