Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας το απόγευμα

Πραγματοποιείται το απόγευμα η 41η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας, κατά την οποία θα γίνει και εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση όσων αποχωρούν.

Η ημερήσια διάταξη της ΓΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Μελέτη και έγκριση της έκθεσης των Συμβούλων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το 2014, εκλογή μελών του ΔΣ στη θέση όσων αποχωρούν, έγκριση της έκθεσης πολιτικών αμοιβών και επαναδιορισμός των ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, τα ψηφίσματα προτείνουν όπως οι David Whalen Bonanno, Ανδρέας Χαρίτου, Henricus Lambertus (Bert) Pijls, Μαρίνος Γιαννόπουλος επανεκλεγούν στο ΔΣ και όπως οι Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Ανδρέας Χριστοφίδης, Μιχάλης Χατζηπαντέλας, Λάμπρος Παπαδόπουλος εκλεγούν στο ΔΣ νοουμένου ότι ο διορισμός τους στο ΔΣ θα έχει ισχύ αμέσως με την έγκριση της ΚΤ της Κύπρου για το διορισμό αυτό.

Επιπλέον, η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι η THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND L.P. και ο David Bonanno στις 25 Μαΐου του 2015 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την ΓΣ των μετόχων στις 27 Μαΐου ότι ο κ. Bonanno μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του 50.191.639 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,73% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που του χορηγήθηκε από την THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND L.P.

Μετά το πέρας της ΓΣ, σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, ο κ. Bonanno θα παύσει να κατέχει τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει πληρεξουσίου και θα κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπολείπεται του ορίου του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη.

Στις 22 Μαΐου, η Ελληνική Τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι η Wargaming Public Company Ltd, η Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου και ο Χριστόδουλος Χατζησταυρής ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την ΓΣ των μετόχων, η κ. Παντελίδου ή εν τη απουσία της ο κ. Χατζησταυρής μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση της 49.213.490 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,21% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που του χορηγήθηκε από την Wargaming Public Company Ltd.

Μετά το πέρας της ΓΣ, σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, η κ. Παντελίδου όσο και ο κ. Χατζησταυρής θα παύσουν να κατέχουν τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει πληρεξουσίου και θα κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπολείπεται του ορίου του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη.

Επίσης, η Ελληνική Τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι η Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία, ο Νίκος Μιχαηλάς και ο Βαρνάβας Ειρήναρχος ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την ΓΣ ο κ. Μιχαηλάς ή εν τη απουσία του ο κ. Ειρήναρχος μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση της 19.879.615 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,59% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που του χορηγήθηκε από την Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία.

Μετά το πέρας της ΓΣ, σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, ο κ. Μιχαηλάς όσο και ο κ. Ειρήναρχος θα παύσουν να κατέχουν τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει πληρεξουσίου και θα κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπολείπεται του ορίου του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη.

Οι ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News