Φτάνει μέχρι τη Δερύνεια ο παραλιακός πεζόδρομος Πρωταρά

Παρουσιάστηκαν τα σχέδια της τέταρτης φάσης

Τα σχέδια της τέταρτης φάσης του παραλιακού πεζόδρομου Παραλιμνίου – Πρωταρά παρουσίασε ο Δήμος Παραλιμνίου σε εκδήλωση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για δημόσια παρουσίαση της μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με τη φάση αυτή το έργο θα επεκταθεί προς την πλευρά της Δερύνειας και θα φτάσει στο όριό του στην πλευρά εκείνη.

Συγκεκριμένα, η τέταρτη φάση ξεκινά από το αλιευτικό καταφύγιο Αγίου Νικολάου, δίπλα από τον Λιμενικό και Ναυτικό Σταθμό Παραλιμνίου και το τέρμα της συμπίπτει με τα διοικητικά όρια του Δήμου Παραλιμνίου και του Δήμου Δερύνειας στο παραλιακό φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών.


Στη δημόσια παρουσίαση έγινε από τον ιδιώτη μελετητή περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου, της τοποθεσίας και χωροθέτησής του, των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, καθώς και ανάλυση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που πιθανόν να επηρεάσει η κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου.

Το έργο θα αποτελέσει συνέχεια προς τα βόρεια της φάσης Γ ́ της συνολικής διαμόρφωσης της παραλιακής ζώνης του Δήμου Παραλιμνίου και περιλαμβάνει το σχεδιασμό πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου, μικρά πλατώματα, καθιστικά, ελαφριά στέγαστρα και αστικό εξοπλισμό και δενδροφυτεύσεις με επιλογή κατάλληλων ειδών χλωρίδας. Ο πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος θα έχουν συνολικό πλάτος 8 m (πεζόδρομος 6 m και ποδηλατόδρομος 2 m).

Ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτιμάται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης εργασιών, νοουμένου ότι δεν θα υπάρξουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις λόγω διαφόρων εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων, όπως ανέφεραν οι μελετητές.


Στόχοι του έργου είναι η ενίσχυση της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό τοπίο και εν προκειμένω με τη θάλασσα και τη χαλαρωτική θέα και η ενίσχυση των υποδομών οικοτουρισμού και αναψυχής, με τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για πολλά είδη τουρισμού, που με τη σειρά τους αποδίδουν σημαντικά οικονομικά οφέλη και είναι ζωτικής σημασίας πηγή εισοδήματος. «Ο πολιτιστικός και οικολογικός τουρισμός μπορούν επίσης να επιμορφώσουν τον κόσμο σχετικά με τη σημασία της βιοπικοιλότητας.

Το περπάτημα, η χρήση ποδηλάτου και τα αθλήματα στη φύση είναι καλές μορφές σωματικής άσκησης και βοηθούν τους ανθρώπους να χαλαρώσουν. Ο τουρισμός διακοπών μπορεί κάλλιστα να συνυπάρξει και να ανατροφοδοτηθεί με τον οικοτουρισμό με πολλαπλές ευεργετικές συνέπειες.

Από την άλλη, η διαμόρφωση χώρων αναψυχής και ήπιας άθλησης στην παράκτια ζώνη απευθύνεται και στους μόνιμους κατοίκους ή ημιμόνιμους κατοίκους της περιοχής που θα μπορούν να επισκέπτονται την περιοχή σε όλη τη διάρκεια του έτους», αναφέρεται στη μελέτη που παρουσιάστηκε. Γίνεται επίσης αναφορά στην πολιτιστική αξία που προκύπτει από την έμπνευση που παράγουν τα οικοσυστήματα και τα φυσικά τοπία για μεγάλο μέρος της τέχνης και του πολιτισμού.


Σε ό,τι αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών αλλά και το στάδιο της λειτουργίας του νέου πεζόδρομου, οι μελετητές εκτιμούν ότι αυτές θα είναι αμελητέες.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πτυχών του έργου οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής του εκτιμάται ότι θα είναι μέτριες έως ασήμαντες. «Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι βραχυπρόθεσμες και αντιστρέψιμες», σημειώνεται.

Επίσης, με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων πρόληψης / ελαχιστοποίησής τους θα μπορούν να μειωθούν σημαντικά ή ακόμα και να εξαλειφθούν, όπως εκτιμάται. Ιδιαίτερη προσοχή κατά την οργάνωση και σχεδιασμό του εργοταξίου και των κατασκευαστικών εργασιών θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές όπου εντοπίζονται τα προστατευόμενα είδη του Κόκκινου Βιβλίου της Χλωρίδας της Κύπρου, σύμφωνα με τις συστάσεις.


Τα είδη αυτά είναι το Coronilla repanda subsp. Repanda στην Παραλία Γλυκύ Νερό και τα Limonium aucheri και Euphorbia paralias που εντοπίζονται στην Παραλία Νησιά Freedom Beach. Συστήνεται οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν για την προστασία τους να γίνουν κατόπιν καθοδήγησης του Τμήματος Δασών.

Τάσος Περδίος

 

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.