ΓεΣΥ: Προσωρινή ρύθμιση για δικαιούχους που έχουν δυσκολίες εγγραφής στο σύστημα

Πρόταση που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, και αφορά στην προσωρινή ρύθμιση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην εγγραφή ομάδων δικαιούχων του ΓεΣΥ, ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το ΓΤΠ, έχοντας εντοπίσει δυσκολίες στην εγγραφή δικαιούχων που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, μέχρι να γίνουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα από πλευράς Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και για να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις πιο κάτω ομάδες έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, κρίθηκε σκόπιμο όπως ληφθούν προσωρινά μέτρα για επίλυση του ζητήματος.

Οι ομάδες των δικαιούχων που επηρεάζονται είναι:
1. Κάτοχοι κάρτας νοσηλείας χωρίς υπηκοότητα:
Πρόσωπα, μεγάλη μερίδα εκ των οποίων είναι υπερήλικες, είναι κάτοχοι κάρτας νοσηλείας, κατέχουν κυπριακή ταυτότητα χωρίς κυπριακή υπηκοότητα, αλλά δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓεΣΥ διότι η ταυτότητά τους θεωρείται από το Αρχείο Πληθυσμού ως άκυρη.
Νεογέννητα και παιδιά κάτοχοι καρτών νοσηλείας χωρίς κυπριακή υπηκοότητα, τα οποία έχουν γεννηθεί στην Κύπρο από αλλοδαπούς γονείς και έχουν πιστοποιητικό γέννησης από τις Αρχές της Δημοκρατίας, αλλά δεν κατέχουν τις απαραίτητες άδειες διαμονής.

Πολίτες, κυρίως Ευρωπαίοι, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι της Κύπρου, έχουν κάρτα νοσηλείας, για τους οποίους όμως εκκρεμεί η έκδοση του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής στη Δημοκρατία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως την κάλυψη του κόστους για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ θα καλύπτει ο ΟΚΥπΥ για την περίοδο από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Σύστημα.

2. Το στρατιωτικό προσωπικό εξ Ελλάδος (αξιωματικοί, μέλη των οικογενειών τους και οπλίτες), που υπηρετεί στην ΕΛΔΥΚ.

Σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το κόστος για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών θα καλύπτεται από τον ΟΚΥπΥ για όσο απαιτείται.

3. Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση και έχουν αποκτήσει νόμιμα δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο παρόν στάδιο, δεν είναι δυνατή η εγγραφή στο ΓεΣΥ προσώπων που είναι κάτοχοι άδειας εισόδου με σκοπό την εργασία και στα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια παραμονής.

Την κάλυψη του κόστους για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας θα αναλάβει ο ΟΚΥπΥ για το διάστημα που απαιτείται μέχρι να διευθετηθεί η άδεια διαμονής τους μέχρι την τροποποίηση του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ, ώστε να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.