Γαλάζια ανάπτυξη παράκτιων περιοχών στην πράξη…

  • Ποιες πρωτοβουλίες παρουσίασε το Κυπριακό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ναυτιλίας στην εκδήλωση «Η βιώσιµη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών»
  • «Όραµα του ∆ήµου Λάρνακας είναι να καταστήσει την πόλη µας ευρωπαϊκό ερευνητικό και εκπαιδευτικό κόµβο για τη βιώσιµη γαλάζια οικονοµία»

 

Αυτόνοµο θαλάσσιο τραµ µηδενικών εκποµπών!
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτς που παρουσιάστηκαν είναι το Αυτόνοµο Θαλάσσιο Τραµ Μηδενικών Εκποµπών. Το σκάφος A-ZEST (Autonomous Zero Emmisions Ship Tram) θα είναι στην πρώτη του έκδοση ένα καινοτόµο σκάφος µε πλήρως ηλεκτρική κίνηση, το οποίο θα εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένης της διεξαγωγής δοκιµών για νέες τεχνολογίες ώθησης σκαφών και αυτονοµίας, ενώ θα χρησιµεύει επίσης για δραστηριότητες προώθησης του θαλάσσιου εγγραµµατισµού, της απόκτησης δηλαδή γνώσεων γύρω από τη θάλασσα.
Σύµφωνα µε το CMMI, αυτό το έργο σκοπεύει επίσης να αποδείξει ότι η υφιστάµενη τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά για την πράσινη µετάβαση µικρών σκαφών ανοίγοντας το δρόµο για την απεξάρτησή τους από τα συµβατικά καύσιµα.
Άλλες πρωτοβουλίες που παρουσίασε το Κυπριακό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ναυτιλίας σχετίζονται µε την επέκταση των κτιριακών του εγκαταστάσεων και συνεπώς και δραστηριοτήτων.

 

Του

Τάσου Περδίου

Πρακτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης παρουσίασε το Κυπριακό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ναυτιλίας CMMI σε εκδήλωση µε θέµα «Η βιώσιµη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών».


Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στη Λάρνακα, όπου εδρεύει το Ινστιτούτο, το οποίο παρουσίασε την πορεία µετάβασης από την ίδρυση σε πραγµατικά έργα που στοχεύουν στη βιώσιµη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, καθώς συµβάλλουν στην εξεύρεση πράσινων κι έξυπνων λύσεων απέναντι στις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις που οι περιοχές αυτές αντιµετωπίζουν.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενηµέρωση για τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές που προωθούν τη βιώσιµη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και η ανάλυση των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι περιοχές αυτές. Παρουσιάστηκαν ενέργειες που ήδη υλοποιούνται στην Κύπρο και συζητήθηκαν περαιτέρω δράσεις.

Στην ηµερίδα συµµετείχαν φορείς από την ευρωπαϊκή και εθνική δηµόσια διοίκηση, καθώς και εκπρόσωποι της βιοµηχανικής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Χαιρέτισαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, ο δήµαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας και ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ανδρέας Κεττής. Οµιλητές στην εκδήλωση ήταν ο ευρωβουλευτής κ. ∆ηµήτρης Παπαδάκης, ο διευθύνων σύµβουλος του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος, η διευθύντρια Τµήµατος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών κα Μαρίνα Αργυρού και η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Κλέλια Βασιλείου.

Ο δήµαρχος Λάρνακας τόνισε ότι ο ∆ήµος Λάρνακας, προσηλωµένος σε τοµείς που επιδιώκουν τη βιώσιµη ανάπτυξη και αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της πόλης, επιδιώκει τη γαλάζια ανάπτυξη σε τοµείς όπως οι µεταφορές, ο τουρισµός, η εκπαίδευση, η καινοτοµία, νέα επαγγέλµατα, νέες επιχειρήσεις και πολλά άλλα.


Στο πλαίσιο αυτό, υπέδειξε, σηµαντικό ρόλο έχει να διαδραµατίσει και το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, το οποίο έχει έδρα τη Λάρνακα.  «Όραµα του δήµου είναι να καταστήσει την πόλη µας ευρωπαϊκό ερευνητικό και εκπαιδευτικό κόµβο για τη βιώσιµη γαλάζια οικονοµία», σηµείωσε ο Ανδρέας Βύρας.

Ο κ. Κεττής υπογράµµισε τον βαρύνοντα ρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονοµίας, το οποίο, όπως είπε, µέσα από ψηφίσµατά του επιχειρεί να βελτιώσει ή και να ρυθµίσει επιµέρους τοµείς. Επιπρόσθετα, επεσήµανε την ανάγκη προώθησης της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα της αιολικής και ωκεάνιας ενέργειας, υπογραµµίζοντας ότι η Κύπρος έχει να κερδίσει από µια τέτοια στρατηγική επένδυση στη γαλάζια ανάπτυξη που θα αποφέρει πολλαπλά οικονοµικά, κοινωνικά, οικολογικά και πολιτικά οφέλη.

