Αποσύρθηκαν €2 δισ. από Ταμεία Προνοίας, μειώθηκαν και οι αποταμιεύσεις

Τον κίνδυνο οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι να γίνουν ακόμη πιο φτωχοί μετά τη συνταξιοδότησή τους, επισημαίνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στη φθινοπωρινή του έκθεση, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Μάλιστα σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης έχουν αποσυρθεί από ατομικά και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ «το ποσοστό αποταμίευσης παραμένει υπερβολικά χαμηλό».

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια του μνημονίου, τόσο στο συνταξιοδοτικό σύστημα του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όσο και στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις τελευταίες αναλογιστικές μελέτες, περιόρισαν σημαντικά τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική επίπτωση και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντίστοιχα.

Από την άλλη, προστίθεται, «τα πολύ χαμηλά ποσοστά αποταμίευσης, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις και αλλαγές των συνταξιοδοτικών σχεδίων, καταδεικνύουν ότι για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού παρουσιάζεται κίνδυνος μη διασφάλισης επαρκών συντάξεων». Σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, «το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στην Κύπρο είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης».

Ως εκ τούτου, προσθέτει, «χωρίς άλλες μεταρρυθμίσεις και με τα σημερινά δεδομένα, ο κίνδυνος ανεπαρκών συντάξεων και κατ’ επέκταση η διαβίωση του μέρους αυτού του πληθυσμού κάτω από δύσκολες συνθήκες είναι πλέον ορατός.

Ως αποτέλεσμα», συνεχίζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, «το κράτος θα έχει να αντιμετωπίσει αυξημένες ανάγκες παροχής κοινωνικής στήριξης. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο», όπως αναφέρει, «θα αποτελεί απειλή για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών». Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι «λαμβάνοντας υπόψιν το ποσοστό ηλικιακής εξάρτησης για την Κύπρο η μεταρρύθμιση είναι ακόμα πιο επιτακτική».

Όπως αναφέρεται, η μέση ηλικία στην Κύπρο αναλογικά είναι σήμερα χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και η μελλοντική αύξησή της προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή, το ποσοστό ηλικιακής εξάρτησης (άτομα σε ηλικία συνταξιοδότησης/άτομα σε ηλικία εργασίας) θα επιδεινωθεί σημαντικά. «Με βάση αυτά τα δεδομένα αναμενόταν ότι το παρόν ποσοστό αποταμίευσης στην Κύπρο θα ήταν υψηλότερο του αντίστοιχου μέσου όρου της Ευρωζώνης.

Όμως, με βάση τα στοιχεία το ποσοστό αποταμίευσης της Ευρωζώνης είναι 2,8 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Κύπρου, ενώ το ποσοστό αποταμίευσης στο σύνολο του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας είναι 3,2 φορές υψηλότερο», όπως αναφέρει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Σημειώνει επίσης ότι «στην Κύπρο όχι μόνο το ποσοστό αποταμίευσης παραμένει υπερβολικά χαμηλό, αλλά τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, των ανησυχιών και του ανεπαρκούς θεσμικού πλαισίου, έχουν αποσυρθεί από ατομικά και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια κοντά στα 2 δισ. ευρώ».

Το Συμβούλιο εισηγείται μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να εξεταστούν μέτρα όπως η υποχρεωτική συμμετοχή στο ΤΚΑ, η διασφάλιση ότι η ελάχιστη σύνταξη θα είναι καθολική και ψηλότερη από το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, και η αυτόματη και υποχρεωτική εγγραφή εργαζομένων και επαγγελματιών κατά την έναρξη της πρώτης τους εργοδότησης σε συνταξιοδοτικά σχέδια.