Γ.Γεωργίου για καταχρηστικές ρήτρες: Η κυβέρνησης παραβιάζει κατάφορα τα δικαιώματα των δανειοληπτών

Εχοντας, ακριβώς, υπόψη αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Γραμματέας του Κόμματος, δηλαδή την έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ μέρους της κυβέρνησης να επιλύσει αυτά τα προβλήματα, την απουσία επαρκούς νομοθετικού πλαισίου και τις διαχρονικές πρακτικές των τραπεζών, απευθύναμε ερωτήσεις προς την Ε.Ε, αναφορικά με τα ζητήματα των εκποιήσεων και των καταχρηστικών ρητρών, δήλωσε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου αναφορικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των τραπεζών.

«Στις απαντήσεις που λάβαμε τόσο από την Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαριάν Τίσεν, στις 12 Νοεμβρίου 2019, όσο και από τον Αντιπροέδρο της Κομισιόν, κ. Ντομπρόβσκις, στις 28 Νοεμβρίου 2019, υπήρξαν σημαντικές υποδείξεις και παραδοχές.

 

Μας υπογράμμισαν πως, τόσο η Οδηγία 2014/17/ΕΕ του 2014, όσο και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κατοικίας (άρθρο 7) καθώς και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής στη δικαιοσύνη (άρθρο 47), περιλαμβάνουν υποχρεώσεις , τόσο των πιστωτών, όσο και των εθνικών δικαστηρίων προς την κατεύθυνση στήριξης των καταναλωτών για ουσιαστική προστασία του δικαιώματος στέγασης, προτού κινηθούν διαδικασίες κατάσχεσης.

 

Όσον αφορά την περίπτωση της Κύπρου, η Κομισιόν διεξάγει επί του παρόντος ελέγχους συμμόρφωσης των νομοθεσιών των κρατών μελών και, εάν χρειαστεί, μπορεί να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει.

Επανήλθαμε με νέες ερωτήσεις και στις 23 Ιουλίου 2020 απευθυνθήκαμε, εκ νέου, στην Κομισιόν, με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, ενημερώνοντας για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο με τις καταχρηστικές ρήτρες και την παραβίαση του δικαιώματος των δανειοληπτών για προσφυγή στη δικαιοσύνη.

 

Στην απάντησή του, στις 6 Οκτωβρίου 2020, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Ντιντιέ Ρέιντερς, προέβη σε σημαντικές αποκαλύψεις:

· Από το 2013 η Επιτροπή είχε κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου, επειδή διαπίστωσε ότι οι κυπριακές αρχές δεν εφάρμοζαν αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες.

· Καθώς δεν δόθηκε λύση σε όλες τις αιτιάσεις, η Επιτροπή επανέλαβε τη διαδικασία επί παραβάσει τον Ιούλιο του 2019 και απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο.

· Αποδείχθηκε ότι οι διοικητικές αποφάσεις της κυπριακής υπηρεσίας προστασίας του καταναλωτή, που εκδόθηκαν σε σχέση με καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες δεν είναι εκτελεστές και ότι μόνο λίγες υποθέσεις έχουν κινηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων ή απαγορευτικής διάταξης.

· Η Κομισιόν αξιολογεί επί του παρόντος κατά πόσον η κατάσταση αυτή υπονομεύει την πρακτική αποτελεσματικότητα της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.

 

· Εάν η Κομισιόν λάβει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η Κύπρος παραβιάζει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, να παρέχει στους καταναλωτές κατάλληλα ένδικα βοηθήματα και δικονομικές εγγυήσεις, τότε θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης κατάλληλων μέτρων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την κίνηση χωριστών διαδικασιών επί παραβάσει.

 

· Παρέπεμψε, επίσης, στη μελλοντική οδηγία σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών σχετικά με την οποία έχουν συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2020. Η εν λόγω οδηγία θα προβλέπει για πρώτη φορά κανόνες σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές της ΕΕ να υπερασπίζονται συλλογικά τα δικαιώματά τους.

 

Οι παραδοχές και υποδείξεις του Επιτρόπου Δικαιοσύνης λαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία, σήμερα, όπου οι καταγγελίες των συμπολιτών μας για τις καταχρηστικές αποφάσεις εκ μέρους των τραπεζών ολοένα και πληθαίνουν, ενώ πολλά νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν γονατίσει από την κρίση της πανδημίας και βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο των εκποιήσεων.

Είναι, πλέον, ηλίου φαεινότερον πως όσο η Κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει τις εν λόγω ευρωπαϊκές οδηγίες, παραβιάζει κατάφορα τα δικαιώματα των δανειοληπτών αλλά, συνάμα, εκτίθεται και κινδυνεύει για ακόμη μια φορά να βρεθεί στο ευρωπαϊκό σκαμνί και να υποστεί κυρώσεις.»