Μια σειρά από μεταβατικά μέτρα πρόκειται να εφαρμοστούν σε σχέση με τα προγραμματισμένα ραντεβού ασθενών στα δημόσια νοσηλευτήρια ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Συγκεκριμένα, και κατόπιν συνεννόησης με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), αποφασίστηκε όπως υιοθετηθούν προσωρινά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί πως όσοι ασθενείς έχουν προγραμματισμένα ραντεβού με Ειδικούς Ιατρούς του ΟΚΥπΥ μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2019, θα μπορέσουν να τα εκτελέσουν κανονικά χωρίς να απαιτείται νέο παραπεμπτικό.

Η ίδια διευθέτηση για την ίδια περίοδο θα ισχύσει και για τα προγραμματισμένα ραντεβού για διαγνωστικές/απεικονιστικές εξετάσεις.

Tα ραντεβού αφορούν επίσης εκτός από τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ και το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής.

Απευθείας από τους ασθενείς θα γίνεται η πληρωμή

Σε σχετική πρόταση του Υπουργού Υγείας, Κωνσταντίνου Ιωάννου, την οποία και ενέκρινε χθες το Υπουργικό, προνοείται πως για τα ραντεβού σε Ειδικούς Ιατρούς που θα προγραμματιστούν μέχρι την 1/6/2019 και που θα αφορούν στην πραγματοποίησή τους κατά το πρώτο τρίμηνο από την εισαγωγή της 1ης Φάσης του ΓεΣΥ (δηλαδή από 01/06/2019 μέχρι 31/08/2019), ο ΟΑΥ έχει αποδεκτεί να αποζημιώνει την απευθείας πρόσβαση των ασθενών στους Ειδικούς Ιατρούς με την καταβολή €6 από τον ασθενή, ανεξαρτήτως της κατοχής παραπεμπτικού ή όχι, από το Σύστημα του ΟΑΥ, νοουμένου ότι ο ασθενής θα επιλέξει να λάβει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες από τον ΟΚΥπΥ.

Τα ραντεβού για απεικονιστικές εξετάσεις που θα προγραμματιστούν μέχρι την 1/6/2019 και που θα αφορούν στην πραγματοποίησή τους πάλι κατά το πρώτο τρίμηνο από την εισαγωγή της 1ης Φάσης του ΓεΣΥ, θα μπορούν να πραγματοποιούνται από τα απεικονιστικά / ακτινοδιαγνωστικά κέντρα του ΟΚΥπΥ και του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου.

Το κόστος διενέργειας της εξέτασης θα συνεχίσει να επωμίζεται για το διάστημα αυτό όπως και σήμερα ο ΟΚΥπΥ και το Ογκολογικό, νοουμένου ότι ο ασθενής θα επιλέξει να λάβει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες από τον ΟΚΥπΥ.

Σε ό,τι αφορά ραντεβού που έχουν προγραμματιστεί μετά την 31/08/2019, θα πρέπει οι ασθενείς να εξασφαλίσουν εκ νέου παραπεμπτικό το οποίο μπορεί να εξασφαλίζεται είτε από τους Προσωπικούς τους πια Ιατρούς είτε από Ειδικούς Ιατρούς στα πλαίσια του ΓεΣΥ και οι παραπομπές θα αφορούν ΕΙ/ ή/και Διαγνωστικά Κέντρα τα οποία έχουν συμβληθεί ως πάροχοι με τον ΟΑΥ.

Να υπενθυμίσουμε πως από την 01/06/2019 από το ΓεΣΥ καλύπτονται:

Φροντίδα υγείας από προσωπικούς ιατρούς, φροντίδα υγείας από ειδικούς ιατρούς, φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ από την 01/06/2020 θα μπει σε εφαρμογή η ενδονοσοκομειακή φροντίδα και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα φροντίδα υγείας από νοσηλευτές, μαίες, κλινικούς ψυχολόγους, κλινικούς διαιτολόγους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοπαθολόγους.

Ελένη Κωνσταντίνου