Ο κ. Παπαδάκης τόνισε τη σηµασία της γαλάζιας οικονοµίας για την Κύπρο, η οποία είναι ένα κατ’ εξοχήν νησιωτικό κράτος. «Τοµείς όπως ο Τουρισµός, η Ναυτιλία και η Ιχθυοκαλλιέργεια, η οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά προς την Αλιεία, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονοµίας», είπε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας και της Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονοµίας, οι οποίοι θέτουν φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αντιµετώπιση της ρύπανσης, ιδιαίτερα από πλαστικά. Υπογράµµισε ότι η Κύπρος θα πρέπει να δώσει µεγαλύτερη έµφαση στην αξιοποίηση του δυναµικού των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ότι το κράτος θα πρέπει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες. Τέλος, επεσήµανε ότι η Κύπρος µπορεί να αποτελέσει κράτος υπόδειγµα και µοντέλο για όλη την περιοχή στην εφαρµογή ευρωπαϊκών πολιτικών σχετικών µε τη Γαλάζια Οικονοµία.


Η κα Αργυρού τόνισε τη σηµασία που έχει η Μεσόγειος Θάλασσα για τη βιοποικιλότητα. Περιέγραψε το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον της Κύπρου και το ρόλο που αυτό διαδραµατίζει στη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας της Κύπρου. Επίσης, παρουσίασε την εθνική νοµοθεσία για την προστασία θαλάσσιων ειδών, η οποία εναρµονίζεται µε την ευρωπαϊκή, ενώ επεσήµανε και ένα σηµαντικό εργαλείο που εφαρµόζει το Τµήµα Αλιείας για τη διατήρηση και προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, τη δηµιουργία και διαχείριση θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών.

Κλείνοντας, η κα Αργυρού δήλωσε ότι είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε και τον πλούτο κάτω από τη θάλασσα και να τον προστατεύουµε. «Η γνώση είναι σηµαντική, καθώς καθοδηγεί την ατοµική και συλλογική δράση, γι’ αυτό θα πρέπει το κράτος να επενδύσει στην παιδεία. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ευθύνη και δικαίωµα όλων µας», παρατήρησε.

Η κα Κλέλια Βασιλείου στην οµιλία της υπογράµµισε ότι καλούµαστε να ισορροπήσουµε σε µία ιδιαίτερα ευαίσθητη γραµµή µεταξύ του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και του φυσικού κόσµου σε µια προσπάθεια συνύπαρξης. «Οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και πάνω σε αυτούς στηρίζουµε το µέλλον της ανθρωπότητας. Είναι σηµαντικό να επενδύσουµε στην επαναχρησιµοποίηση των πόρων. Η κυκλική οικονοµία µοιάζει να είναι ο µόνος δρόµος µας προς το µέλλον», σηµείωσε.

 

Ζαχαρίας Σιόκουρος: Ανάδειξη και εκµετάλλευση της γαλάζιας οικονοµίας  


Η έδρα του Κυπριακού Ινστιτούτου Θάλασσας θα είναι στην περιοχή Μακένζι, σ’ ένα υπερσύγχρονο κτίριο, ωστόσο παρουσιάστηκε επίσης το Γραφείο Καθοδήγησης Γαλάζιας Καριέρας, το οποίο θα στεγαστεί σε οίκηµα στη λεωφόρο Πιαλέ Πασά και θα στελεχώνεται από λειτουργούς του Ινστιτούτου που θα παρέχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση σε νέους ανθρώπους που επιθυµούν να εξερευνήσουν τις δυνατότητες και προοπτικές για καριέρα σε αυτούς τους τοµείς.

Πέραν τούτου, ως γνωστό, το Κυπριακό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε, σε συνεργασία µε άλλους φορείς, την ανάπλαση του Φάρου των Περβολιών, όπου θα δηµιουργηθεί ένα σηµείο αναφοράς για πραγµατοποίηση εκδηλώσεων και ένα κέντρο πληροφόρησης και απόκτησης γνώσης γύρω από τη θάλασσα και τη γαλάζια ανάπτυξη.

Ο διευθύνων σύµβουλος του CMMI, Ζαχαρίας Σιόκουρος, τόνισε το ρόλο της έρευνας και της καινοτοµίας στη βιώσιµη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, καθώς συµβάλλουν, όπως είπε, στην εξεύρεση πράσινων κι έξυπνων λύσεων απέναντι στις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις που οι περιοχές αυτές αντιµετωπίζουν. «Το Κυπριακό Ινστιτούτο για την Έρευνα και Ναυτιλία, µέσα από µια σειρά καινοτόµων έργων και δράσεων στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσει και χρησιµοποιεί νέες τεχνολογίες και προωθεί την εφαρµοσµένη έρευνα, στοχεύει ν’ αναδείξει και να εκµεταλλευτεί το δυναµικό της γαλάζιας οικονοµίας, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας για τις παράκτιες περιοχές και ειδικά για ένα νησιωτικό κράτος όπως η Κύπρος», τόνισε.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.