Το αυτοκίνητο αποτελεί τον προσφιλέστερο τρόπο μεταφοράς σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ – συγκεκριμένα, σε 16 χώρες – μέλη τουλάχιστον οι μισοί ερωτηθέντες δηλώνουν ότι σε μια χαρακτηριστική ημέρα χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο περισσότερο. Όμως, στην Κύπρο οι ερωτηθέντες ανέρχονται στο 85% κι ακολουθούν οι Ιρλανδοί με 73%, οι Σλοβένοι με 71% κι οι Μαλτέζοι με 70%.

Όπως διαπιστώνει το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για τις Μεταφορές, τα αστικά μέσα μεταφοράς έχουν περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιηθούν στη Λετονία, αλλά κι εκεί το ποσοστό των χρηστών είναι σχετικά χαμηλό (31%) κι ακολουθούν η Πολωνία κι η Ρουμανία, αμφότερες με 29%.
Η Βουλγαρία, η Ισπανία (25%) η Ρουμανία και η Πορτογαλία (23%) είναι οι χώρες όπου οι κάτοικοι περπατούν περισσότερο για τις μεταφορές τουςμ ενώ οι Ολλανδοί (36%) είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες του ποδηλάτου.

Ο λόγος που οι πολίτες επιλέγουν το αυτοκίνητο είναι η άνεση σε όλες τις χώρες – μέλη. Σε 21 χώρες τουλάχιστον οι μισοί από όσους ρωτήθηκαν δήλωσαν πως κίνητρό τους είναι η άνεση, με τα υψηλότερα ποσοστά να σημειώνονται στην Ιρλανδία (80%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο (αμφότερες με 78%), την Ιταλία, την Κύπρο (αμφότερες 77%), ενώ η ταχύτητα ήταν το κίνητρο που αναφέρθηκε στην περίπτωση του Λουξεμβούργου (47%), τη Γαλλία (43%) και τη Δανία (42%).

Σε 12 χώρες μέλη οι ερωτηθέντες που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο, μηχανάκι ή μοτοποδήλατο ως κύριο μέσο μεταφοράς ήταν πιο πιθανόν να δηλώσουν πως η καλύτερη κάλυψη των δημοσίων μέσων μεταφοράς θα τους ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες μεταφορές περισσότερο.

Όμως, σε επτά άλλες χώρες – μέλη, οι ερωτηθέντες ήταν πιο πιθανόν να απαντήσουν ότι η συχνότητα των υπηρεσιών δημοσίων μεταφορών θα τους ενθάρρυνε να χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς – κι αυτή ήταν κυρίως η περίπτωση στην Κύπρο (39%), στην Δημοκρατία της Τσεχίας (38% και στη Βουλγαρία (35%).

Και για τις μακρινές μεταφορές οι κάτοικοι της ΕΕ προτιμούν ως μέσο μεταφοράς το αυτοκίνητο, με εξαίρεση την Κύπρο (39%) και την Μάλτα(14%). Στις δυο αυτές χώρες για μακρινές διαδρομές επιλέγεται το αεροπλάνο – 81% στη Μάλτα και 61% στην Κύπρο.

Σε δέκα μόνον χώρες οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι η ποιότητα των οδικών μεταφορών έχει βελτιωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, με τις πλέον θετικές απαντήσεις να σημειώνονται στην Κύπρο (70%), την Ιρλανδία και την Κροατία (αμφότερες 69%).

Οι περισσότεροι εκ των ερωτηθέντων ήταν περισσότερο θετικοί παρά αρνητικοί για την ποιότητα των αερομεταφορών στη χώρα τους. Υπάρχουν μονάχα πέντε χώρες όπου η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι ξεκάθαρα θετική για την ποιότητα των αερομεταφορών – η Ιρλανδία (65%), η Ελλάδα (61), η Κύπρος, η Μάλτα (αμφότερες 59%) κι η Κροατία (51%).

Η Κύπρος (74%), η Ελλάδα (66%), η Κροατία (54%, η Ισπανία (51%) κι η Δημοκρατία της Τσεχίας (50%) ήταν οι μόνες χώρες όπου τουλάχιστον το ήμισυ των ερωτηθέντων ανέφερε την τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων, παρόλο που αυτό ήταν το πιο συχνό πρόβλημα με τις αερομεταφορές σε 24 χώρες.